PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: VATRA

VATRA ZÁLESÁCKÉHO JUNÁCTVÍ – 01.ročník – 1922-23

Dnes archivovaná čísla časopisu VATRA ZÁLESÁCKÉHO JUNÁCTVÍ z let 1922-23 pro www.detske-casopisy.cz  zpracoval Nell1967. Tyto časopisy zde byly umístěny s laskavým svolením serveru thewoodcraft.org Proces jejich digitalizace stále není skončený. I vy můžete přispět s svým dílem, pokud se na něm zaregistrujete a přispějete k dokončení svými korekturami textu vytaženého přes OCR.Veliký dík!

Nell1967. poslal spolu s digitalizovanými čísly i text s informacemi o časopise: VATRA byl český spolkový časopis pro členy Ligy lesní moudrosti. Šlo o první woodcrafterský časopis, který začal vydávat prof. Miloš Seifert počátkem roku 1922 pro Zálesáckou Ligu Československou – Československou Obec Junáckou Psohlavců a Horních Chlapců. Vzhled obálky časopisu Vatra pro první tři ročníky vytvořil odborný učitel Ladislav Havránek z Lidové malírny ve Všelisích. Organizace v průběhu let měnila svůj název a také název spolkového časopisu.

Jeho hlavním cílem bylo předávat aktuální informace členům organizace i veřejnosti, vzdělávat ji a sloužit k osvětě. Miloš Seifert – Woowotanna jako přírodovědec kladl v obsahu časopisu důraz nejen na ideu woodcraftu, ale také na ekologii. Časopis měl velmi profesionální úroveň a na jejím obsahu se podíleli významní čeští spisovatelé a pedagogové. V prvním ročníku vychází celkem 10 čísel, které časopis vyzvedly mezi nejlepší spolkové časopisy vůbec. Později se z finančních důvodů musí redakce uskromnit a vydává pouze 4-6 čísel ročně. Vatra vychází poměrně pravidelně do roku 1929, kdy dochází finance zcela. V roce 1934 vychází ještě jedno číslo Vatry jako ročenka a tím se etapa oficiálního vydávání tohoto woodcrafterského časopisu uzavírá. Pro interní potřebu členů vychází již od dob Obce Psohlavců také zpravodaj Hlasatel, který ve 30.– 40. letech přebírá úlohu Vatry a stává se oficiálním časopisem.

V sedmdesátých letech 20. století existuje woodcrafterské hnutí v Československo pouze ilegálně. Jedna z vůdčích osobností tzv. Klubů Lesní moudrosti byl Vladimír Oborský, který v letech 1977-79 vydává samizdatově dva ročníky časopisu (5 čísel) pod názvem Vatra. Dvě mimořádná čísla Vatry vydává samizdatově také Jan Šimsa u příležitosti 70. a 80. narozenin své matky Marie (Marie Šimsová – Rorejs roz. Kohoutková). Všechna čísla byla v té době rozmnožena cyklostylem.

Oficiálním časopisem obnovené LLM se v roce 1990 stal Bizoní vítr, který byl v r. 2009 přejmenován na Woodcraft. „

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu VATRA ZÁLESÁCKÉHO JUNÁCTVÍ v letech 1922-23, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu VATRA ZÁLESÁCKÉHO JUNÁCTVÍ – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla VATRA ZÁLESÁCKÉHO JUNÁCTVÍ zde >>>