PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: LIDOVA DEMOKRACIE

LIDOVA DEMOKRACIE – Stránka pro malé i velké děti (1983–1992)

Lidová demokracie byl český deník Československé strany lidové vycházející v letech 1945 až 1994. Vznikl v důsledku stranických potřeb obnovy tisku po druhé světové válce 12. května 1945, sloučením dříve vycházejících periodik Lidovecké noviny a Lidové listy, které vycházely od roku 1922. Po roce 1948 deník převzal do té doby nezávislé Nakladatelství Vyšehrad, které následně roku 1953 přejmenoval na Nakladatelství Lidová demokracie, které bylo oficiálním vydavatelství a nakladatelstvím ČSL pro vydávání stranických brožur a školení. Vyšehrad Lidové straně následně zůstal až do roku 1992. List sice po mnoho let vydělával miliónové sumy, ale nakonec si nesměl kvůli každoročním odvodům svých zisků vytvořit žádnou finanční rezervu a po aféře Bartončík navíc i výrazně klesl náklad listu, což vedlo k dalšímu finančnímu oslabení novin i samotného vydavatelství. V následku toho rozhodlo v listopadu 1992 vedení KDU-ČSL o prodeji tohoto deníku  vydavatelství a. s. Pragoprint, jehož předsedou představenstva byl podnikatel Fidelis Schlée. Pod jeho vedením však dosah deníku začal prudce upadat a vydavatel se dle mínění některých redaktorů netajil tím, že má v úmyslu ho zlikvidovat. K faktickému zániku poté došlo v létě 1994, kdy Pragoprint dal Lidovou demokracii do užívání vydavateli deníku Lidové noviny; tím bylo její vydávání k 23. červenci 1994 zastaveno. Blíže v https://cs.wikipedia.org/wiki/Lidova_demokracie . Tak jako v týdeníku  Naše rodina, vydávaném od roku 1968 v tomtéž nakladatelství, i v deníku Lidová demokracie vycházelo v příloze Neděle s Lidovou demokracií čtení  Pro malé i velké děti. Rozsah i uspořádání tohoto čtení   se lišil ročník od ročníku.

Uveřejňuji  postupně dětské čtení od roku 1983 do roku 1992. A i když nejsou ročníky úplné, třeba složené jen ze čtyř čísel, mají „povinnost“ zde být. Možná se najde někdo, kdo doplní chybějící čísla i ročníky.

O obsah se starali stejní autoři jako v  Naši rodině.  NAŠE RODINA – časopis pro tři generace – STRÁNKA PRO DĚTI – 1969 – 1977 a NAŠE RODINA – časopis pro tři generace – STRÁNKA PRO DĚTI – 1978-1980 a 1987-1993

V letech 1985-1988 vycházel černobílý kreslený seriál, který měl svého hrdinu kocoura Mňoura. Kreslil a psal  Karel Pechmann. Seriál byl určený pro menší děti a seznamoval je s komickými příhodami kocoura . Tak vyšly Trampoty školáka kocoura Mňoura, 100 jarních kilometrů kocoura Mňoura, Robot kocoura Mňoura, Černé prázdniny kocoura Mňoura, Kosmické sny kocoura Mňoura, Hračičky kocoura Mňoura, U rybníka s kocourem Mňourem, Kocour Mňour na zahradě a možná ještě další. Nejsou zde všechny příhody.

Čtenáře provázeli v malém kutilském koutku různé rukodělné práce. Bylo to modelování různých lodiček, autíček a dalších výrobků. Pro podzimní čísla byly uvedeny konstrukce draků, ale také konstrukce z použitých kartonových krabic na výrobky.

V roce 1985 vycházela kreslená soutěž za znalostí naší i cizí literatury. Čtenáři měli uhodnout, z které knihy pocházejí kreslené ilustrace a kdo ji napsal. Obrázky kreslila Zdeňka Křemenová malířka a ilustrátorka.

Mnoha ročníky provází čtenáře různé skrývačky a hledačky. Autorem je většinou kmenový ilustrátor František Roleček (1913-2000) významný autor zejména komiksových sérií.

Umíte přemýšlet?  Je rubrika,  ve které jsou různé hádanky z matematiky, češtiny, zeměpisu  a dalších předmětů. Některé se musí řešit např. počítáním, jiné potřebují logické vysvětlení.

Samozřejmostí byly pohádky, povídky o dětech a zvířátkách, básničky a říkanky. V oblasti hádanek to byly křížovky, čtvercovky,  rébusy  a další hádanky. Nechyběla ani rubrika Hodně vědět, hodně znát – otázky vztahující se k historii z různých oblastí technických, zeměpisných, dějepisných a jiných.

Od roku 1985 například vypravoval strýček Jedlička příběhy, kde vykresloval příběhy a osudy lidí. Například o klukovy s velkým nosem, o rozdílu mezi tlakovou níží a výší, o tom jak se jde domlouvat se zvířaty  a další.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu LIDOVA DEMOKRACIE z roku 1983-1992, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu LIDOVA DEMOKRACIE – kliknutím na náhled strany:

(Zdroj: damro)

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu LIDOVA DEMOKRACIE zde >>>