PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: DOBRODRUZNY WEEKEND

DOBRODRUŽNÝ WEEKEND – (1992)

Dnes archivovaná čísla knižnice DOBRODRUŽNÝ WEEKEND z roku 1992 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovali Nemo54 a Medvídek Joe. Veliký dík!

Nemo54 poslal spolu s digitalizovanými časopisy i základní informace: „DOBRODRUŽNÝ WEEKEND (soukromé nakladatelství Návrat Brno, 1992-2003) V uvedeném případě se jedná o reedici původního románového týdeníku Weekend, který vydávala od října 1936 do září 1938 (W 1-W 76) Marie Ovesná, od září 1938 do července 1939 (W 77-W 96) O. Bilina, poté až do konce ledna 1940 (W 97-W 106) opět Marie Ovesná. Celkem vyšlo 106 sešitů, z toho dvě dvojčísla a dva zvlášť číslované sešity pobočné řady pro ženy. Tohoto se ujalo soukromé nakladatelství NÁVRAT Brno, vydavatel Radomír Suchánek, který v období od roku 1992 do roku 2003 vydal celkem 58 čísel, ve kterých byly zastoupeny zejména kovbojky, ale i detektivky a dobrodružné romány z leteckého nebo námořního prostředí. Časopisy byly vydávány v rozsahu 20 až 28 stránek, obálky byly v různých barvách, černobílé ilustrace v časopisech byly od malířů „Bimba“ Bohumila Konečného a Františka Ulče.“

Protože Nemo54 použil k informacím o DOBRODRUŽNÉM WEEKENDU text z odborné literatury, dovolím si zde plnou citaci z publikace, kterou napsali Pavel Janáček a Michal Jareš: SVĚT RODOKAPSU – KOMENTOVANÝ SOUPIS SEŠITOVÝCH ROMÁNOVÝCH EDIS 30. A 40. LET 20. STOLETÍ (2003) – strany 113-4:

