PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: EVANJELICKÁ MLÁDEŽ

Kompletná – EVANJELICKÁ MLÁDEŽ 02.ročník (1913-14)

Druhý ročník časopisu EVANJELICKÁ MLÁDEŽ je zároveň posledným ročníkom jeho dvojročnej etapy.

Jeho tiráž bola rozpísaná na obale a prvej strane: Cirkevný časopis venovaný práci ev. a. v. vnút. missijných spolkov mládeže a nedeľných škôl. Zodpovedný redaktor: JÁN DROBNÝ (farár staroturánsky). — Hlavný spolupracovník: OTTO ŠKROVINA (kousenior, farár turč.-sv.-martinský).— Vydavateľstvo: NAKLADATELSKÝ SPOLOK „TRANOSCIUS“ Liptovskom svätom Mikuláši. Vychádza ročne šesť ráz cez zimné mesiace. Predplatná cena: na 1 ročník jedna koruna, pri odberaní najmenej 10 čísel 60 halierov.

Výňatkom z ich životopisov si pripomeňme hlavné postavy tohto časopisu.

Zodpovedný redaktor: Ján Drobný (* 1880 – † 1930)

Ján Pavel Drobný sa narodil v Turej Lúke 24.júna 1880. Študoval na gymnáziu v Skalici, potom na evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici, telógiu vyštudoval v Bratislave a v roku 1902 bol vysvätený. Ako kaplán pôsobil u Jána Lešku v Brezovej.V rokoch 1904 – 1913 pôsobil ako samostatný kňaz v Prietrži. Tam sa i oženil, zobral si dcéru lekára Ľ.Šimku.
Prvoradou úlohou Jána Drobného po príchode na Starú Turú bolo vyriešiť napätý pomer medzi zborom a Modrým krížom a uviesť ho do polohy užitočného susedstva“. Tlačou vydal správu o živote evanjelického zboru na Starej Turej.
Ján Drobný bol činný pri zakladaní všetkých kultúrnych spolkov v Starej Turej (Matice slovenskej, Hviezdoslavovej besedy a pod.). Sústreďoval okolo seba turanských študentov, ktorí odchádzali na ďalšie štúdiá.
V Starej Turej sa zrodila myšlienka založiť spolok evanjelických a.v.kňazov, ktorý založil spolu s dr. Zochom a stal sa jeho predsedom. Bol popredným funkcionárom Hurbanovej evanjelickej literárnej spoločnosti, spoluredaktorom Evanjelického kazateľa, redaktorom Stráže na Sione.
Bol veľmi literárne činný. Vypracoval úvahu „Evanjelickí kňazi v románoch Vajanského“, upravil nápevy piesní Tranoscia, začal vydávať časopis „Evanjelická mládež“.

Ján Drobný (* 1880 – † 1930)

Hlavný spolupracovník: Oto Škrovina (* 1877 – † 1939)

Bol slovenský evanjelický kňaz, národný pracovník, historik, publicista. Pseudonym: Benjamin.  Základné vzdelanie získal v Brezne. Študoval na gymnáziu v Rimavskej Sobote a v Kežmarku, pre národné presvedčenie vylúčený zo všetkých škôl v Uhorsku. Maturoval v Debrecíne (1898). Teológiu študoval na teologickej akadémii v Prešove, štúdium dokončil v Bratislave. Ordinovaný (1903). Pôsobil v Martine, kaplán pri J. Horváthovi, po jeho smrti adminostrátor evanjelického zboru, farár (1906), senior Turčianskeho seniorátu (1918). Zástupca Slovenskej národnej rady, účastník Deklarácie slovenského národa. Po vstupe maďarských vojsk do Martina s M. Dulom väznený (1919).
Orientoval sa na cirkevné školstvo. Stúpenec česko-slovenskej. vzájomnosti, podporoval politiku M. Rázusa. Aktívny v Muzeálnej slovenskej spoločnosti i v ďalších národných a občianskych spolkoch. Cirkevný historik, autor diel v ktorých spracoval dejiny reformácie a protestantizmu v Turci. Publikoval vo všetkých cirkevných časopisoch, písal aj do časopisu Muzeálnej slovenskej spoločnosti, Slovenských pohľadov, Národných novín.

Oto Škrovina (* 1877 – † 1939)

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu EVANJELICKÁ MLÁDEŽ z roku 1913-14, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu EVANJELICKÁ MLÁDEŽ – kliknutím na náhled strany:

(Zdroj: slovakiana)

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu EVANJELICKÁ MLÁDEŽ zde >>>