PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: FILIP

FILIP 4.ročník 1994 – číslo 2

Dnes archivované číslo časopisu FILIP z roku 1994 pro archiv www.detske-casopisy.cz  zaslal jako svůj „vstupní“ časopis Jirkapa. Moc díky!

V tiráži časopisu je uvedeno: FILIP pro -náctileté (kulturní měsíčník) * Kontaktní adresa: P. O. BOX 131, 111 21 Praha 1 * Redakce – Kateřina Dušková, Jilda Záruba * Inzertní oddělení – manažerka reklamy – Karin Vašátová, tel.: 242 16 361, I. 270-273, fax: 242 15 476 * Živočich redakce: Kolombína (myš) * Adresa redakce: V tůních 8, Praha 2, II. patro, návštěvní dny pro veřejnost: uvítáme Vás vždy * Grafická úprava © Zdenka Matyášová a Kateřina Sormová * Vydává PROSTOR, nakladatelství a vydavatelství Aleše Lederera a Michala Štěpánka, spol. s r. o., U Prašné brány 3, 116 29 Praha 1 * Sazba a litografie studio Michael * Z dodaných imprimovaných litografií vytiskla Polygrafia a. s.* Rozšiřuje PNS, Transpress, Mediaprint Kapa, SEND * Objednávky předplatného vyřizuje výhradně redakce přes P.O.BOX! * Cena výtisku 19,90 Kč * Sleva pro předplatitele na 14 Kč * Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím poštovní přepravy Praha č.j. 714/93 ze dne 14.4.1993 * Toto číslo mělo uzávěrku 6. ledna 1994 * Vychází 1. února 1994 * © PROSTOR 1993″  Rozsah časopisu byl 64 plnobarevných stran.

Zasvěcenější čtenáři www.detske-casopisy.cz jistě sledovali “paradoxní navazování časopisů” na ose MLADÝ HLASATEL – VPŘED – JUNÁCI VPŘED – VPŘED – VPŘED PIONÝŘI – PIONÝR – VĚTRNÍK – PIONÝR – FILIP. Po „odstřižení se“ od názvu PIONÝR byl pro „přejmenovaný“ časopis zvolen název FILPFIlm LIteratura Písničky.

Osvědčené rubriky nesou sice jiné jméno, ale obsah zůstává:

Čtyři strany ve FILIPOVI zabíral komiks o dospívající dívce Jo, která se setkává s Laurentem, mladým hudebníkem. Zatímco se všichni kolem bojí AIDS, oni žijí svůj milostný příběh.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu FILIP z roku 1994, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů, pod náhled titulní strany.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu FILIP – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla FILIP zde >>>