JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

 

Tag Archives: SOKOLSKÉ BESEDY

Premiéra časopisu SOKOLSKÉ BESEDY – 6.ročník – 1911

Niekedy sa aj v slovenských antikvariátoch objavia staré detské časopisy z Čiech. Takto sa mi podarilo za nepatrnú cenu zohnať aj pár čísel dnes publikovaného časopisu SOKOLSKÉ BESEDY zo 6.ročníka 1911.

Bohužiaľ iba 10 čísiel. Snáď sa nájde niekto, kto doplní chýbajúce výtlačky č.7 a č.11.

Na definíciu „Sokola“ som si požičal charakteristiku z Wikipedie, kde sa okrem iného o tomto spolku píše: 

Sokol (Česká obec sokolská) je označením českého telocvičného spolku, ktorý v histórii českej a slovenskej telovýchovy zaujal pozíciu nielen najväčšej, ale tiež najúspešnejšej telovýchovnej organizácie. Za zakladateľa Sokola sú považovaní Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner.

Vznikla 16. februára 1862. Česká obec sokolská bola založená vo verejnom záujme, jej účelom a cieľom bolo zvyšovať telesnú zdatnosť svojich členov, organizovať a vykonávať telovýchovnú, športovú, kultúrnu a spoločenskú činnosť, podporovať rozvoj osobnosti a vychovávať k čestnému rokovaniu v živote súkromnom, aj verejnom, k národnostnej, rasovej a náboženskej znášanlivosti, k láske k rodnej krajine a úcte k duchovnému dedičstvu nášho národa.

Spolok sa rýchlo rozširoval, dosiahol 150 000 členov a vďaka českým emigrantom a sokolskej misii sa hnutie rozšírilo do západnej Európy, USA a ostatných slovanských zemí. Pri množstve členov bolo prirodzené, že si čoskoro ČOS (Česká obec sokolská) začala vydávať vlastné noviny a časopisy. Jedným z mnohých boli aj SOKOLSKÉ BESEDY s podtitulom LIST DOROSTU Č. O. S. Vychádzali v rokoch 1906 – 1941. Prvá svetová vojna však podobne ako to bolo aj u iných časopisov, prerušila v roku 1914 ich vydávanie. Obnoviť sa ich podarilo až v roku 1916, kedy úspešne nadviazali na predvojnovú dobu a tlačili sa nepretržite až do roku 1941.

V tiráži 6.ročníka sa uvádza: LIST DOROSTU Č. O. S. VYCHÁZÍ 1. KAŽDÉHO MĚSÍCE. Redakční kruh: R. V. Novák, zodp. redaktor V. Kukaň, J. Kutina, A. Očenášek, J. Pelikán, prof. dr. H. Pražák, O. Stivín, Dr. F. Tichý, M. Zach. Uzávěrka listu 20. každého měsíce. Předplatné: na rok 2 K 50 h. Číslo 24 h, do ciziny 3 K 50 h. Při hromadném odběru výhody. Rukopisů nevracíme. Předplatné zasílejte peněžní poukázkou.

Časopis mal vrátane prebalu 42 strán. Boli čiernobiele a iba prebaly boli tlačené na jednofarebnom pozadí. V niektorých číslach bola na kriedovom papieri vlepená fotografia z rozličných akcií  ČOS.

Časopis obsahoval samozrejme rozličné správy, aktuality a reportáže Sokolského spolku nielen z domova, ale aj zo sveta. Ilustrácie boli minimálne, jednoduché, obmedzené iba na neustále sa opakujúce logá jednotlivých rubrík. Prvú stránku pod prebalom tvorilo zvyčajne logo periodika, číslo výtlačku, dátum, spolu s fotografiou významnej osobnosti ČOS. Tej boli venované aj nasledujúce dve – tri strany.

Medzi pravidelné rubriky patrila HLÍDKA SOKOLSKÁ so správami a aktualitami, HLÍDKA ZDRAVOTNÍ prinášala pohľad na vplyv cvičenia na zdravie, ZPRÁVY DOROSTU s dopismi od čitateľov z jednotlivých regiónov, SLOVANSTVO A CIZINA s článkami o konkrétnych zahraničných organizáciách, LETEM SVĚTEM s aktualitami zo sveta. K ďalším patril HISTORICKÝ KALENDÁR, KRONIKA, HlÍDKA LITERÁRNÍ a sem tam sa v časopise objavila nejaká rozprávka, esej, prípadne báseň. Výsledok vstupu do ČSO a niekoľkoročné pôsobenie v tejto organizácii charakterizujú dve fotografie z príspevku OBRAZY.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SOKOLSKÉ BESEDY v roce 1911, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu SOKOLSKÉ BESEDY – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla SOKOLSKÉ BESEDY zde >>>