SOUBORNÝ KATALOG SDČ

Vitajte v súbornom katalógu starých detských časopisov.

KATALÓG je nepravidelne aktualizovaný a tak tu nenájdete všetky publikované čísla!

  • DOSTAVNÍK – CZ – NOVINKA!
  • EDICE HVĚZDIČKA – CZ – NOVINKA!
  • KŘÍDLA VLASTI – CZ – NOVINKA!
  • PRAMEŇ – SK – NOVINKA!
  • KVÍTEK – príloha časopisu Květy- CZ – NOVINKA!
  • ROZVOJ – SK – NOVINKA!

Úlohou týchto stránok je zosumarizovať doteraz nazhromaždené informácie, sprehľadniť publikované príspevky a zlepšiť orientáciu v  zdigitalizovaných časopisoch.

Publikované čísla môžete porovnať so svojimi časopismi a na prípadné nezrovnalosti nás upozorniť, prípadne zaslať materiály na ich doplnenie. Jedná sa o prílohy, titulné stránky, obaly, rozmery výtlačku, objednávkové lístky, propagačné materiály. Čokoľvek, čo by doplnilo informácie a celkovú predstavu o pôvodnom časopise.

Pripomienky k jednotlivým titulom posielajte prosím na editor@detske-casopisy.cz, prípadne napíšte priamo do povolených komentárov pri jednotlivých ročníkoch.

ČESKÉ ČASOPISY SLOVENSKÉ ČASOPISY
OSTATNÍ ČASOPISY
SAMOSTATNÉ KOMIKSY POSKLÁDANÉ Z ČASOPISŮ
ROMÁNY NA POKRAČOVÁNÍ Z ČASOPISŮ