VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

 

Tag Archives: DETSKÝ HLAS

Slovenský unikát DETSKÝ HLAS – 1.ročník – 1938

Dnes by som chcel predstaviť časopis, alebo skôr novinovú prílohu s názvom DETSKÝ HLAS, ktorá je unikátom hneď z dvoch dôvodov.

Ten prvý je subjektívny a zároveň sentimentálny. Publikovanú štvorstránku som našiel v starom zväzku zviazaných časopisov CHOVATEĽ po mojom starom otcovi. Nechal som si ho na pamiatku v dobe, keď sme sa sťahovali a vyhadzovali všetko nepotrebné. V dobe, keď som ani len netušil, že sa raz detské časopisy stanú mojou duševnou záležitosťou.

Druhá jedinečnosť časopisu súvisí s jeho dostupnosťou. Totižto najväčšia a najstaršia knižnica v  Slovenskej republike, Univerzitná knižnica v Bratislave, uvolnila k nahliadnutiu všetky dostupné výtlačky DETSKÉHO HLASU. Podľa dostupných informácií jej z celkového počtu vydaných čísel chýbajú dva. A toto je jedno z nich!

Aj toto je jeden z dôvodov, ktorý ma presviedča o výnimočnosti a jedinečnosti tohto projektu – STARÉ DETSKÉ ČASOPISY.

1.januára 1938 začal na Slovensku vyhádať nezávislý, politický, kultúrny a hospodársky denník SLOVENSKÝ HLAS. Skupinu jeho zakladateľov tvorili zvučné mená osobností slovenského umeleckého a kultúrneho života. Jazykovedci, profesori, spisovatelia, herci a maliari sa rozhodli založiť periodikum, ktorého úlohou by bolo vyzdvihnutie svojbytnosti Slovenského národa v Československej republike, pri zachovaní bratského spolužitia Čechov a Slovákov.

Životnosť periodika sa však pod tlakom fašizujúcich tendencií Hlinkovej slovenskej ľudovej strany skončila dňa 8. januára 1939.

Hneď jeho prvom vydanie obsahovalo samostatnú prílohu pre deti – DETSKÝ HLAS. Vychádzala spravidla v nedeľnom výtlačku, v rozsahu 4 – 8 strán. Tiráž chýbala a tak podľa dohľadaných informácií bol zodpovedným redaktorom Milan Hanko a  neskôr Fedor Jesenský. Vydával ho Knihospol Bratislava a tlačil sa v Kníhtlačiarni Knihospolu v Žiline. Rozmery 32 x 23 cm.

Na 4 stranách sa toho veľa publikovať nedalo. Väčšinou, teda aspoň v tomto čísle, sa jednalo o preklady rozprávok, poviedok a bájok väčšinou zo zahraničných zdrojov. Hlavne českých a ruských. Ilustráciu obsahovala každá strana, avšak bez podpisu autora. Podľa môjho názoru sa o ne postaral pravdepodobne Jaroslav Vodrážka. Obrázky na poslednej strane boli zrejme prevzaté zo zdrojov prekladov.

Nechýbalo v ňom, ani pár vtipov pre rozveselenie, návod na výrobu papierového stromčeka a inštrukcie pre výrobu a používanie „Plachetnice na korčuľovanie“.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu DETSKÝ HLAS z roku 1938, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu DETSKÝ HLAS – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.