PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: NAŠA PRÁCA

NAŠA PRÁCA – kompletný – 11.ročník (1937-38) s prílohou VYCHOVÁVATEĽ DORASTU

Po prvý krát sme tento titul spomenuli v príspevku Príloha SLNIEČKA – NAŠA PRÁCA 02.ročník (1928-29) , kedy vychádzal ešte ako  príloha časopisov LÍPA a SLNIEČKO.

Dnes publikované čísla vychádzali už ako samostatný vestník NAŠA PRÁCA aj s prílohou VYCHOVÁVATEĽ DORASTU. Spomenutá príloha bola podľa dostupných zdrojov iba súčasťou časopisu NAŠA PRÁCA a preto ju do SKSDČ nezaraďujem ako samostatný titul.

Ku kompletnosti tejto prílohy chýba číslo 7. Snáď sa nájde niekto, kto ho doplní.

Tiráž nás informuje o českom vydavateľovi: NAŠA PRÁCA, Vestník Dorastu Čsl. Červeného kríža, roč. XI., šk, rok 1936-37. Vychádza každého 10. v mesiaci okrem júla a augusta. Vedie a za redakciu zodpovedá Ant. Kováříková. — Redakcia: Praha-Vyšehrad, Neklánová 34. — Predplatné Kč 6,- ročne, Kč 3,- polročne. — Majiteľ a vydavateľ Československý Červený kríž, Praha. — Tlačou Lidověj knihtiskárny v Prahe.“

V rokoch 1927-1939 vyšlo celkovo 12 ročníkov. Až po 4.ročník vychádzal, ako príloha časopisu SLNIEČKO a LÍPA. Od 5.ročníka, ako samostatný vestník, s prílohou VYCHOVÁVATEĽ DORASTU 1936/37; 1937/38; 1938/39; 1939/40.

Dôvod jeho vydávanie je uvedený v príspevku: PROČ VYDÁVÁME „VYCHOVATELE DOROSTU“ ?

„Prohlubování práce Dorostu Čs. Červeného kříže od začátku vyžadovalo postupného členění časopisů. Vzpomeňme celkového vývoje od měsíčníku Dorostu ČsČK. až po naše dnešní tři samostatné časopisy: „Lipu”, „Radost” a „Naši práci”.

V „Naší práci” mluvili jsme k Dorostu jako k celku, tedy k dětem i k učitelům, kteří je vedl, po případě i k rodičům, bez nichž žádná výchova, a tedy ani naše nemůže se dobře dařit. V posledních dvou letech jsme cítili, že učitelstvu je třeba oznamovat nej důležitější události organizační i programové zvlášť. Věnovali jsme učitelské hlídce druhou stránku „Naší práce”. Brzy se ukázala nedostačující, a tak dochází pokusně pro šk. rok 1936-37 k čtyřstránkové příloze. Bude obsahovat: organizační a programová oznámení, odborné pedagogické a lékařské články se vztahem k naší práci, projevy nejvýznačnějších osobností o nás a pro nás, pracovní náměty a zprávy z řad učitelstva a profesorů a konečně budou v ni upozornění, jak lze užít obsahu všech našich časopisů ke – školní, ovšem hlavně výchovné práci. Všecky naše časopisy, které, jak již řečeno, vyrostly z jednoho časopisu — jejich rozvoj diktoval také vzrůst organizace ze 160.000 na 685.000 členů a potřeba čtení podle věkového stupně i jazyka — zůstávají celkem. Jejich společným úkolem je výchova k tělesnému i duševnímu zdraví a k dobrému srdci. To chceme také v příloze „Vychovatel Dorostu” prakticky zdůrazňovat. Budeme potřebovat pomoci svých čtenářů. Především prosíme, abyste si povšimli letošního ročníku všech našich časopisů, a zvláště některých novinek v „Lípě” i „Naši práci”. Napište nám, jak se vám líbí letošní nová úprava vnitřní i vnější. A potom nám kdykoli oznamte, zdali a jak jsme vám ve výchovném úsilí pomohli, a samozřejmě nás upozorněte, učiníme-h chybu.

Bude snad zajímat, že rostoucí vývoj českých časopisů měl svoji obdobu i na Slovensku a že postupně přibývalo časopisů, s jejichž vydavateli jsme se dohodli o spolupráci. Od počátku byla snaha poskytnout aspoň naši hlídku v časopisech jiných vydavatelství, a to v příslušných mateřských řečech členů Dorostu. Uvádíme aspoň nynější stav. Naším vydavatelstvím pro slovenské členy: „Slniečko” (vydávané s Maticí Slovenskou) a „Naša páca”, pro ruské členy „Junošestvo”, pro maďarské členy „A mi munkdnk”. Dohodou s jinými vydavatelstvími: pro české členy na vyšších středních školách „Studentský časopis“ (kromě toho jim dodáváme „Zprávy ČK.” se „Zdravím lidu”), pro německé členy „Deutsche Jugend”, „Jung-hom”, „Jungschar” a „Unsere Zeitung”, pro ruské členy t. zv. ukrajinského směru „Naš rodnyj kraj”, pro polské_členy „Nasze písemko”. Všecky tyto časopisy jest považovati za orgány Dorostu Čs. Červeného kříže. Ústředí Dorostu Čs. červeného kříže.“

Nemám možnosť porovnať jednotlivé ročníky, no pravdepodobne časopis vychádzal naozaj v „československom jazyku“. To znamená po česky aj po slovensky. Rozdielna bola iba jazyková verzia titulnej stránky.

Vnútorný obsah tvorili tak príspevky české a slovenské,

ako aj slovenské a české.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu NAŠA PRÁCA z roku 1937-38, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu NAŠA PRÁCA – kliknutím na náhled strany:

(Zdroj: totem)

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu NAŠA PRÁCA zde >>>