PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: KLÍČENÍ

KLÍČENÍ – 1.ročník – 1908

Dnes archivované čísla časopisu KLÍČENÍ z roku 1908 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Satok. Veliký dík!

Před lety jsme do naší knihovny umístili stejnojmenný titul, ale ten vycházel později a byl novinovou přílohou deníku ČESKÉ SLOVO. Dnešní KLÍČENÍ je má ke klasickému dětskému časopisu mnohem blíže.

Graficky je časopis střídmý a nevymyká se podobným titulům tehdy vycházejícím. Autorem jednotné titulní strany časopisu KLÍČENÍ je zřejmě Vratislav Hugo Brunner (*1886  +1928), který přispěl drobnými ilustracemi dovnitř každého čísla.

V 1. čísle píše Michal Kácha, šéfredaktor a vydavatel:

„Odevzdáváme do rukou malých čtenářů první sešit „Klíčení“ a doufáme nabýti přátelské důvěry, která umožní další vydávání, a tak společně budeme pracovati k jeho většímu rozšíření. Považujeme za nutné a důležité dbáti pokynů našich čtenářů, což umožní, bychom se obsahově přimknuli k přáním našich malých přátel a tak získali důvěrou posilu v předsevzatých úkolech. Dožadujeme se také pomoci rodičů a učitelů jimiž bude tento první sešit „Klíčení“ sympaticky přijat. Neohlašujeme se přesně vymezeným programem, protože chceme od srdce k srdci mluviti k těm, kteří jsou naší nadějí do budoucnosti. Co můžeme říci jest jen to, že budeme poctivě vysvětlovati různé úkony životní a dbáti toho, by pokrytectvím nebyla obtěžkána srdce naší mládeže.
Srdce a touhy malých jsou nám skoro dosud neznámou pevninou a proto budeme poučovati, abychom byli i my ponaučeni. Tím chceme se říditi, bychom navzájem poučeni byli si bližšími a důvěra vzájemná skytne naději, že úkoly a lidumilné snahy dospělých budou chápány dospívajícími.
Těšíme se na příspěvky do „Klíčení“ od malých i dospělých našich přátel. V „Hovorně „, pokud objem sešitu dovolí, budeme vyměňovati názory a odpovídati dotazům. Tož na shledanou! Redakce „Klíčení“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu KLÍČENÍ z roku 1908, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu KLÍČENÍ – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„.