PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: BUĎ PRIPRAVENÝ

Skautský časopis – BUĎ PRIPRAVENÝ 05.ročník (1929-30)

Tiráž dnes publikovaných 4 čísel, je veľmi skromná:

„Vychádza mesačne raz okrem júla a augusta; Predpláca sa na rok 12,-, jednotlivé čísla 1,50 ,-Kčs. Za redakciu zodpovedá L. Janza; Redakcia v Košiciach, Legionárske nám. 18.; Tlačí Štátna kníhtlačiareň v Košiciach

5.ročník mal novú titulnú stránku, ktorú máme však k dispozícii iba u čísla 1. Neviem tak určiť či sa tituka menila. No s istotou viem povedať, že jej autorom bol Robert Kubín, vodca 2.oddielu v Košiciach. Redakcia hodnotí svoju prácu v úvodníku 1.čísla:

Päť rokov!

Pred desať rokmi sa narodilo naše hnutie na Slovensku. Bolo slabé, ako keď sa dieťatko narodí. Ale dobrým pokrmom sa skoro zosilňovalo, rástlo a po čase si už zažiadalo aj knižočku s obrázkami, ale každý rok s vážnejšími a vážnejšími. I my tak. Boli sme slabí, rástli sme a chceli sme tiež knižočku.

Dali nám ju. Bol to ,.Buď pripravený“. Pre nás ešte len prvá knižočka, ale už veľmi pekná a tešili sme sa jej veľmi. Ale hneď druhý rok natoľko oslablo hnutie, že sme už ,,Buď pripraveného“ nedostali. Bol žiaľ, nemali sme potrebného duševného pokrmu na poli skautskom, ktorý by v nás bol posilňoval skautského ducha. Ale vodcovia naši sa zas len usilovali, namáhali, aby Vi vzkriesili uspatý časopis. Po nejakom čase už vyšiel II. ročník, po ňom tretí i štvrtý a každý bol dokonalejší od predošlého a ten vzrast nám pôsobil každému radosť. Teraz vychádza ročník V!

Päť rokov! Krátky čas v tej nekonečnej reťazí rokov. No v živote ľudskom je to mnoho. Mnoho práce sa dá za ten čas vykonať, a my sme jej vykonali tiež mnoho. Vidíme to v našom zrkadle, v „Buď pripravenom“. Je malý, ale úhľadný a svojim obsahom sa vyrovná mnohým skautským časopisom iných národov, kde hnutie skautské je o mnoho silnejšie. Máme teda jubileum. Malé, ale radostné. Tešme sa, že „Buď pripravený“ sa tak krásne rozvíja, že mohutneje a usilujme so, aby zmohutnel ešte viac a po každej stránke. Neničme ho, keď vidíme, že i tak je v dosť ťažkých pomeroch finančných. Nie je skautom ten, kto si za objednaný ročník nezaplatí tých niekoľko – korún. U každého skauta sa nájde iste tých 12 korún, ale každý musí byt natoľko uznanlivý, že zadarmo ho žiadať nebude. Ničí tým celý slovenský skauting i sám seba!

Jubilujeme! A čože máme priať pri tej príležitosti do budúcnosti „Buď pripravenému“? Len to, aby sa rozvinul, rozžiaril a poskytoval nám zavše v budúcnosti dobrý duševný pokrm, a aby už nikdy nezaspal. Zo srdca mu to iste praje každý slovenský skaut!    Alfa.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu BUĎ PRIPRAVENÝ z roku 1929-30, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu BUĎ PRIPRAVENÝ – kliknutím na náhled strany:

(Zdroj: slovakiana)

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu BUĎ PRIPRAVENÝ zde >>>