JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

 

Tag Archives: ELEKTRÓN

ELEKTRÓN – 7.ročník – 1979

Dnes archivované číslo časopisu ELEKTRÓN z roku 1979 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Peter T. – veliký dík! K úplné kompletaci 7.ročníku nám chybí digitalizovat čísla 4, 5 a 10.

V tiráži (4. strana) se mimo jiné uvádí:  ELEKTRÓN – MESAČNÍK PRE MLADÝCH O VEDE A TECHNIKE. Vydává Slovenský ústredný výbor Socialistického zvazu mládeže vo vydavatetstve Smena. Šéfredaktor: Ing. Eduard Drobný.  Redakčný kolektiv: RNDr. Ladislav Gyorffy, RNDr. Ivanka Kováčová, prom. fil. Iva Marešová. Grafická úprava: Jozef Trabalka. Sekretariát: Marta Valková. Adresa redakcie: Elektrón, Pražská 11, 897 14 Bratislava. …. Cena jedného výtlač ku je 3 Kčs, štvrťročné předplatné 9 Kčs, předplatné na celý rok 36 Kčs …“  Časopis vycházel v rozsahu 68 stran.

Společenská a politická situace je ve zpracování a výkladu publikovaných témat v časopisech pro děti a mládež zcela zásadní. Ve všech oficiálních titulech vydávaných v roce 1979 je patrný nízký podíl banálních témat, což bylo do velké míry důsledkem ideologicky motivované regulace tisku. Triviální témata byly považovány za pokleslé a neslučitelnou s dobrými mravy dětí a mládeže. Vzhledem k neexistenci klasického tržního prostředí to bylo snadné. Obsah a podoba časopisů tedy byly ve značné míře „určovány“ politickými strukturami, protože většina tehdejších titulů pro děti a mládež byla vydávala Ústřední radou Pionýrské organizace Socialistického svazu mládeže či Slovenským ústredným výborom Socialistického zvazu mládeže.

Kreslený seriál TRETIA DRUŽINA pro časopis ELEKTRÓN psal a kreslil Jozef TRABALKA, který odpovídal i za grafickou úpravu časopisu.

V 1.čísle 7.ročníku ELEKTRÓNU začal vycházet kreslený seriál osvědčené dvojice Kamila Stašková + Jozef Babušek – Schek. Román CESTA SLEPÝCH VTÁKOV je prvním dílem sci-fi trilogie Ludvíka Součka. Volně navazuje na klasickou verneovku „Cesta do středu Země“ a formou sbírky rozhovorů a reportáží popisuje kontakt s mimozemskou civilizací. Česky vyšla CESTA SLEPÝCH PTÁKŮ v roce 1964. Kamile Staškové se podařilo Ludvíka Součka bravurně adaptovat pro Schekův komiks.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ELEKTRÓN z roku 1979, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu ELEKTRÓN – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu ELEKTRÓN zde >>>