„Románová týdeník Weekend, jak titul bez ohledu na postupně změny periodicity rozváděla obálka i první vnitřní strana sešitu, vydávala od října 1936 do září 1938 (W 1-W 76) Marie Ovesná, od září 1938 do července 1939 (W 77-W 96) O. Bilina, poté až do konce (W 97-W 106) opět Marie Ovesná. Celkem vyšlo 106 sešitů, z toho dvě dvojčísla a dva zvlášť číslované sešity pobočné řady pro ženy. Edice navázala na stejnojmennou knižní řadu, již 1935-36 vydávalo naldadatelství Hladík & Ovesný, a převzala odtud některé své první tituly (W 2, W 4, W 5). Odpovědným redaktorem Weekendu byl ve všech etapách Josef Evžen Ovesný. Rodinná firma později založila ještě druhou sešitovou edici podobné grafické úpravy, Divoký západ. Knihy Marie Ovesná nevydávala nikdy.
Původní rozsah 38 stran počítaných i s obálkou se od W 6 o dvě strany snížil. Za Bilinova vydavatelství došlo k dalšímu zkrácení na 24 strany; úměrně tomu bylo zmenšeno písmo tak, aby sešit obsáhl romány stejného rozsahu jako dosud (srv. Kw 80). Počínaje W 80 se počet stran přechodně zvýšil na 28, od W 101 klesl zpět . První Weekend vyšel ve středu, od W 2 se objevoval v sobotu, ale s častými prolukami. Mezi čísly 73-80 je způsobila nejen změna vydavatele, ale i pohnuté události podzimu 1938. Od čísla 81 se vydavateli podařilo opět ustálit týdenní periodicitu, od čísla 86 se Weekend stal čtrnáctideníkem. I nadále přitom vycházel s přestávkami. Kupříkladu za celý červenec a srpen 1939, tedy za prázdninovou sezonu, která oddechové četbě naopak přála, se objevila jen dvě čísla . Ročníky byly ve Weekendu označovány bez ohledu na kalendář. Druhý ročník následoval po dosažení dvaapadesáti čísel ročníku prvého, další nikdy. Sešit Weekendu stál od začátku až do konce 1,20 korun, pouze dvojčísla 50-51 a 66-67 se prodávala za 1,50.
Redakce Weekendu sídlila zprvu v Grégrově (dnešní Holandské) ulici č. 18 ve Vršovicích, od W 55 ve Vyšehradské 28. Křížovkářskou rubriku vedl známý křížovkářský pracovník Karel Rabas (uváděn též jako Raabas) a jistý Waigant. O rubriku trampskou, založenou až od W 99, zřejmě po vzoru Rozruchu a Rodokapsu, se staral Jindra Vl. Houdek. Činnost redakce se vyznačovala improvizací a četnými změnami plánů, jež se odrážely v jazykové úrovni doprovodného čtení, v nedokončovaných seriálech, ve zmatcích kolem autorizací a dokonce v tajemných příbězích ztrát či krádeží rukopisů, ventilovaných před čtenářstvem (srv. Kw 75). Vzhled sešitů určovala hnědá obálka, jejíž obrazové pole vyplňovaly fotografie z dobrodružných filmů americké výroby, otiskované se svolením pražských filiálek společností MGM, United Artists, Universal nebo Paramount. Výjimkou byl W 75, na jehož obálku přišla koláž. Obálka sešitu se tiskla z hloubky, takže Weekend částečně připomínal serióznější magazíny, jako byl Pestrý týden. Jinak byla edice vypravována skromně, ilustrace- většinou anonymní- se objevily pouze v několika málo svazcích. Stálé filmové a křížovkářské rubriky (vznikl též křížovkářský klub Weekendu) doplňovaly čas od času krátké fejetony podpisované pseudonymem James Cold a různá redakční prohlášení převážně reklamní povahy.
Weekend se od počátku zaměřoval na překlady amerických spisovatelů dobrodružné a kriminální literatury. Většinou šlo o westerny, méně často o kriminální romány (poprvé zde byl do češtiny přeložen Erle Stanley Gardner). Vedle zahraničních autorů se v edici uplatnili domácí beletristé, užívající anglických pseudonymů (mj. Edvard Pachmayer, Jaroslav Danda). Čísla W 35-W 44 byla na obálce označena jako zvláštní „Zlatá série“ Weekendu. Redakce, která jindy mívala s kvalitou získaných románů problémy, slibovala pod tuto značkou každoročně shromáždit „skutečně mistrovská díla, ať již to bude román kovbojský, detektivní nebo dobrodružný“, která „uspokojí i nejnáročnějšího čtenáře“ (srv. Kw 33). Myšlenka Zlaté série byla zjevně improvizována ve chvíli, kdy se vydavateli po období kritického nedostatku publikovatelných rukopisů podařilo získat práva na několik románů předních amerických spisovatelů žánru Ernesta Haycoxe a George Washingtona Ogdena. V druhém ročníku již oživena nebyla.
Plány manželů Ovesných na samostatné knihovničky, jež by vycházely spolu s Weekendem (Dobrodružná Edice Weekendu, srv. Kw 12), nepřekročily fázi upoutávek otiskovaných v sešitech základní řady. Krátkodechý pokus o další ediční řadu Weekendu se uskutečnil jedině v období Bilinova vydavatelství. V červnu 1939, tedy uprostřed ročníku druhého, náhle začal souběžně vycházet ročník třetí, podle barevného základu obálky „modrý“. Ve skutečnosti se nejednalo o další ročník, ale o pokus zavést jinou větev Weekendu, která by se objevovala paralelně s větví původní, „hnědou“. Bilina se pokusil konkurovat sešitovým řadám pro ženy a za stejné redakce, jakou měla hnědá řada, vydal dvě čísla s milostnými romány. Pokus se nezdařil, modrý Weekend po dvou číslech přestal vycházet. V pozdějších hnědých Weekendech na něj chyběly reklamy a příběh na pokračování z modré řady, literární přepis filmu Hlas krve, dovycházel od října 1939 na stránkách původní větve.
Weekend byl, zřejmě z vůle vydavatelky, ukončen v lednu 1940. Nadále vycházející Divoké západy v nabídkových inzerátech nikdy nenabízely Weekend s pořadovým číslem vyšším než 106.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu DOBRODRUŽNÝ WEEKEND z roku 1992, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu DOBRODRUŽNÝ WEEKEND  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla DOBRODRUŽNÝ WEEKEND zde >>>