VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

 

Tag Archives: MLADÝ OCHRANCA

Zálesácka príloha – MLADÝ OCHRANCA 01.ročník (1967)

V antikvariátoch sa mi podarilo vypátrať zaujímavú samostatnú prílohu časopisu Ochranca prírody a pamiatok s názvom MLADÝ OCHRANCA.

Do našej zbierky tak zaraďujem jeho 10 číselobsah.

Chcel by som upozorniť, že jedno číslo nie je kompletné! Označil som ho znakom (x). Takto budeme označovať v budúcnosti aj iné nekompletné čísla. Bude to slúžiť kvôli ich okamžitej identifikácii. Kvôli chýbajúcej strane, alebo obrázku, by bolo škoda, aby sme vzácne číslo nevložili do nášho archívu.

Pokiaľ sa nájde niekto kto ho má kompletné, stačí oskenovať a doplniť chýbajúcu stranu, prípadne vymeniť celý časopis.

Časopis mal zvyčajne 16 mono-farebných strán vrátane obalu. Výnimku tvorilo trojčíslo 4-5-6, ktoré disponovalo 48 stranami. Celkove vyšli 3 ročníky v rokoch 1967 – 1969. Vydávalo ho Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave a tvoril prílohu časopisu OCHRANCA prírody A PAMIATOK.

V tiráži tohto mini-časopisu sa uvádza: MLADÝ OCHRANCA vychádza mesačne, ako príloha zpravodajcu OCHRANCA PRÍRODY A PAMIATOK. Vydáva Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave-Hrad, ako metodický materiál pre mladých ochrancov prírody a pamiatok. Zodpovedný František Pížl, rediguje Tibor Strhársky. Tlačia Zápodoslovenské tlačiarne, n. p., prev. 41, Bratislava, Cintorínska 5.

O čom bude a na čo bude slúžiť, na to nám najlepšie odpovie úvodník 1.čísla:

“Predstavujeme vám 1. číslo Mladého ochrancu. Nebude to žiaden „učený“ časopis, ale taký, v ktorom nájdete zrozumiteľne napísané to, čo práve vás zaujíma. Jeho obsahom chceme vás pobaviť a aj upozorniť na veci, nad ktorými hodno sa zamyslieť. Iste nie sú pre vás bezvýznamnými napr. telesná sila a zdravie, pevný charakter muža a ženy, príroda, zdroj nielen poučenia, ale jaj zaujímavej zábavy a potrebného oddychu dnešného, i technikou zhýčkaného, ale aj štvaného človeka. Iste nebudú pre vás nezaujímavé ani mnohé tie pamiatky, ktoré prežili veky a ktoré ozdobujú naše mestá, dediny i prírodné kútiky, ako odkaz našich dávnych predkov. Všetkým týmto a ďalším, sa chceme na stránkach nášho malého časopisu zaoberať. Veríme, že sa stane vaším dobrým pomocníkom, najmä ak sa o to aj sami pričiníte.
Pozývame vás k jeho spolutvorbe. Stačí, keď nám kedy-tedy čo-to napíšete o tom, čo sa vám v ňom páčilo, čo nie, čo by ste chceli v ňom mať. Boli by sme radi, keby sa medzi nami — redakciou a vami — čitateľmi vyvinul úprimný kamarátsky vzťah. U nás je k tomu ochota — a čo u vás? Redakcia”

Mne osobne by sa ako chlapcovi tento časopis veľmi páčil. Mal všetko, čo mal mať. Mal rozmery vhodné do vrecka a obsahoval bohato ilustrované články, návody, príručky a postupy určené do prírody.

Nič viac nedokázalo mládež a deti v 60-tich rokoch zaujať a uchvátiť, ako obrázok Winnetoua a to v akejkoľvek súvislosti.

Tvorcovia prílohy sa nezameriavali iba na krásy prírody a jej ochrany, ale aj na výchovu mládeže zameranú na správnu životosprávu.

V roku 1948 bola skautská činnosť zakázaná a skautské oddiely boli nahradené pionierskymi. Táto príručka však ako keby naďalej pokračovala v skautingu pod hlavičkou ochrany prírody a zálesáctva.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLADÝ OCHRANCA z roku 1967, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MLADÝ OCHRANCA – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu MLADÝ OCHRANCA zde >>>