PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: SVĚTOVÉ POHÁDKY

Prvních 7 čísel – SVĚTOVÉ POHÁDKY – 1920

O titulu SVĚTOVÉ POHÁDKY jsem neměl do dnešního dne žádné povědomí. Díky Damrovi, který poslal pro www.detske-casopisy.cz prvních 7 digitalizovaných čísel z roku 1920 jsem si obzor rozšířil.

Damro: “ Jedním z počinků českých nakladatelů a vydavatelů bylo podporovat čtivost a zejména prosazovat český jazyk. Proto také koncem 19. století a začátkem 20. století, mimo české noviny a časopisy, začaly vydávat velmi oblíbená týdenní nebo čtrnáctidenní periodika tzv. sešitové edice. Byly to většinou dobrodružné příběhy, detektivky (Clifton, Tom Shark, Buffalo Bill nebo později oblíbený Dobrodružný svět a jiné) jejichž literární kvalita nebyla mnohdy na úrovni, ale lákaly ke čtení.

Současně vycházely pro děti pohádkové příběhy, klukovské a podobné. Byly to Pohádky za korunu, České pohádky pro malé dítky, Veselé čtení naším hochům a řada dalších.

Jedním z vydavatelů byl Alois Zelinka, vlastnící hudební nakladatelství a Velkoobchod papírem v Mariánských horách – Moravské Ostravě . Ve dvacátých letech vydával Světové pohádky a to 2x do měsíce. Na 16 stranách převyprávěl většinou Rudolf Eliáš jak pohádky, tak různé příběhy, např. Sindbadova dobrodružství. Příběhy byly vydávány na nekvalitním novinovém papíru i když s barevnou obálkou, aby jejich cena byla co nejnižší.

Formát sešitu byl 13 x 18 cm, a grafika se v sešitě různě měnila.

Jak dlouho nakladatelství bylo v provozu a k počtu vydaných Světových pohádek nemám bližších informací.

Dnes dávám k dispozici sběratelům všech sedm sešitů , které mám. U některých chybí obálka.“

SVETOVE_POHYDKY_(1920)_cislo_01_ilustrace

Ilustrace k pohádkám (vyjma celobarevné obálky – titulní strany), jsou jen v 1.čísle. I to potvrzuje snahu o co nejlevnější výrobní náklady a přijatelnou cenu pro čtenáře – 1 Kč.

K doplnění informací, které Damro poslal, se mi podařilo dohledat ohledně nakladatele A.Zelinky drobnou související informaci. Původní sazeč Emil Dobrovolný, který po svém společníkovi (jenž padl v roce 1915) převzal v Přerově tiskárnu „Šutt a Dobrovolný“, podnikal ve stejné době jako A.Zelinka. Jejich cesty se střetly, protože: „1926 Dobrovolný ohlásil vyrovnání pro finanční potíže, způsobené zřejmě především nedobytnými pohledávkami za tisk spisů Františka Sokola Tůmy pro ostravské nakladatelství Alois Zelinka.“

Veronika Srbová ve své bakalářské práci z roku 2012 („Hraničářský román“ Františka Sokola-Tůmy v kontextu vývoje české společnosti ve Slezsku prvních desetiletí 20. století)  píše: „Sokol-Tůma si značně polepšil finančně, a to i přes úpadek nakladatele Zelinky, který ho velmi poškodil. Nakladatel Alois Zelinka začal vydávat sebrané spisy Sokola-Tůmy. Knihy měly velký úspěch, nicméně celý podnik byl nad finanční síly mariánsko-horského knihkupce a ten zbankrotoval. Sokola-Tůmu to velice zasáhlo, považoval totiž výnosy ze sebraných spisů za své budoucí zajištění ve stáří, a když o ně přišel, začal se bát o svou budoucnost. Špatný psychický stav se zřejmě podepsal na jeho zhoršeném zdraví – dostal záchvat mrtvice a ochrnula mu ruka. Nezbavil se ani chorobného strachu ze ztráty peněz – všechny je nosil do konce života stále sebou v malém kufříčku.“

Bez zajímavosti není (dva roky po 1.světové válce) apel Aloise Zelinky na „čechy“– viz. poslední strana 1.čísla: „Kupujte své potřeby pouze u českého knihkupce, nepodporujte naše nepřátele!

korespondenční lístek

Alois Zelinka propagoval SVĚTOVÉ POHÁDKY i na korespondenčních lístcích (pro ty, kteří už neví, co to byl „koresponďák“: text se na takovémto lístku psal z jeho druhé strany). Tento lístek je zřejmě z roku 1921.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění souvislostí kolem vydávání  SVĚTOVÝCH POHÁDEK v roce 1920, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhled titulní strany.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) SVĚTOVÉ POHÁDKY do svého počítače či tabletu ve formátu PDF kliknutím na náhled titulní stranu

SVETOVE_POHYDKY_(1920)_cislo_01

 

SVETOVE_POHYDKY_(1920)_cislo_02

SVETOVE_POHYDKY_(1920)_cislo_03

SVETOVE_POHYDKY_(1920)_cislo_04

SVETOVE_POHYDKY_(1920)_cislo_05

SVETOVE_POHYDKY_(1920)_cislo_06

SVETOVE_POHYDKY_(1920)_cislo_07