JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

 

Tag Archives: MLADÝ ZLÍN

MLADÝ ZLÍN – časopis zlínských dětí – 4.ročník – 1934-35

Dnes přidávám čtvrtý ročník tohoto časopisu. Bližší informace se můžete dočíst v předchozích článcích k ročníkům 1,2,6 a 8.

Obšírněji o časopise píše Františka Reková, žákyně jedné ze tříd zlínských škol:

http://www.detske-casopisy.cz/mlady-zlin-casopis-zlinskych-deti-6-rocnik-1936-37/

V prvním čísle redakce přivítala čtenáře a zároveň je požádala, aby do časopisu nejen přispívali, ale také ho pomáhali rozšiřovat, aby se Mladý Zlín dostal do každé rodiny.

Tento ročník je zajímavý tím, že každé číslo časopisu redakce věnovala určitému tématu. Tak bylo číslo věnované prázdninám a začátku školního roku, zimním sportům, narozeninám a návštěvě T.G.Masaryka ve Zlíně, Jak bude vypadat Zlín v budoucnosti a co dělá pro své občany, letectví, vzniku Československé republiky po 1. světové válce a dalším. Redakce také žádala čtenáře, aby sami psali k těmto tématům a také je upozorňovala na to, jak mají příspěvky vypadat. Nechyběly v časopise  další rubriky, které již čtenáři znali z předcházejících ročníků.

V prvním čísle časopisu byl zveřejněn také seznam knížek, sešitů a pomůcek, které mají mít žáci jednotlivých škol a tříd ke svému učení.

Třetí číslo bylo věnováno Spojeným státům americkým. S historií i se současností je zde seznámil S.Vrána, který Spojené státy navštívil. Chválil americké školáky, kteří každou chvilku času věnují nejvíce sportu. Nezapomněl ani na stinné stránky, na černošské a italské čtvrti měst, kde, jak píše, žijí v otlučených domech ne právě čistotní obyvatelé.

Páté číslo bylo slovenské. Byly zde hlavně příspěvky týkající se Slovenska a Podkarpatské Rusi.

Sedmé číslo vzpomnělo narození prezidenta T.G. Masaryka a jeho návštěvy Zlína. Do tvorby tohoto čísla se zapojilo hodně dopisovatelů z řad školní mládeže. Byly zde krátké články a také několik básniček.

Osmé číslo zamířilo na východ do SSSR. Autor článku J. Novotný „Jedeme do Ruska“, seznamoval čtenáře s návštěvou Ruska a s tím co tam zažil. Další autor, který také projel evropskou část Ruska, L. Vlček popisoval vznik Sovětského Ruska a budování společnosti pod diktaturou proletariátu. Velká část byla také věnována školákům a studentům. Žáci Masarykovy pokusné školy měšťanské ve Zlíně zaslali žákům v SSSR dopis se zájmem o dopisování.

Celé deváté číslo bylo věnováno letectví, jehož motem bylo: Vzduch je naše moře.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLADÝ ZLÍN z roku 1934-35, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MLADÝ ZLÍN – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu MLADÝ ZLÍN zde >>>