PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: VERONIKA

Další čísla časopisu VERONIKA – 2.ročník – 1969

Čísla 5, 6 a 7 digitalizoval Jaroslav P. Dávám zde také obálku čísla 1 z roku 1968. Skeny poskytl také Jaroslav P. Díky. Číslo 9 jsem upravil a vyčistil. Je změněno v původním příspěvku.

ALBATROS  -nakladatelství zaměřené na vydávání původní i překladové beletrie a umělecko-naučné literatury určené dětem a mládeži, na literárněvědnou reflexi literatury pro děti a mládež, v letech 1949–1989 s prakticky monopolním postavením v této ediční oblasti

Vývoj názvu: Státní nakladatelství dětské knihy (1949–1968); Albatros (od 1969).

Státní nakladatelství dětské knihy (SNDK) bylo zřízeno výnosem Ministerstva školství, věd a umění ze dne 11. dubna 1949 rozdělením dosavadního Státního nakladatelství na dva samostatné subjekty, z nichž jeden byl pověřen vydáváním učebnic (Státní pedagogické nakladatelství) a druhý publikováním dětské literatury (SNDK). Výnos nabyl právní platnosti 15. dubna 1949, kdy nakladatelství s monopolem na vydávání dětských knih zahájilo činnost. Soustředění edičních aktivit na poli dětské literatury v jednom nakladatelském podniku bylo vyústěním koncepce jednotného školství a organizace mimoškolních aktivit dětí.

Sešitová edice Veronika (1968–1972), 22 sv., redaktorky Věra Adlová, Jana Štroblová, vycházela nepravidelně. Obsah byl věnován zejména dívkám. Byla zde řada rubrik, redakce částečně vycházela z předválečných časopisů, např. z Večerů pod lampou. V roce 1972 až do roku 1994 přešlo vydavatelství na knižní formát Veroniky (1972–1994), 94 sv., zde již chyběly rubriky, které byly v časopiseckém vydání. Redakce Alena Benešová, Zuzana Ceplová, Eva Dolejšová, Jitka Minaříková, Jarmila Rosíková, Kristián Suda, Tamara Sýkorová, Jan Petr Velkoborský aj., pro kterou vytvořil logo Ivan Steiger, dokládala akceptování dívčího románu jako plnohodnotného žánru. S výjimkou románu Alexandra Dumase-otce Černý tulipán, kterým byla roku 1968 zahájena, se v ní objevovaly hlavně texty zachycující hrdiny v přelomovém období dospívání a hledání životních hodnot (Stanislav Rudolf: Metráček; Jiří Pištora: Léto na draka; Ilona Borská: Ve čtvrtek budeme dospělí; Hermína Franková pod jménem Josefa Vinaře Ani v noci, ani ráno /1979/; pod jménem Jarmily Černíkové Poslední prázdniny /1980/). Edice se zaměřovala nejen na problémy dospívajících, ale prózami českých a zahraničních autorů se vracela i do minulosti. Zachycovala předčasné dospívání ve válečných dobách (Magda Szabová: Socha vzdechů; Claude Campagne: Sbohem mých patnáct let; Ludmila Romportlová: Zapomenutá chuť čokolády; Hermína Franková: Vendula aneb Francouzština pro pokročilé) a v životopisných románech představovala výrazné ženské osobnosti (Věra Adlová: Jarní symfonie; Antonín Zhoř: Tvrdohlavá Marie). V devadesátých letech v ní začaly převládat reedice (např. Louisa May Alcottová: Malé ženy; Iva Hercíková: Andersenka; Hermína Franková: Blázni a Pythagoras) a jediným významnějším počinem zůstal román Ivana Klímy Markétin zvěřinec (1990).

Bližší podrobnosti k časopisecké edici  jsou na : https://www.detske-casopisy.cz/tag/veronika/

Název titulu Veronika byl složen ze slov : VErše – ROmán – NIcotky – KArikatury. Tak byl v každém čísle román z dívčího prostředí, verše i humor. Nedílnou součástí byl předstíraný rozhovor s nějakým známým člověkem (J.P.Belmondo, J.Hanzlík,M. Duchková a další). Byla ve Veronice řada krátkých povídek, rubrika MY HOLKY, psychologické testy, horoskopy  a další „nicotky“.

S bližší náplní Veroniky se seznámíte prostřednictvím obsahů jednotlivých čísel.

V 9. čísle byli čtenáři seznámeni s obsahem dalších 4 čísel. Další čísla neznám. Snad se najde někdo , kdo tato další čísla vlastní nebo je může sehnat. Chybí ještě 13 čísel.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu VERONIKA z roku 1969, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu VERONIKA – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu VERONIKA zde >>>