PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: MLADÝ SVĚT

MLADÝ SVĚT – 7.ročník – 1965 – další dvě čísla

Dnes archivované čísla časopisu MLADÝ SVĚT z roku 1965 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Lako. Veliký dík!

Z tiráže časopisu lze vyčíst:MLADÝ SVĚT týdeník československé mládeže • Ročník VII., č. 1 (313) • Vydává ústřední výbor ČSM ve vydavatelství Mladá fronta • Redakce: Praha 1, Panská ul. 8; tel. 2241 41-8 • Řídí vedoucí redaktor J. Holler s redakční radou • Zástupce vedoucího redaktora: J. Kloboučník • Sekretář redakce A. Jelínek • Redaktoři – kultura: J. Černý, R. Křesťan, zahraničí: L. Horáková, vnitropolitické: F. Coňk, E. Kriseová, J. Maršálek, sport: J. Dobiáš, výtvarný redaktor: J. Weigel, fotografická část: L. Nebor a M. Hucek • Tiskne Svoboda, grafické závody, n. p., závod 1, Praha 5-Smíchov, S.M. Kirova43 • Rozšiřuje Poštovní novinová služba. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá každá pošta i doručovatel. Objednávky do zahraničí vyřizuje PNS-ústřední expedice tisku, odd. vývoz tisku, Jindřišská 14, Praha 1. Cena 1 Kčs. Předplatné na rok 52 Kčs, na půl roku 26 Kčs • Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí • © Mladá fronta 1965. Toto číslo vyšlo 8. ledna 1965″

Časopis MLADÝ SVĚT byl čtenářsky velmi oblíbeným týdeníkem napříč generacemi, přestože se primárně zaměřoval na mladé lidi. Časopis vydával Ústřední výbor Svazu socialistické mládeže, potažmo KSČ, ale v rámci tehdejších oficiálních tiskovin přinášel obsah, který dlouhá léta oslovoval relativně zajímavým, kvalitním a humorným zpracováním. Úspěch MLADÉHO SVĚTA spočíval především v tom, že neměl mezi ostatními tehdy vycházejícími časopisy žádnou konkurenci.

Výrobní lhůta čísla – tedy doba od odevzdání grafické makety tiskárně, do doby než vyšla – byla údajně dva měsíce. Až později v osmdesátých letech měly některé stránky časopisu výrobní lhůtu 14 dní.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLADÝ SVĚT v roce 1965, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MLADÝ SVĚT – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu MLADÝ SVĚT  zde >>>