PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: JUNÁK

JUNÁK – 35.ročník – 1992

V tiráži dnes archivovaných čísel JUNÁKA se píše (z počátku chybně uváděn ročník 34):JUNÁK, časopis skautů a skautek. Vydává ústřední rada Českého junáka v Mladé frontě. Ročník 35. Vychází čtrnáctidenně. Cena 7 Kčs. Vedením redakce pověřen Libor Hofman. Redaktoři: Eva Hromádková Jiří Majer, Vlastimil Šimůnek. Tajemnice redakce: Darina Havlíčková. Výtvarný redaktor: Václav Ševčík. Adresa re­dakce: Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1. Telefon: 22 87 40 -9 , linka 412. Tiskne Polygrafia, a.s. Rozšiřuje PNS. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá každá administrace PNS, pošta, doručovatel a předplatitelská střediska. Redakce nevyžádané příspěvky a fotografie se nevrací…“  Časopis vycházel v rozsahu 16 stran.

Pro všeobecný přehled o nejstarším časopisu pro děti, který stále vychází, stručné uvedení do souvislostí: “ … První číslo opustilo tiskárnu již v roce 1915 a redaktorem byl tehdy profesor A. B. Svojsík, zakladatel československého skautingu. …“

Po přerušené kontinuitě za roky 1970-1990, kdy časopis JUNÁK nemohl vycházet, se redakce snažila své nové čtenáře upozorňovat na nově vydávané staré skautské romány, jako v případě výše uvedeného ZELENÉHO JEZERA.

Tomáš Prokůpek, Pavel Kořínek, Martin Foret a Michal Jareš v téměř tisícistránkovém díle DĚJINY ČESKOSLOVENSKÉHO KOMIKSU 20.STOLETÍ na stranách 851-856 v kapitole „Skauti, zálesáci,
dobrodruzi a detektivové Obrázkové seriály v nových a obnovených časopisech pro děti a mládež 1990-1993“ se zmiňují i o výše i níže uvedeném komiksu:

„Se společenskými změnami po listopadu 1989 se obnovení – v pořadí již třetího v dějinách Československa – dočkala junácká organizace a s ní i její tradiční tribuna, časopis Junák, který v obou předchozích obdobích své existence poskytoval výrazný prostor i komiksovým seriálům. A jestliže Junák před svým zákazem v roce 1970 tiskl na zadní straně seriál kreslený Marko Čermákem, pak i nová éra po dvaceti letech měla na stejném místě přinést cyklus téhož kreslíře.
Čermák, který po zákazu Junáka dvě dekády kreslil do nástupnické mládežnické Pionýrské stezky seriál Modrá pětka a přispíval i do týdeníku pro dospělé Ahoj na sobotu, byl na počátku 90.let zručným profesionálem a scénářům různých autorů dokázal vtisknout standardní a autorsky okamžitě rozeznatelnou výtvarnou podobu. Komiks, který začal vycházet hned v nultém čísle Junáka, [Tom a Péťa] (č. o/1990-24/1991, 29x), psal nejprve Miloš Zapletal (uveden jako Jonáš) a dějově ho propojoval se svým románem na pokračování Příběhy Starého vlka, uveřejňovaným uvnitř čtrnáctideníku. Když tak oba chlapci v komiksu nedopatřením způsobili požár paseky, jejich volání o pomoc dolehlo až k uším románových hrdinů. Tom s Péťou se pak vlastně za trest přidali k junáckému oddílu, nejprve coby účastníci lesní brigády, poté jako jeho členové. V následujícím ročníku však již prozaická část dále nepokračovala, pročež Zapletal přestal i s přípravou komiksového seriálu. Pozice scenáristy se následně ujal Jiří Macek-Čiksika, který dobrodružství Toma a Péti psal až do konce ročníku. Dále rozvíjel řetězení různých příhod ústřední dvojice (obvykle v rozsahu jednoho až dvou pokračování) na pozadí oddílové činnosti (tábor, víkendové výpravy), jejichž vyvrcholením bylo rozsáhlejší pátrání po osudech místního prvorepublikového junáckého oddílu. V novém ročníku je vystřídal seriál Rover Hogan (č. 1-11/1992, 11x), který připravovali rovněž Macek s Čermákem a v němž se představil jiný junácký oddíl. Díky záchraně nováčka před bouřkou se k „Devítce“ přidává osamělý táborník Hogan, který v oddíle následně založí roverskou družinu, na jejíž osudy se seriál dále soustředil. Výprava na Pahorky přináší především soupeření s „indiánským“ oddílem a odhalování tajemného sdružení S. U. P. Následná změna záhlaví na Rover Hogan II (č. 12-22/1992, 13x) signalizovala nejen novou dějovou linii, ale i novou scenáristickou posilu, jíž byla Jaroslava Šálková-Kavče. Podobně jako si Macek junácký seriál přiblížil sobě bližšímu woodcrafterskému hnutí, Šálková soustředila vyprávění na činnost trampů chránících dávný skautský poklad v konfrontaci s frekventanty podezřelého paravojenského výcvikového střediska. V posledním čísle ročníku byl seriál pěti epizodami náhle zakončen, neboť vydavatelství Mladá fronta se rozhodlo ztrátový časopis dále nevydávat!

Čermákem kreslený seriál na zadní straně však nebyl v Junáku jediný. Prázdninová (dvoj)čísla přinesla napínavý dvaadvacetistránkový příběh Vladimíra Stárky Popova čelist (č. 12-16/1991, 3x), který podobně jako jeho seriály v časopise Kometa konfrontoval dětského hrdinu se strašidelným tajemstvím z minulosti. Černobílou (se zeleným podkladem tištěnou) adaptací povídky Otakara Batličky Moudrý Bombo (č. 22/1991) přispěl Jan Hora, který poté svými komiksy intenzivně zásoboval další mládežnické časopisy. Rozsáhlejší vyprávění nabídl barevný životopisný seriál Za tajemstvím Gran Chaka (s. Vlastimil Šimůnek, k. Libor Balák, č. 1-22/1992, 24x), který zpracovával jihoamerická dobrodružství Alberta Vojtěcha Friče. Jakkoliv Balákovy jednotlivé panely mají i zde podobu fotorealistických „zastavení“, celkově působí seriál výrazně komiksověji než jeho pravěké rekonstrukce v seriálech pro Kometu, k čemuž přispívá i dynamičtější kompozice stran a přiměřenější podíl textu. ..“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu JUNÁK z roku 1992, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu JUNÁK  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla JUNÁKA zde >>>