VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

 

STOPA – 12. ročník – 1972-73

Dnes archivovaná čísla časopisu STOPA z let 1972-73 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Petr S. Veliký dík!

Spolu s časopisy poslal Petr S. i informace o dnes archivovaných časopisech: Stopa – časopis československých skautů a skautek v exilu. Byl vydáván v San Diegu v letech  1958 – 1960  čtvrtletně.

Skautský časopis navazující na stejnojmenný list, vydávaný ještě v r. 1999 v Kanadě, vydával a řídil redakční kroužek. Odpovědným redaktorem byl Velen Fanderlík, redaktorem Ervin I. Lobpreis (skautským jménem Ilek), další spolupracovníci jsou uvedeni pouze pod skautskými přezdívkami: Fretka (dopisovatel), Platejz (kresby a grafická úprava), Bublajs (psaní a expedice). Naposledy doložen číslem 9/1960, Grandtner 1999 zaznamenává ještě č. 10, podle některých pramenů zanikl až 1961. V č. 9 se redakce omlouvá čtenářům, že vzhledem k zaneprázdnění členů redakčního kroužku dosud nevyšla čísla 7 a 8, a slibuje jejich brzké vydání. Tato čísla však nejsou v dostupných archivech doložena. Dále navázal časopis téhož názvu, nového číslování a zpočátku odlišné koncepce (viz dále).

Stopa: Časopis československých skautů a skautek v exilu / Velen, Ilek. – San Diego: b.n. – 22-22,5 x 14-15 cm (postupné zvětšování), 12 s. – Průběžné číslování i stránkování. – Od č. 6/59 další podnázev Czechoslovak Boy Scouts in Exile. – K titulu přiřazen dopis s informacemi o dalším vydávání Stopy z října 1958. – Č. 7 a 8 pravděpodobně nevyšla. – Dle bibliografického soupisu Tibora Grandtnera vyšlo v letech 1955-1957 jedno „bludné” číslo Stopy. – Ilek vl. jm. Ervin I. Lobpreis. – Velen vl. jm. Velen Fanderlik.

STOPA – Časopis československých skautů a skautek v exilu
Od 26/1969: Časopis československých skautů a skautek v zahraničí
Od 41/1974: Časopis českých a slovenských skautů a skautek v zahraničí

* San Diego, od 1966 Brooklyn, od 1970 Long Beach, od 1982 Trail (Kanada), od 1986 Curych (Švýcarsko) * 1963 – 1989 * čtvrtletně, ročně

Skautský časopis navazující na stejnojmenný titul, který v exilu vycházel průběžně od konce čtyřicátých let a který zanikl zřejmě v roce 1960, byl obnoven v dubnu 1963. List měl zpočátku pouze informativní charakter a nesl proto titul Stopa-Zpráva; od č. 22 z prosince 1968 vycházel již jen pod názvem Stopa. V prvních číslech není uveden redaktor, nelze vyloučit, že na přípravě listu spolupracoval V. Holeček, od č. 14/1967 redigoval Vladimír Jirák-Jerry, od č. 25/1970 Vladimír Balejka, od roku 1972 řídila redakční rada ve složení V. Balejka, Velen Fanderlik, E. French (do 1979), L. Rozsypal, Bedřich Woitsch (zemřel 1977), od roku 1976 též Věra Eliášová, od 1977 místo ní Juraj Kolominský. Od 1981 redigoval V. Fanderlík ve spolupráci s V. Balejkou a J. Kolominským. Po smrti V. Fanderlika v roce 1985 se list přestěhoval do Curychu, kde nadále vycházel jako ročenka (č. 74-77), kterou redigovala Dana Seidlová (Pirátka), spolupracoval Karel Kukal (Cookie). Příspěvky v češtině i slovenštině.

List vycházel čtvrtletně, v roce 1969 vyšlo 5 čísel (18-22), v roce 1969 č. 23, 24, v roce 1970 jediné číslo (25). Od roku 1979 vycházel třikrát ročně, v letech 1984 a 1985 po dvou číslech, od 1986 ročenka. Grandtner 1999 zaznamenává připravené, ale nevydané číslo z roku 1974 (do číslování nezasáhlo) a dvě čísla 74: takto označeno vyšlo jednak v únoru 1985 smuteční oznámení smrti V. Fanderlika, jednak první curyšská ročenka v únoru 1986.

Stopa: Časopis československých skautů a skautek v exilu / Ilek, Vladimír Jirák-Jerry, Velen Fanderlík, Stanislav Šmelhaus, M. Šmelhausová, Fretka, Platejz, Bublajs, Vladimír Frank Balejka, E. French, L. Rozsypal, Bedřich Woitseh, V. Eliášová, Juraj Kolominský, Pirátka, Cookie. – San Diego: [Ervin I. Lobpreis], – 28 x 22 cm, 2-15 s.; od 1986 21 x 15 cm, 52 s. – Průběžné číslování. – Od č. 26/69 změna podnázvu na Časopis československých skautů a skautek v zahraničí, od č. 41/74 Časopis českých a slovenských skautů a skautek v zahraničí. – Od dubna 1963 další názvový údaj Zpráva (s příslušným číslem). — Navazuje na stejnojmenný titul, který vycházel v letech 1958-1960 (viz výše). – Častá změna sídla redakce: od r. 1966 Brookfield, Illinois (redaktorem a snad i vydavatelem Vladimír Jirák-Jerry), od r. 1970 Long Beach, California, od r. 1982 Trail, Kanada. – V tiráži č. 16/67 je uvedeno, že je časopis vydáván za p odpory skautské skupiny v Chicagu. – Od r. 1976 se Stopa stává časopisem činovnickým, vychází ve spolupráci s evropskou redakcí, adresa v Evropě: Skauted Utrecht, Holandsko. – Od r. 1980 změna evropské adresy na Nijmegen. – V č. 15/67 vložen Program XII. světového Jamboree skautů 1967. – Po smrti Velena Fanderlíka (1985) vycházely v letech 1986-1989 v Curychu pouze ročenky (č. 74-77), navazující (i číslováním) na původní časopis. Od 1986 podtitul Časopis českých i slovenských skautů a skautek v zahraničí: Chcem věrni zůstat také dál…, ročenky vydává v Curychu [Verband derTschechoslowakischen Pfadfmder in der Schweiz], – Ilek vl. jm. Ervin I. Lobpreis. – Cookie vl. jménem Karel Kukal. – Pirátka vl. jm. Dana Seidlová.
zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999″

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu STOPA z roku 19xx, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu STOPA – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla STOPA zde >>>