PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: HVĚZDIČKA

HVĚZDIČKA – příloha deníku PRÁCE – 1990

Přílohy a rubriky věnované dětem v periodikách pro dospělé mají delší historii než samotné časopisy pro děti. Blíže o tom píše Štefan Švec ve své knize „Česky psané časopisy pro děti“. Různé přílohy vycházely v časopisech a novinách již za dob Rakouska – Uherska. Dětské rubriky měla většina deníků za první republiky, také během protektorátu tehdy vydávané noviny v tomto trendu pokračovaly.  Po válce, kdy byl tisk zejména po roce 1948 ovlivňován centrálním řízením, nebylo těchto dětských v novinách a časopisech pro dospělé už tolik, jako v předchozích obdobích.

Jedním z nich byl odborářský deník PRÁCE, kde byla rubrika, vycházející v nedělní a poté v sobotní příloze, věnované dětem. Od poválečného „Psaníčko dětem“, své názvy příloha měnila, až se ustálila na „HVĚZDIČKA“, který byl až do zániku deníku v devadesátých letech. Samozřejmě, že novinový papír nedával takovou kvalitu tisku. Dnes uveřejňuji HVĚZDIČKU z roku 1990. Vycházela v každém sobotním vydání: Příloha deníku PRÁCE, na sedmé straně sloupek přes celý list. Pro náš web je příloha upravena, rozdělena na dvě části.

Od čísla 2. do čísla 28. vycházela detektivka pro děti od Jany Tomsové (bližší informace o ní nejsou známy): ZÁHADA STARÝCH MINCÍ.

Další celoroční seriál byl CO DALI SVĚTU, kde se děti seznamovaly s významnými českými osobnostmi, které ovlivnili nějakým způsobem dění ve světě, svými vynálezy a přínosem pro různé vědy, jako Prokop Diviš, Jan Kašpar, Karel Klíč, Jakub Jan Ryba a řadou dalších, dnes i pozapomenutými.

Celoročně také vycházela ABECEDA POZNÁNÍ, pokračující z minulého ročníku deníku, kde laickým způsobem vysvětloval autor (lk) o různých zákonitostech ze života, jak se co vyrábí, odkud pochází dotyčný výrobek, kdo ho používal, jak vznikly různé zvyky, či kdo dal dotyčné věci jméno a další informace o ní.

V rubrice „UMĚNÍ JE I NA ZÍTRA“ autorka(ja) seznamovala s architekturou a uměním od doby kamenné až po rokoko.

Po dobu prázdnin byly seznamovány děti se záludností nehod a úrazů. Formou soutěže autor (ma) otiskoval prázdninová dobrodružství z jedné chatařské osady: „KDO MÁ PRAVDU – HÁDANKA PRO ŽIVOT“.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání přílohy HVĚZDIČKA z roku 1990, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla přílohy HVĚZDIČKA  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu HVĚZDIČKA zde >>>