SOUBORNÝ KATALOG SDČ

Vitajte v súbornom katalógu starých detských časopisov.

 • RADAR – (příloha měsíčníku NOVÝ ŽIVOT) – CZ – NOVINKA!
 • VZDĚLÁVACÍ ČETBA KATOLICKÉ MLÁDEŽE – CZ – NOVINKA!
 • PRIATEĽ DIETOK I. – SK – NOVINKA!
 • PALETA – CZ – NOVINKA!
 • ZPRAVODAJ SPJF – CZ – NOVINKA!
 • COUNTRY STYL – CZ – NOVINKA!
 • SKAUTKA (SK) – SK – NOVINKA!
 • SLOVENSKÉ KVETY – SK – NOVINKA!
 • NAŠA PRÁCA – SK – NOVINKA!
 • ČESKOSLOVENSKÝ VOJÁK- CZ – NOVINKA!
 • ZORNIČKA (SRB) – SK – NOVINKA!

Úlohou týchto stránok je zosumarizovať doteraz nazhromaždené informácie, sprehľadniť publikované príspevky a zlepšiť orientáciu v  zdigitalizovaných časopisoch.

Publikované čísla môžete porovnať so svojimi časopismi a na prípadné nezrovnalosti nás upozorniť, prípadne zaslať materiály na ich doplnenie. Jedná sa o prílohy, titulné stránky, obaly, rozmery výtlačku, objednávkové lístky, propagačné materiály. Čokoľvek, čo by doplnilo informácie a celkovú predstavu o pôvodnom časopise.

Pripomienky k jednotlivým titulom posielajte prosím na editor@detske-casopisy.cz, prípadne napíšte priamo do povolených komentárov pri jednotlivých ročníkoch.

ČESKÉ ČASOPISY SLOVENSKÉ ČASOPISY
OSTATNÍ ČASOPISY
SAMOSTATNÉ KOMIKSY POSKLÁDANÉ Z ČASOPISŮ
ROMÁNY NA POKRAČOVÁNÍ Z ČASOPISŮ