PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: MLADÝM MLADŠÍM NAJMLADŠÍM

MLADÝM-MLADŠÍM-NAJMLADŠÍM – príloha poľského krajanského časopisu ŽIVOT

V dnešnom príspevku publikujem hneď dva ročníky prílohy poľského krajanského časopisu ŽIVOT – MLADÝM-MLADŠÍM-NAJMLADŠÍM. O jeho extrakciu, úpravu a OCR sa postaral Nell 1967. Ďakujeme krásne!

K charakteristike časopisu ŽIVOT použijem citát zo stránok Matice slovenskej:

„Dňa 15. júna 2023 uplýva 65 rokov odkedy každý mesiac časopis Život putuje medzi čitateľov. Náš časopis vznikol z potreby sŕdc Slovákov žijúcich na území Spiša a Oravy a práve im je v prvom rade venovaný.

Koniec päťdesiatych a začiatok šesťdesiatych rokov minulého storočia sa niesol na krajanskom poli v duchu zápasu o vznik periodika písaného v slovenskom jazyku. Boli to krušné chvíle, kedy krajania s nádejou čakali na pozitívny výsledok svojho snaženia. Podarilo sa a od roku 1958 časopis Život začína pravidelne vychádzať. Začiatky redakcie sa písali vo Varšave. Žiadalo si to od prvých organizátorov veľa odhodlania pre túto vec. Jedným z nich bol neskorší dlhoročný šéfredaktor Adam Chalupec.

Pomerne rýchlo bola vytvorená sieť spolupracovníkov a dopisovateľov, čo vo výraznej miere podporilo prácu redakcie. Dejinný vývoj priniesol, na rozhraní osemdesiatych a deväťdesiatych rokov minulého storočia, zmenu politického systému z komunistického na demokratický a spolu s tým súviseli veľké zmeny v živote redakcie. Skončila éra spravovania redakcie tlačovým koncernom RSW „Prasa“ vo Varšave. Po rozpade tohto veľkého tlačového koncernu, vznikla otázka čo a ako ďalej?

Zdalo sa, že to môže znamenať aj zánik periodika. Avšak s pomocou prišiel Ústredný výbor Kultúrno-sociálnej spoločnosti Čechov a Slovákov v Poľsku, ktorý, po zdĺhavom vyjednávaní, prevzal 1. júna 1990 redakciu pod svoje krídla. No mal plno problémov.

Nespokojnosť s úrovňou tlače vyriešila novovzniknutá spolková tlačiareň, z ktorej prvé číslo Života odišlo k čitateľom v apríli 1993. V súčasnosti svojou polygrafickou, obsahovou a grafickou úpravou patrí medzi najstaršie periodiká vydávané na území Poľska pre národnostné menšiny. A je to zároveň jediné tlačené periodikum vydávané v slovenskom jazyku na území Poľska.  

Časopis podporuje národné povedomie, pocit spolupatričnosti so slovenským dianím, zaujíma sa o slovenské vyučovanie na školách, o dianie v klubovniach, propaguje lásku k rodnej reči, ľudovým tradíciám, výtvarnému umeniu, povzbudzuje mladú generáciu k tradovaniu starootcovského dedičstva a z toho vyplývajúcej aktívnej účastí na krajanskom dianí.

Život by nepretrval do dnešných dní, keby ho krajania všemožné nepodporovali. Najvýstižnejšie hovorí o tom heslo Život s krajanmi – Krajania so Životom.

Významným činiteľom je podpora redakcie v jej práci prostredníctvom starostlivosti výborov jednotlivých miestnych skupín na Spiši, Orave a Sliezsku pri zabezpečovaní predplatného a propagovaní časopisu medzi krajanmi. Je to nezištná činnosť.

Vydávanie časopisu Život podporuje Spolok Slovákov v Poľsku, Ministerstvo vnútra a administratívy Poľskej republiky a mimoriadnymi grantmi aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání prílohy časopisu ŽIVOTMLADÝM MLADŠÍM NAJMLADŠÍM z roku 1991-1993, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla MLADÝM MLADŠÍM NAJMLADŠÍM – kliknutím na náhled strany:

34.ročník (1991)

35.ročník (1992)

(Zdroj: Nell 1967)

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu MLADÝM MLADŠÍM NAJMLADŠÍM zde >>>