PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: SKAUT SK

SKAUT 03.ročník (1931-32)

Týmto číslom doplňujem o 1 číslo 3.ročník slovenského časopisu SKAUT.

K publikácii tohto čísla, použijem citáty z voľne dostupnej knihy Michala MillaHlinkova mládež 1938 – 1945, ktorá je verejne dostupná na stránkach Ústav pamäti národa.V uvedenom citáte vyberám vznik Spolku Slovenských katolíckych skautov a skautiek , až po vznik časopisu SKAUT. Významnú úlohu tu zohral hlavný redaktor časopisu, profesor Jozef Hlavatý.

„Osobitnú úlohu v Československu a najmä na Slovensku zohrávala katolícka cirkev. Významný bol aj jej vplyv na výchovu medzivojnovej mládeže. Už v júni 1921 založil páter a nadšenec pre skautskú myšlienku Jozef Gargela, katolícky kňaz pri Kostole sv. Alojza na pražských Vinohradoch I. oddiel katolíckych skautov, ktorí mali vlastné priestory klubu a dielne.

Oddiel pracoval pod patronátom spolku Združenie katolíckej mládeže. Na Slovensku sa o vytvorenie prvých oddielov katolíckych skautov pokúšajú predstavitelia katolíckej inteligencie už v nasledujúcom roku – riaditeľ katolíckeho študentského domova Svoradov v Bratislave Eugen Filkorn a gymnaziálny profesor a katolícky novinár Fr. Tiso v Trenčíne. K nim sa neskôr z Bratislavy pripojil univerzitný profesor Vojtech Tuka, cirkevný pedagóg V. Marko, V. Kováč, ďalej kňaz a profesor Jozef HlavatýJozef Lukačovič.

Ďalší pokus združiť skautov – katolíkov na Slovensku vyšiel z podnetu rožňavského biskupa Michala Bubniča, ktorý 9. 12. 1927 v Združení slovenskej katolíckej mládeže založil skautskú sekciu. Samostatné sformovanie organizačnej základne Slovenských katolíckych skautov (SKS) sa začína až od roku 1928: 1. januára 1928 založil kaplán blumentálskej farnosti v Bratislave Jozef Lukačovič pod patronátom Slovenského katolíckeho kruhu prvý oddiel slovenských katolíckych skautov.

Krátko na to vznikol v Bratislave pri študentskom domove Svoradov aj druhý katolícky oddiel a družina roverov – vysokoškolákov. Takmer súčasne sa objavili oddiely katolíckych skautov v Nitre, Trnave, Zvolene a vo Vrútkach. Myšlienku založenia katolíckeho skautingu na Slovensku podporovali a začínajúcemu hlavnému Ústrediu SKS (ÚSKS) pomáhali: bratislavský kanonik Jozef Šrobár, Karol Mederly, Jozef Hlavatý a Ján Ferenčík.

Ustanovujúca schôdza spolku Slovenských katolíckych skautov sa konala 23. 6. 1928 vo fare Blumentálského kostola v Bratislave. Zakladajúci ústredný výbor organizácie tvoril Jozef Šrobár, Jozef LukačovičJozef Hlavatý. Stanovy katolíckych skautov boli úradne schválené 25. júna 1928 a tým bol daný právny podklad pre vznik Ústredia slovenských katolíckych skautov.

O mesiac neskôr sa 26. augusta zišlo v Bratislave 1. ustanovujúce Valné zhromaždenie SKS, ktoré zvolilo funkcionárov svojho ústredného výboru. Krajinským starostom bol ustanovený Jozef Šrobár, do funkcie krajinského veliteľa (zodpovedajúce postavenie krajinského náčelníka) zhromaždenie zvolilo Jozefa Lukačoviča, krajinským vzdelávateľom sa stal Ján Ferenčík a tajomníkom Andrej Čelko. Do správneho výboru boli zvolení: hlavný politický radca Karol Mederly, rektor seminára v Nitre František Filkorn a trnavský prefekt Jozef Hlavatý. V prvom čísle časopisu ÚSKS Skaut vedenie spolku predstavilo svoje výchovné ciele a program: „Uvedené ciele by sa nám nepodarili dosiahnuť v područí žiadnej politickej strany, žiadneho spolku. Otvorene vyhlasujeme, že sme nepolitickí pre každého. To je náš program, naše krédo. Pri jeho uskutočnení sa dohodneme na spolupráci s každým, kto má na zreteli všeobecné blaho našej mládeže.“ Slovenský katolícky skauting od začiatku podporovala aj cirkevná hierarchia. Šíril sa najmä v mestách, kde boli semináre alebo cirkevné školy: v Bratislave, Nitre, Spišskej Kapitule, Trnave, Zvolene a inde. Vodcovský zbor sa skladal prevažne z učiteľov a kňazov. Mnohí z nich absolvovali kurzy Slovenskej lesnej školy, takže mali pedagogicko-didaktické aj skautské kvalifikačné predpoklady viesť oddiely a vychovávať mládež.

ÚSKS vydávalo od januára 1930 pre svojich členov časopis SKAUT a ročníkom 1936/37 začína od októbra pre katolícke skautky vychádzať SKAUTKA, ako príloha ústredného časopisu. Časopis bol rozosielaný zdarma, jeho vydávanie a distribúcia boli hradené z členských príspevkov. ÚSKS vydalo pre potreby svojich členov Skautskú príručku a niekoľko ďalších publikácií: Skautský ceremoniál od Š. Gregoroviča, Prvé kroky pri organizovaní skautov Zlatého kríža autora Alojza M. Macka a Úradný výklad stanov od J. Hlavatého.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SKAUT z roku 1931-32, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu SKAUT – kliknutím na náhled strany:

(Zdroj: https://onk.snk.sk/)

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu SKAUT zde >>>