PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: ZENIT PIONIEROV

ZENIT PIONIEROV – 2.ročník – 1987-88

Dnes archivovaný 2. ročník časopisu ZENIT PIONIEROV z roku 1987-88 pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Honza Opqo. Veliký dík! Snad se časem podaří sehnat i zbývající čísla, aby celý ročník byl kompletní.

V tiráži časopisu je uvedeno: „DVOJTÝŽDENNÍK o vede a technike. Vydáva Slovenský ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže vo vydavateľstve Smená. Adresa redakcie: Leškova 5, 812 84 Bratislava. Telefón: 424 86. Šéfredaktor: RNDr. Ladislav Györffy. Zástupca šéfredaktora: RNDr. Marián Kečkéš. Redakčný kolektiv: PhDr. Ondrej Buchan, Ing. Andrea Čuperková, RNDr. Rudolf Steskál, Ing. Nataša Vámošová. Grafická úprava: Ľudovít Kováč. Sekretariát: Drahomíra Gogoláková. Tlačia Polygrafické závody, n. p.. Bratislava-Krasňany. Rozširuje Poštová novinová služba, objednávky prijíma každá pošta a doručovateľ. Objednávky do zahraničia vybavuje PNS — Ústredná expedícia a dovoz tlače, Gottwaldovo nám. 6, 813 81 Bratislava. Cena jedného výtlačku 3 Kčs, polročné predplatné 39 Kčs, predplatné na celý rok 78 Kčs. Neobjednané príspevky redakcia nevracia.

Pokračují rubriky z prvního ročníku časopisu, např. Meno, miesto, zviera, vec, došlo však k úpravě rubriky. Bylo změněno grafické zpracování, ale hlavně již tato rubrika není dvoustránková, ale je zpracována na jedné straně.

Pokračuje čtyřstránkové Album zaměřené na různé oblasti, např. Safari na dlani, Vesmírna galéria.

Se základy programování seznamuje zájemce seriál Kamarát Karel, ve své době jeden z prvních programů určený k výuce programování.

Z prvního ročníku pokračuje i seriál Jednoduchá stavebnica, který názorně vysvětluje funkci základních elektronických součástek.

Velice oblíbená byla rubrika Program pre počítač, kde byly uváděny programy pro osmibitové počítače (PMD 85, Didaktik Alfa), které byly k sehnání i u nás. Vždy zde byl uvedený výpis programu a zájemci si tak mohli jednoduchým způsobem vytvářet programy v jazyce BASIC.

Pokračují komixové příhody oddílu Zenit, na které vždy navazují dvě další strany s tématy, které byly náplní příhody. Tyto strany byly zpracovány formou vystřihávacích karet, ty bylo možné ukládat do šanonu a vytvořit si tak přehlednou encyklopedii s různými tématy.

Na poslední straně nalezneme komix Tuláci minulosti, od čísla 13 pak Reťaz života.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydávání časopisu ZENIT PIONIEROV v letech 1987-88, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny archivované strany časopisu ZENIT PIONIEROV – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.