PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: SKAUT

SKAUT-JUNÁK 37.ročník (1994)

Dnes archivovaná čísla časopisu SKAUT-Junák z roku 1994 pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Petr S. Veliký dík!

V tiráži dnes archivovaných čísel se píše:
SKAUT-Junák, měsíčník pro chlapce a děvčata, ročník 37, číslo 2, únor 1994.
Vydavatel: Junácká edice, s.r.o.. Sokolovská 44,186 00, Praha 8.
Adresa redakce: Skaut-Junák, Sokolovská 44. 186 00 Praha 8. Telefon:02/242135841. 260. Fax: 242 135 88.
Návštěvy v redakci: čtvrtek 10-17 hodin.
Šéfredaktorka: Eva Hromádková, redaktor Jiří Majer, výtvarný redaktor: Miroslav Schonberg.
Grafická úprava: Vlastimil Sobota, ext.
Redakční rada: Milan Husák, Otto Janka. Jiří Navrátil, Václav Nosek, Zdeněk Vykopal, Jiří Zachariáš.
Distribuce pro předplatitele: Michal Neděla.
Sazba: Junácká edice, s.r.o.
Podávání novinových zásilek povoleno Obl. správou pošt stř. Čechy v Praze. č.j. P/FB – 2330/92 ze dne 12. 11. 92.
Bankovní spojení; Česká spořitelna, a.s.. 113 98 Praha 1, pro účet Skaut-Junák č. 5029052-018/0800.
Nevyžádané rukopisy, kresby a fotografie se nevracejí.
Tato čísla vyšla v roce 1994.
Doporučená cena: 18,80 Kč.
Cena pro předplatitele: 16,80 Kč.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SKAUT-Junák z roku 1994, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) ve svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu SKAUT-Junák – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů k přečtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu SKAUT-JUNÁK zde >>>