PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: DOPISY

DOPISY – 2.ročník – 1947

Dnes archivované číslo časopisu DOPISY z roku 1947 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Dodýš. Veliký dík!

V tiráži časopisu se píše: „Ročník ll. Vychází měsíčně. Vydává spolek Akademický týden v Praze. Redakci tvoří kruh mladých s vedoucím redaktorem Miroslavem Němcem. Technický redaktor Miloš Saxl, Odpovědný redaktor Jaroslav Kniitl. Redakce a administrace: Praha ll., Voršilská 5. Účet u poštovní spořitelny, Praha 777.75. Do roka vyjde celkem 12 čísel. Jednotlivé číslo Kčs 5,-. Předplatné na rok Kčs 60.-, na půl roku Kčs 30.-. Vyšlo v lednu 1947. Tiskem knihtiskárny J. Kindla v Michli. Novin. sazba pov. ředit, pošt a tel, v Praze č. l. A-Gre 2372-OB 46. Dohl. pošt. Úř. Praha 25″

Dodýš spolu s digitalizovaným časopisem poslal i následující informaci:

„DOPISY – ČASOPIS MLADÝCH. Málo známý časopis, určený zejména studentům, vydával spolek Akademický týden v Praze. Obsahuje především krátké povídky a básně, dále pak přehled nově vydaných knih. Časopis si kladl za cíl „pomáhat nové mládeži v přípravě na život“. Jednoduchou grafickou úpravu textu doplňují černobílé fotografie. Časopis vycházel nepravidelně, ve druhém ročníku vyšlo číslo 2 v lednu a číslo 3 až v květnu 1947. Přesný počet čísel není zatím znám.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu DOPISY z roku 1947, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu DOPISY – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu DOPISY  zde >>>