PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: ZORNIČKA (SRB)

Srbský časopis ZORNIČKA 47./01.ročník (1990-91)

Dne by som rád predstavil časopis slovenskej menšiny v Srbsku ZORNIČKA. Označenie ročníka napovedá, že aj keď sa jedná o prvý ročník s týmto názvom, časopis už vychádzal 47 rokov. Na našom portály sme sa s ním stretli pod názvom NAŠI PIONIERI.

Len pre pripomenutie uvádzam „ …vychádzal pod menami NAŠE SLNIEČKO (1939−1941, 1945−1947), NAŠI PIONIERI (1947−1970), PIONIERI (1970−1990) a od roku 1990 vychádza pod titulom ZORNIČKA.“

Tiráž: „Vydáva OBZOR – TVORBA. Pracovná organizácia vydavateľskej činnosti / Úradujúci hlavný a zodpovedný redaktor Miroslav Demák / Rediguje redakčný krúžok v zložení: Tomáš Čelovský (výkonný redaktor) Anna Tomanová-Makanová, Zoroslav Jesenský a Pavel Matúch / Výtvarný a grafický redaktor Michal Kiráľ / Jazyková redaktorka a korektorka Anna Papugová / Redakčná rada: Pavel Ďuriš, Štefan Hudak. Mária Gašparovská, Zuzana Majerová, Anna Mojžišová (predsedníčka) a Martin Prebudila / Za vydavateľa Miroslav Demák / Adresa redakcie: Nový Sad, bulvár 23. októbra 31/V / Telefón: (021) 621-555. klapka 270 / Vychádza raz do mesiaca okrem júla a augusta / Náklad 4100 výtlačkov / Cena jedného výtlačku 10 din.. do zahraničia dvojnásobne / Tlačí Fórum v Novom Sade / Účet v službe spoločenského účtovníctva v Novom Sade“

Vznik časopisu, jeho premenovaním najlepšie vysvetlí úvodník uverejnený v 1 čísle tohto ročníka: „Praprapradedko sa nám volal SLÁVIK a prapraprababka ZORNIČKA. Vďaka Jozefovi Podhradskému sa tak náš rod zapísal ako najstarší v slovenskej reči a zároveň aj prvý vo Vojvodine. Písal sa rok 1864 a sme naň väčšmi hrdí, než to na nás poznať. Praprastará matka sa volala tiež ZORNIČKA. Vydával ju v Starej Pazova učiteľ Ferdo Klátik v rokoch 1925-26. Časy to boli chudobné a naši predkovia sa netešili dlhému veku.
Životaschopným fafrnkom sa ukázal náš prastarý otec. Volal sa NAŠE SLNIEČKO, narodil sa roku 1939, cez vojnu sa skrýval, ale po vojne ho deti znovu dostávali do rúk.
Dedko dnešnej Zorničky bol chalan netrpezlivý. Otca si poslal do dôchodku už mesiac pred prázdninami v júni roku 1947 sa predstavil žiakom: – Hľa, to som ja, časopis pre deti NAŠI PIONIERI. Ten bol takmer neúnavný. Deťom sa prihováral až do leta roku 1970, kým namiesto neho nezačal vychádzať časopis, ktorý ste naposledy dostali do rúk tesne pred tohtoročnými prázdninami. Hádam ani netreba hovoriť, že sa volal PIONIERI. Mal už plných dvadsať rokov -je to vek, keď mládenci na vojenčinu idú – a tak pred vás zasiela svoju dcérku ZORNIČKU. Ako vidíte, je to krásavica, ktorá akoby otcovi z oka vypadla.
S novým členom v rodine nám však nepribudol nový priestor v dome a tak sa pod tým istým krovom aj naďalej bude zdržiavať aj Zorničkin starší brat (to nič, že je ešte stále ako Janko Hraško, desať rokov bude však mať onedlho) MRAVEC.
Zornička je dievča a možno sa po niekoľkých rôčkoch vydá. Ako sa na rodičov patrí, výbavu jej začíname chystať odo dňa narodenia. Svadbu vystrojíme veľkú. Vy budete na tej svadbe sedieť za vrchstolom. Presne pred najväčšou tortou. Najväščou a najsladšou. A že bude sladká, zaručil sa nám dedko, ktorý už repu zasial.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání srbského časopisu ZORNIČKA z roku 1990-91, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu ZORNIČKA – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu ZORNIČKA zde >>>