Category Archives: 1920

Kompletný 4.ročník časopisu – KNIŽNICA ŠKOLÁKOV

Dnešný ročník pre nás z portálu slovakiana upravil Nell 1967. Ďakujeme krásne!

Prvý článoček o KNIŽNICI ŠKOLÁKOV sme publikovali 26.11.2023. Ako tam uvádzam, časopis začal vydávať v roku 1911 Július Bodnár (alias Branko Bradlan) spolu s  Michalom Šimonovičom. Do vypuknutia vojny vyšli tri ročníky. Štvrtý, posledný, vyšiel v školskom roku 1920/21.

Obdobie vydávania časopisu tak môžeme stanoviť na roky 1911 – 1921.

V úvodníku 1.čísla tohto ročníka sa o období nevydávania časopisu dozvieme:

Už šesť rokov tomu, čo sme posledné číslo KNIŽNICE ŠKOLÁKOV vydali, takže mladší školáci sa na ňu ani nepamätajú a len z chýru ak by ju poznali. Nie na nás bola vina, že sme vo vydávaní KNIŽNICE ŠKOLÁKOV nepokračovali. Prekážkou boly zlé časy válečné, ktoré sa na nás s celou hrúzou dovalily. Ukrutná svetová válka znemožňovala každú kultúrnu prácu, menovite u nás za bývalého maďarského panstva. Všetko muselo slúžiť válke. Ta sobrali Vaších oteckov, starších bratov, strýkov, ujcov, ba niektorým aj dedkov, slovom každého, kto sa len trochu hýbať vedel. Mnohí z nich sa nám nenavrátili, premnohí onemocneli, alebo boli zmrzačení. Tá naša sloboda prišla nám draho, aby sme si ju tým viac vážili.

Smutné to boly časy, smutné, Pamätáte sa, koľko sa Vaše drahé mamičky naplakaly, koľko oháv vyslaly o Vaších oteckov a príbuzných. Práve vtedy bolo by bývalo slovo potešenia na čase, ale chybovaly nám k vydávaniu, ako sme vyše riekli, všetky prostriedky. Aj naši kníhtlačiari museli na vojnu.

Nuž ale, vďaka Bohu, nie len že vojna pominula, lež aj naša sloboda sa zjavila, akej sme nemali od tisíc rokov. Starší školáci sa pamätajú, ako to bolo pred vojnou, že sa v škole nesmelo v našej materinskej reči slovenskej vyučovať. Všade len maďarčina panovala. Ani len naše dedinky a mestá nesmely byť slovensky pomenované. Slovenské časopisy boly prenasledované, ktorý žiak ich čítal, bol trestaný, ba aj zo školy odstránený. Takí potom museli ísť do Čiech k naším bratom Čechom študovať.

Konečne zavítala túžená, ťažko očakávaná a krvou našou vydobytá sloboda. Naši legionári nebojovali na darmo.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu KNIŽNICA ŠKOLÁKOV z roku 1920-21, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu KNIŽNICA ŠKOLÁKOV– kliknutím na náhled strany:

(Zdroj: slovakiana)

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu KNIŽNICA ŠKOLÁKOV zde >>>