TŘETÍ SETKÁNÍ PŘISPĚVATELŮ WWW.DETSKE-CASOPISY.CZ

TŘETÍ SETKÁNÍ PŘISPĚVATELŮ WWW.DETSKE-CASOPISY.CZ

V roce 2019 i 2018 se uskutečnilo podzimní setkání přispěvatelů www.detske-casopisy.cz . Konalo se v Dětském bezbariérovém centru Březiny v Kateřinicích u Vsetína. Letos přijeď i ty! čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: JUNÁK

JUNÁK – 29.ročník – 1946-47 kompletní!

Dnešní čísla časopisu JUNÁK pro www.detske-casopisy.cz upravil Petr S. ze souborů na skaut-junak.webnode.cz – děkujeme! Tímto je i na našem webu 29. ročník JUNÁKA kompletní!

Časopis vycházel ve formátu 27,5 x 18,5 cm. Ročník 29 byl s průběžným číslováním stran – s celkovým počtem 712 stran. V tiráži 26. čísla je uvedeno:JUNÁK”, týdeník junácké mládeže, číslo 26 Majitel a vydavatel: Junák, ústředí skautské výchovy. Redakce: PRAHA II, Štěpánská ulice číslo 61, telefon 285-69, Administrace: Praha II, Václavské náměstí 36, telefon číslo 214-51, Vedoucí redaktor: Jaroslav Novák. – Odpovědný redaktor: Jiří Lapáček – Jasan. V redakční radě Jarmil M. Burghauser a Josef Starec. Tiskne Melantrich a.s., Praha. – Používání novinového poštovného povoleno pod číslem IA-2872-0B, dohlédaci pošt. úřad Praha 25. Cena výtisku Kčs 2,60. Toto dvojčíslo vyšlo 27. 2. 1947.

Olga Bezděková – PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ, strana 59-61:„Kreslené seriály v Junáku se záhy staly nedílnou součástí časopisu. Výjevy ze seriálů pronikly i na obálky a jejich tematika se odrážela i v redakčních článcích. Některé obálky kreslil proslulý Zdeněk Burian, ale i Miloš Novák, J. Černý-Klatovský aj . Porovnáme-li poměr stránek seriálů k celkovému obsahu časopisu, zjistíme, že například v Junáku tvořil seriál celkem 11,5 procenta stránkového rozsahu tří ročníků.

Vedoucím redaktorem se stal Jaroslav Novák, odpovědný redaktor Jiří Lapáček – Jasan. Od té doby vyšlo několik delších seriálů, uváděných vždy redakčním článkem, ve kterém byly čtenářům představovány hlavní postavy děje. První seriál Tajemství Žlutých skal (J. Starec, v. Řízek, 31 x) redakce představila tímto krátkým upozorněním: Tajemství Žlutých skal je název našeho nového seriálu, který bude vycházet do konce tohoto ročníku. Byli jsme radostně překvapeni pochvalnými slovy a dopisy, že je tu konečně souvislý příběh ze skutečného života. Pro příští ročník připravujeme další zajímavý seriál.

Dobrodružný chlapecký seriál Tajemství Žlutých skal (J. Starec, V. Řízek) se začal otiskovat od č.17 (březen 1946) na zadní straně obálky po odchodu Jaroslava Foglara a pokračoval i v dalším ročníku pod stejným názvem. Příběhy byly opatřeny dialogy v bublinkách, obrázky vyvedeny barevně. Dynamiku prázdninového dobrodružství skupiny chlapců můžeme vytušit z názvů jednotlivých pokračování. Záběr ze seriálu se dostal i na obálku jednoho čísla: na obrázku na pozadí Žlutých skal figuruje truhla, která v seriálu sehraje určitou roli.
Junácký oddíl, který i za války tajně pracoval, nyní stagnuje, neboť se jeho vedoucí odstěhoval do pohraničí. Vzruch do života oddílu přineslo prázdninové pozvání bývalého vedoucího do tajuplného tábořiště ve Žlutých skalách. Žluté skály jsou zvláštní pustý kraj. Náležel kdysi podivínskému německému šlechtici, který zde neznámo kde zemřel. Chlapcům se otevírá možnost prožít napínavé dobrodružství v neznámém prostředí. Letní pobyt vrcholí nálezem kostry podivínského majitele zámku. Události se vysvětlují, přichází konec léta a s ním i konec tábora.
Pokračování seriálu s týmiž hrdiny, nazvané pouze Družina Lišek za dobrodružstvím, vychází téměř do konce 2. poválečného ročníku (= 29. ročníku).

Na nový seriál upozorňuje obálka 18. čísla (leden 1947) slovy: Družina Lišek známá nám z právě ukončeného příběhu Tajemství Žlutých skal, slíbila si vzájemnou věrnost a její další příhody budete ode dneška sledovat na zadní straně našeho listu. V úvodu jsou charakterizovány jednotlivé osoby příběhu. Díky statečným a neohroženým chlapcům z družiny Lišek se podaří zachránit čest otce jednoho nového kamaráda a očistit ho od hanebného podezření. Seriál byl jistě zajímavý a napínavý, i když zpočátku značně nepřehledný. Nebylo jasné, kdo je kdo apod. Přestože děj nepostrádal napětí a hrdinové byli sympatičtí a zpestřili i osvěžili náplň časopisu, nevryli se hlouběji do čtenářova povědomí, nestali se součástí jejich života. Zkrátka seriál nedosáhl popularity Rychlých šípů.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydávání časopisu JUNÁK v letech  1946-47, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) ve svém tabletu, pc nebo notebooku všechny archivované strany časopisu JUNÁK – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla JUNÁK zde >>>