JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

 

Tag Archives: RADOSTNÉ MLÁDÍ

RADOSTNÉ MLÁDÍ – 3.ročník – 1947

Dnes archivované číslo časopisu RADOSTNÉ MLÁDÍ z roku 1947 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Jiří R. Veliký dík!

Archivované číslo je sice bez tiráže, ale dohledal jsem, že časopis RADOSTNÉ MLÁDÍ vycházel v letech 1945-1948 jako čtrnáctidenník.

První ročník vycházel s podtitulem „noviny našich dětí“ a 2.-4. ročník měl podtitul „čtrnáctidenník katolických dětí„. Časopis vydávala Svatováclavská liga v Praze v nakladatelství Atlas. Šéfredaktorem byl Jaroslav Janouch. Časopis byl číslován průběžně.

Na pokračování (jako vkládaný román) vycházela v RADOSTNÉM MLÁDÍ kniha TAJEMNÁ LOĎ.

 

 

 

 

Štefan Švec v knize ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) na stranách 494-496 mimo jiné uvádí:

„Katolický čtrnáctideník se poměrně úspěšně pokusil skloubit nové trendy v časopisectví pro děti, které přinesl Mladý hlasatel (včetně např. zakládání čtenářských klubů, tzv. Družin Radostného mládí), se starší tradicí katolických dětských časopisů . Vedle dobrodružné beletrie (Cesta pralesem), tak tiskl beletrii výchovnou (Frantíkovo obrácení), vedle zajímavostí a komiksů pokusy o populárně-naučné materiály s katolickými reáliemi (Nalezení těla sv. Ludmily) a beletrizované historické materiály (o popravě Kozinově, o Kryštofu Kolumbovi atp.). Měl rubriku věnovanou sportu, román na pokračování, stránku pro skauty, tiskl návody k ručním pracím (např. jak si vyrobit stoleček pod rádio), stránku prací čtenářů („Koutek našich dětí“) a „Hádankářský koutek“. Organizoval také soutěže pro čtenáře, např. ve stavbě modelů lodí. Obálka časopisu byla barevná, vnitřek černobílý, často ilustrovaný fotografiemi. Na poslední straně obálky byl kreslený seriál.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu RADOSTNÉ MLÁDÍ z roku 1947, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu RADOSTNÉ MLÁDÍ – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„.