VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

 

Tag Archives: PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA – 9.ročník – 1978-79

Dnes archivovaná čísla časopisu PIONÝRSKÁ STEZKA z roku 1978-79 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Damro. Veliký dík!

9.ročník měsíčníku PIONYRSKÁ STEZKA (1978-79) obsahem i počtem 48 stránek navazoval na předchozí 8.ročník. Redakční rada zůstávala ve stejném složení. Časopis PIONYRSKA STEZKA – měsíčník pro sport, turistiku, brannost a dobrodružství vydávala ÚR PO SSM (ústřední rada pionýrské organizace socialistického svazu mládeže) v Mladé frontě. Redakci v 8.ročníku řídil Jiří Prchal. Za grafickou úpravu časopisu zodpovídala Stanislava Jelínková. PIONÝRSKA STEZKA vycházela 12x do roka v rozsahu 36 stran a 12 stran příloh = 48 stran. Časopis patřil mezi ty „dražší“ – stál 4 Kčs.

Damro spolu s digitalizovanými časopisy poslal i průvodní text:  První stránky věnoval časopis událostem v pionýrských organizacích, politickým komentářům a  rozhovorům s hosty, zejména funkcionářům SSM a vše se neslo v duchu 30.výročí založení Pionýrské organizace. K tomuto výročí byla vyhlášena také  VELKÁ SOUTĚŽ  P – 30, která trvala až do dubna 1979.

Nadále však hlavní náplní časopisu byl sport, turistika, brannost a dobrodružství jak měla ve svém  titulu. Blíže se také můžete seznámit s Pionýrskou stezkou v předcházejících uvedených ročnících v souborném katalogu SDČ.

V letošním ročníku se seznámíte s mistry F1, profiboxem, maratonskými běžci, lyžařskými celebritami, vodními sporty a řadou dalších sportů,  československými a zahraničními sportovci.

Na vnitřní straně časopisu jsou celostránkové fotografie zejména sportovců, sportovních kolektivů a také populárních osobností.

Jednou ze specialit časopisu byla rubrika „ hvězdy na telefonu“. Zde se kladli čtenáři telefonicky sportovcům, hercům a zpěvákům různé otázky na které oni odpovídali. Tak zde odpovídali Jiří Korn, Vladimír Jaščenko, Petra Janů, Jarmila Nygrýnová, Miloš Kopecký a další. Čtenář byl upozorněn na to s kým čtenáři telefonovali na titulní stránce.

Nechyběly také povídky týkající se dobrodružných příběhů z přírody, ale také z oblasti zločinu.

V časopise byla věnována velká část hádankám a kvízům, ale také šachům. Velmi oblíbené byly obrázky Miroslava Bartáka 3x chyba.

Pionýrská stezka si získala oblibu také rubrikami Olympijský kruh, která doprovází čtenáře již několik ročníků. Bylo to také zásluhou malíře Káji Saudka, který do rubriky kreslil . Další rubriky se věnovaly turistice a brannosti – Stezka mladých turistů a Plná polní.

Ani v tomto ročníku nechyběly kartotékové lístečky, jejich vzorem byly kartičky, které vycházely v časopise ABC. Na lístečkách se čtenáři seznamovali s historickými bojovými zástavami, s plemeny koní, s akvarijními rybičkami, turisticky zajímavými oblastmi, autonomními republikami SSSR, osobnostmi KSČ, československými fotbalisty a hokejisty, a našimi herci. Dneska se nám možná kartičky zdají být zastaralé  způsobem seznamování a informování, ale doba internetu ještě v té době byla daleko. Kartičky, jak v Pionýrské stezce, tak i v ABC byly oblíbené a čtenáři si je schovávali vystřihané do krabiček. Jistě si mnozí ze čtenářů pamatují, že je používali i jako pomůcky ve škole.

Ale největším tahounem byly samozřejmě kreslené seriály – komiksy. Po celou dobu vydávání časopisu provázela čtenáře „Modrá pětka“. Blíže se o tom píše v předchozích ročnících v Souborném katalogu SDČ. Dalším seriálem byl „Major Zeman“ pokračování z ročníku 8, který kreslil Kája Saudek. A ještě zde byl převzatý kreslený seriál „Historie mistrovství světa v kopané“. Aspoň zde si můžeme zavzpomínat na doby, kdy československý fotbal ve světě něco znamenal.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu PIONÝRSKÁ STEZKA z roku 1978-79 , prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu PIONÝRSKÁ STEZKA  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla PIONÝRSKÁ STEZKA zde >>>