PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: KŘÍDLA VLASTI

KŘÍDLA VLASTI – 10.ročník – 1962

Dnes archivovaná čísla časopisu KŘÍDLA VLASTI z roku 1962 pro www.detske-casopisy.cz  naskenoval Standa L. Veliký dík!

Na webu Moravské zemské knihovny je tento titul anoncován jako KŘÍDLA VLASTI : obrázkový čtrnáctideník Dobrovolného svazu lidového letectví, s tím, že vycházel v letech 1952-1964. Předchozí název časopisu byl LETECTVÍ a nový název LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA. Podařilo se dohledat, že časopis s názvem KŘÍDLA VLASTI byl založen v červnu 1921!

Časopis vycházel podle kalendářního roku, v rozsahu 32 stran, jako čtrnáctideník, a prodával se za 2 Kčs. KŘÍDLA VLASTI byla číslována průběžně – strány v rámci ročníku (celkem 776 stran) a jednotlivá čísla celkově (tedy 2. číslo 10.ročníku bylo historicky celkem 256. číslo).

Z tiráže lze vyčíst: „REDAKČNÍ RADA: „zasloužilý mistr sportu Jiří Bláha, dr. Edvard Čejka, dr. Jindřich Hanzal, Jaroslav Kopáček. Rudolf Kovář, Jiří Matějček, Václav Němeček, Antonín Novák, kapitán Zdeněk Novotný, Helena Rumlerová,  Jindřich Sinecký, inž. Jaromír F. Strejček, Jiří Ticha, Karel Tikovský, Karel Zelený. KŘÍDLA VLASTI. — Vychází čtrnáctidenně. – Vydává Svaz pro spolupráci s armádou ve Vydavatelství časopisů MNO, Vladislavova 26. Praha 1, telefon 23 43 55—7. – Cena výtisku 2,— Kčs. — Předplatné na půl roku 26,—- Kčs. – Rozšiřuje Poštovní novinová služba. –  Objednávky přijímá každý poštovní úřad a doručovatel. — Za původnost příspěvku ručí autor. – Nevyžádané rukopisy se nevracejí.  – Přetisk dovolen pouze s uvedením pramene. –  Tiskne Polygrafia 1 n. p.   A-05*11594″

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu KŘÍDLA VLASTI z roku 1962, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu KŘÍDLA VLASTI  – kliknutím na náhled strany:

       

                                       

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla KŘÍDLA VLASTI zde >>>