PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: HALÓ NEDĚLNÍ NOVINY

HALÓ NEDĚLNÍ NOVINY – 4.ročník – 1948 – PÉRÁKOVY DALŠÍ OSUDY

Dnes archivovaný komiks z časopisu HALÓ NEDĚLNÍ NOVINY  z roku 1948 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Jirka H. Veliký dík!

„V temných letech okupace vyprávělo se o muži, který prostými skoky přemáhal všechny výšky i hloubky. Tak vznikla pověst o Pérákovi, který svou mrštn0stí a vtipem bojoval s tupými a surovými esesáky. Byla to pověst – a přece v ní byla pravda. Byla to báj, kterou si vytvořil porobený národ v nejtěžší době. Také ona byla výrazem nesmlouvavého postoje českého národa vůči okupantům. A když doba temna přešla, stal se z báje kreslený film, který všichni znáte pod jménem „Pérák a SS“. Proč však by život Pérákův neměl trvat déle, než několik minut? Vybrali jsme proto několik z dalších Pérákových přlhod, které i v dnešních svobodných dnech budou poučením – třeba zábavným. A ty budeme pravidelně v každém čísle Haló předkládat svým čtenářům. Sledujte je pozorně, aby vám mezi jednotlivými čísly neušla souvislost.“

Výpravné DĚJINY ČESKOSLOVENSKÉHO KOMIKSU 20. STOLETÍ (Tomáš Prokůpek, Pavel Kořínek, Martin Forest a Michal Jareš) na straně 333 se o komiksu PÉRÁKOVY DALŠÍ OSUDY zmiňují takto:

„Další pokus o obrázkový seriál proto Haló nedělní noviny posunuly do ideologického světa. Pérákovy další osudy (s. -k. Vláďa Dvořák / č. 13 – 27/1948, 15x), jež na zadní straně týdeníku vycházely po únoru 1948, přímo navazovaly na Brdečkův a Trnkův film Pérák a SS (1946). Jestliže však animovaný snímek o hrdinovi protektorátních městských legend nabízel hravý a odlehčený zážitek, Dvořákův komentovaný cyklus se nese ve zcela odlišném duchu. Pérák po prvních pokračováních z války a květnového povstání sundává svůj převlek a zapojí se jako jeden z mnoha do budování lepšího, socialistického Československa. Jeho protivníkem je muž s mluvícím jménem Pomej, který (na rozdíl od dalšího mluvícího jména, čestného sazeče Jana Přímého) „přebírá rysy nového nepřítele národa – flákače, ulejváka a kverulanta“ (Schmarc 2012: 200).
Pérákovy další osudy ukazují, jak má vypadat nový svět a jak se vypořádat s těmi, kteří ho chtějí ničit, případně se dokonce pokoušet o státní převrat . A zároveň jsou výstižné svým zpracováním – seriál zřetelně odlišoval karikaturně zobrazené „keťasy“ a podvodníky od vlídně vykreslených pracujících a „přímých“. Cyklus tvořený deseti až dvanácti poli nejprve zabíral celou stranu, u posledních tří pokračování už jen její dvě třetiny (aniž se však zmenšil počet panelů).“

Není bez zajímavosti, že se za dalších 20 let v našem tisku (MLADÝ SVĚT) PÉRÁK opět objevuje – viz. strana 501:

„Zřejmě jediným komiksem, který v srpnu 1968 otevřeně kriticky reagoval na okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy, byla čtyřpanelová práce Pérák a SSSR nakreslená Oldřichem Jelínkem a otištěná ve speciálním čísle Mladého světa. Dílo odkazovalo jak na městskou legendu o maskovaném mstiteli s pružinami, tak k populárnímu animovanému filmu Pérák a SS (1946, r. Jiří Trnka). Český „superhrdina“ udělá v příběhu uzel na hlavni sovětského tanku a podobně jako jeho protektorátní předobraz zanechá okupantům psaný vzkaz: „Nezapomeňte odtáhnout! Pérák!“ I přes takto efemérní dobový výskyt je pozoruhodné, jak se postava Péráka v českém komiksu pravidelně vynořovala v dobách velkých politických zlomů – tedy i v roce 1948 a 1989.“

A na straně 763:

„V roce 1989 se do soutěže Bemík zapojil i Ondřej Neff, jehož originální autorský comix Pérák: Toho dne byla mlha dokonale souzněl s undergroundovou estetikou neučesanosti a nepodbízivosti. Příběh získal druhou cenu v kategorii na vlastní námět a vzápětí vyšel jako samostatný samizdatový sešit o 24 stranách. Neff v komiksu využil jednu z pražských městských legend o hrdinovi jménem Pérák, který coby nepolapitelný mstitel figuroval v rámci dobových představ o protinacistickém odboji za druhé světové války. Postava, která se v českém obrázkovém seriálu poprvé představila již koncem 40.let, je ale v Neffově podání značně aktualizována – samizdatový Pérák tu ožívá na konci osmé dekády 20. století a je konfrontován s veksláckou a klientelistickou podobou konce reálného socialismu.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu HALÓ NEDĚLNÍ NOVINY  z roku 1948, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaný komiks PÉRÁKOVY DALŠÍ OSUDY z časopisu HALÓ NEDĚLNÍ NOVINY  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla HALÓ NEDĚLNÍ NOVINY zde >>>