PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: DĚTSKÝ MÁJ

Svázaný DĚTSKÝ MÁJ – 5.ročník – 1909

Časopis DĚTSKÝ MÁJ – 5.ročník z roku 1909 pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Ivo V. Moc děkujeme za premiérová čísla tohoto zaniklého časopisu!

Časopis DĚTSKÝ MÁJ začal vycházet v roce 1901 s názvem DĚTSKÉ KVĚTY. V roce 1902 k vůli finančním potížím nevycházel a v roce 1904 se přejmenoval na DĚTSKÝ MÁJ. Časopis vycházel až do roku 1914.

Časopis DĚTSKÝ MÁJ vystřídal podtituly: Obrázkový časopis pro českou mládež, Nejlacinější obrázkový časopis pro mládež českoslovanskou a Obrázkový časopis pro mládež.

detsky-maj_v-rocnik_1909_cislo_06_str-88a_

V roce 1909 vydával 5.ročník DĚTSKÉHO MÁJE  z Nymburku učitel František Hrnčíř (vydával jej od roku 1904(5) až do roku 1914), který byl i šéfredaktorem „svého“ časopisu pro děti.

Příspěvky v časopise vysoce převyšovaly jiné časopisy pro děti a mládež té doby. Františkovi Hrnčířovi se totiž podařilo i díky jeho čilé korespondenci okolo časopisu DĚTSKÝ MÁJ shromáždit nejlepší české spisovatele a malíře té doby – například Josefa Schikanedera, Františka Ženíška, Josefa  Mařatku, Jožku Úprku i Mikoláše Alše. František Hrnčíř ve svém nakladatelství vydával množství vlastivědné a populárně naučné literatury různých autorů, ale i svoje původní práce pro děti a mládež.

detsky-maj_v-rocnik_1909_cislo_02_str-24_

Štefan Švec ve své knize ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) na stranách 246-248 mimo jiné uvádí:

Kvalitní beletristický časopis obsahoval prózu a poezii určenou dětem v mnoha žánrech od povídek a pověstí po bajky a pohádky. Tiskl také naučné články (např. medailony domácích velikánů) a zábavní část s hádankami a doplňovačkami. Prvních pět ročníků si časopis držel výtečnou úroveň, tiskl verše známých básníků, např. Adolfa Heyduka (ale i Slováka Rehore Urama-podtatranského), ve druhém ročníku měl dokonce divadelní hlídku. Byl solidně ilustrován (tiskl i fotografie, navíc u každého čísla byla barevná obrazová příloha, většinou reprodukce výtvarného umění), na první straně tiskl podobizny (často fotografie) národních velikánů, o kterých pak psal uvnitř čísla. Obsahoval poezii, beletrii (i na pokračování), výjimečně dokonce celostránkové obrázkové seriály. Součástí obsahu byla nepravidelně i luštitelská příloha Ořechy a oříšky.
Po pátém ročníku začalo titulu ubývat přispěvatelů a časopis ztrácel na kvalitě. Zajímavé původní práce musel redaktor nahrazovat vlastní nadprodukcí a přetiskováním textů klasických.
Časopis měl od roku 1908 vlastní bibliotéku, vydával každoroční Kalendář Dětského máje (mezi lety 1907-1911) a další mimořádné přílohy. Předplatitelům pravidelně rozesílal kvalitní obrazové reprodukce. Pravidelně se věnoval Slovensku. Jeho výtvarný doprovod tvořily reprodukce Mikoláše Alše, Václava Brožíka, Antonína Chittussiho, Ludvíka Kuby, Hanuše Schweigera, Františka Ženíška atd. Časopis měl i svou Knižnici Dětského máje.
Redaktor Hrnčíř obětoval vydávání časopisu celý svůj rodinný majetek, který se mu nevrátil zpět.“

detsky_maj_5-rocnik_1909_cislo_01_obsah1 detsky_maj_5-rocnik_1909_cislo_01_obsah2

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydávání časopisu DĚTSKÝ MÁJ v roce 1909, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované strany časopisu DĚTSKÝ MÁJ  – kliknutím na náhled strany:

detsky_maj_5-rocnik_1909_cislo_01a

detsky_maj_5-rocnik_1909_cislo_02a

detsky_maj_5-rocnik_1909_cislo_03a

detsky_maj_5-rocnik_1909_cislo_04

detsky_maj_5-rocnik_1909_cislo_05

detsky_maj_5-rocnik_1909_cislo_06

detsky_maj_5-rocnik_1909_cislo_07

detsky_maj_5-rocnik_1909_cislo_08

detsky_maj_5-rocnik_1909_cislo_09

detsky_maj_5-rocnik_1909_cislo_10