Category Archives: Kde lze najít skenované časopisy

SKAUTKA – 1.ročník – 1946

Dnes archivovaná čísla časopisu SKAUTKA z roku 1946 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Petr S. Veliký dík!

V tiráži SKAUTKY se můžeme dočíst: Skautka, časopis pro Světlušky a Skautky. Majitel a vydavatel „Junák”, ústředí skautské výchovy v Praze. – Ročník 1946. – Vychází čtrnáctidenně. – Redaktorka S. Červenková. Odpovědná redaktorka H. Zárubová. – Redakce a administrace Praha II., Štěpánská 61. Telefon 285-69. – Cena čísla 3 Kčs. Předplatné na 6 čísel 18 Kčs. – Tiskem Nár. správy tiskárny a nakladatelství Moldavia, Čes. Budějovice, Denisova 7, telefon 133.”

V celostránkovém úvodníku na 3. straně 1. čísla SKAUTKY redakce píše:

V NEKONEČNÉM ŘETĚZU OBEPÍNÁME SVĚT. Československé skautky po několikaměsíčním usilovném snažení vydávají svůj časopis. Splňuje se nám, po čem jsme již před válkou toužily a je zapotřebí si ujasnit, za jakých podmínek jsme schopny vytvořit opravdu hodnotný časopis pro děvčata. Široká veřejnost nevěděla ani před válkou mnoho o podstatě naší výchovy, nebo bylo její ponětí o skautkách zkresleno, či ztotožňováno s chlapci. Jsme příliš zaujaté prací a nestojíme o propagaci z důvodu přísného výběru. Jen několik důvodů a příčin, kterými nás válka přiměla k tajné činnosti, nutí nás nyní svobodně a veřejně projevit názory o výchově skautek a děvčat vůbec …

… Společným úsilím snad se nám podaří vyrovnat se cizím časopisům skautek z celého světa.”

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SKAUTKA z roku 1946, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu SKAUTKA  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla SKAUTKA zde >>>