PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: MLADÝ ZLÍN

MLADÝ ZLÍN – 9.ročník – 1939-40

Dnes archivovaná čísla časopisu MLADÝ ZLÍN z roku 1939-40 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval NELL1967. Veliký dík!

V tiráži časopisu je uvedeno: Měsíčník MLADÝ ZLÍN vydávají žáci měšťanských pokusných škol ve Zlíně. Odpovědný redaktor F. M. Grygar. – Redakce a administrace Zlín, Masarykovy školy. – Tiskne E. Potměšil ve Zlíně.  – Jedno číslo 50 hal., poštou 60 haléřů. – Novinová sazba povolena ředitelstvím pošt a telegrafů vynesením čís . 77.265/Vl-1931.

Zmínku o časopisu MLADÝ ZLÍN jsem našel v rozsáhlé publikaci Štefana Švece ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) na stranách 411-413:

„Časopis vycházející ve Zlíně a podporující tamější inovativní a experimentální školní postupy, spojené s budováním města Tomášem Baťou. Časopis tiskl beletrii (často přeloženou z ruštiny), ale i publicistické materiály, návody k ručním pracím (např. k výrobě kluzáku či k pěstování pelargonií) v „Technické hlídce“ seznamoval děti s technickým pokrokem. Tvořili ho učitelé ve spolupráci se žáky. Děti v časopisu rozsáhle publikovaly např. kolektivně psané povídky a další materiály.
„Zdravý poměr k literatuře a umění projevuje Mladý Zlín (X. roč.), sálající ovzduším životního optimismu, chutí k práci a vůli k sebevzdělávání. Beletrie je nadprůměrná. Reportáže, zajímavě sestavené se seriemi kreseb, zasvěcují mládež do vývoje různých technických odvětví. V hlídce „Z naší práce“ s příspěvky čtenářů je dokument úzké spolupráce redakce s dětmi.“
Na vnitřních stranách obálky i na poslední straně tiskl časopis reklamu na zlínské obchody a podniky, často na obchodní dům Baťa. Titul jako jeden z prvních publikoval fotoeditorial – fotografii jako první redakční materiál. Celkový výchovný záměr časopisu byl výchova k práci a k řádnému životu, úvodní fotografie měly tituly jako Po dobré práci dobrá zábava, Dobrá kniha – nejlepší přítel atp. Publikoval i propagační texty o rodině Baťů, zprávy z cest J. A. Bati či děkovné dopisy, které mu byly adresovány.
Titul tiskl řadu textů psaných samotnými žáky zlínských škol. Vedle nich publikoval např. i exotické pohádky, rubriky drobných zajímavostí jako „Zajímavý svět“, „Z jiných škol“, „Zprávy“ atd. Upozorňoval i na vhodnou dětskou četbu v rubrice „Nové knihy pro mládež“, měl vlastní „Veselý koutek“ a listárnu redakce. Doprovázen byl černobílými kresbami a také řadou fotografií, zejména z akcí samotných žáků.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLADÝ ZLÍN z roku 1939-40, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MLADÝ ZLÍN  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu MLADÝ ZLÍN zde >>>