PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: SIGNÁL

VOLÁNÍ DIVOČINY z časopisu SIGNÁL – 1965

Dnes archivovaný „komiks“ VOLÁNÍ DIVOČINY z časopisu SIGNÁL roku 1965 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Nemo. Veliký dík! Mezi tištěná periodika, která v 70. a 80. letech 20. století vydávalo Federální ministerstvo vnitra ČSSR (FMV) patřily mimo časopisu SIGNÁL i BEZPEČNOST a POHRANIČNÍK – STRÁŽ VLASTI včetně jejich magazínů.

Tomáš Malínek – v SECURITAS IMPERII: časopisu pro studium moderních diktatur, ve stati „Časopisy Federálního ministerstva vnitra ČSSR v období tzv. normalizace“ píše:

„Týdeník SIGNÁL patřil ve své době k nejpopulárnějším časopisům pro mládež. Kromě textů, které popularizovaly činnost státobezpečnostních složek, přinášel také články věnované sportu, kultuře nebo motorismu. Bezpečnost po celou dobu své existence naopak zůstávala spíše resortním časopisem určeným především příslušníkům Sboru národní bezpečnosti (SNB). Redakce obou časopisů byly převedeny do působnosti FMV na počátku 70. let poté, co v nich proběhly hluboké personální čistky spojené s počátkem tzv. normalizace. Čtrnáctideník Pohraničník – Stráž vlasti vznikl v roce 1979 a byl primárně určen příslušníkům Pohraniční stráže, pionýrům a obyvatelstvu příhraničních regionů. Adaptace těchto časopisů na porevoluční společenské poměry se nezdařila. Bezpečnost a Pohraničník – Stráž vlasti zanikly již v roce 1990. Poslední číslo Signálu vyšlo v roce 1994. Přílohové čtení Signálu, jehož obsah tvořily hlavně detektivní povídky, si naopak udrželo přízeň čtenářů i po roce 1989 a v modifikované podobě vychází dodnes. Magazíny B‑Bezpečnost a Stop hranice, jejichž hlavním úkolem byla popularizace činnosti SNB, respektive Pohraniční stráže, naopak zanikly společně se svými „mateřskými“ časopisy již v roce 1990.“

Paradoxem je, že SIGNAL se jmenoval i propagandistický časopis Wehrmachtu. Byl to německý velkoformátový časopis s reportážemi, barevnými i černobílými fotografiemi a kresbami v období 2. světové války. Dokumentoval život ve válečném Německu, v zázemí, na bojištích, v letectvu i válečném námořnictvu.

První číslo našeho časopisu SIGNÁL vyšlo 7. ledna 1965. Časopis plnil funkci ústředního orgánu Svazu pro spolupráci s armádou. Tuto úlohu přitom zastával od roku 1953 do roku 1964 jiný titul – OBRÁNCE VLASTI. Důvodů pro jeho zánik, respektive pro obsahovou i formální proměnu a změnu názvu na časopis SIGNÁL, byla zejména vysoká ztrátovost časopisu a trvale stagnující prodaný náklad.

Michal Janovský ve své Diplomové práci z roku 2006 „ČASOPIS SIGNÁL V LETECH 1965 – 1974“ píše:

„Třetím nejčastějším tématem materiálů na tomto místě byl komiks (5,3%). Ten se pravidelně objevoval v časopise Signál od doby jeho založení až do roku 1969. Námětem komiksu byly v naprosté většině případů dobrodružné příběhy. Za všechny jmenujme Volání divočiny z roku 1965, nebo Markétu na stopě z téhož roku. V letech 1970 a 1971 komiks ze Signálu zmizel, v roce následujícím pak sice prožil určitou renesanci, avšak od roku 1973 znovu mizí, tentokrát definitivně. ..

… Komiks – komiks byl součástí Signálu v letech 1965 – 1969, pak ještě v roce 1972. Tématemkomiksu byly dobrodružné příběhy. Ať už se jednalo o Volání divočiny nebo o Svazarmovce na Měsíci. Autoři komiksů se různili, přičemž šlo obvykle o autorské dvojice (např. Čepelák – Perman). Umisťován byl komiks buď na strany 10 – 11 nebo na strany 14-15.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání archivovaného „komiksu“ VOLÁNÍ DIVOČINY z časopisu SIGNÁL z roku 1965, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu SIGNÁL – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš další samostatné komiksy poskládané z časopisů zde >>>