PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: SKAUTING

Doplnenie archívu – SKAUTING 26.ročník (1968)

V dnešnom príspevku by som rád doplnil zbierku tohto časopisu z roku 1968.

Mám ju z pozostalosti otca môjho kamaráta, ktorý mi dovolil sa prehrabať vo veciach určených do zberných surovín. Ďakujem Daniel!

V archíve už máme tri čísla a celkom obšírne o ňom napísal Dazul pred šiestimi rokmi v príspevku Tři čísla časopisu SKAUTING – 26.ročník – 1968.

Skrátená tiráž: “ SKAUTING – měsíčník českých a slovenských junáckých pracovníků pro teorii a praxi skautské výchovy. Vedoucí redaktor: PhDr Karel Průcha, zástupce: J. M. Havlík, grafická úprava: akademický malíř Aleš Krejča. Redakční kruh: František Falerský, Jiří Skoumal, dr. Miroslav Stržinek, MUDr. Jarmila Srámková. Vydává Mladá fronta, Praha 1, Pánská 8. Tiskne Stráž, n. p.. České Budějovice. Cena výtisku 2 Kčs. Předplatné na čtvrt roku 6 Kčs.“

Nakoľko išlo o prvé číslo ročníka, úvodník patril výhľadu do budúcnosti:

Vstupujeme do dvacátého šestého ročníku našeho časopisu. Vlastně by to měl být už ročník čtyřicátý osmý. Ale bylo mu osudově určeno, aby se po zásahu vyšší moci na delší dobu odmlčel. Založil jej s titulem VODCE a po dlouhá léta řídil zakladatel československého skautingu A. B. Svojsík. Po klidných, ale ke konci otřesných dobách první republiky, přichází okupace a s ní rozpuštění JUNAKA jako organizace nepřátelské třetí říši. V památném roce 1945 povstáváme k novému životu a časopis pokračuje pod názvem ČINOVNÍK, jako orgán Československého JUNAKA, jehož řady se proti dobám předválečným ztrojnásobily. Tři jeho ročníky podávají svědectví o rozmachu skautingu v našich zemích a o obrovských úkolech, které jsme si odpovědně vytkli a neméně odpovědně plnili, nejen v oblasti své organizace, ale podíleli jsme se také s mladistvým nadšením na budování státu.
Neblahý stalinský režim zasáhl krůtě i naše řady. Byli jsme opět odehnáni od své nezištné a dobrovolné práce v mimoškolní výchově dorůstajícího pokolení, se na předlouhý čas opět odmlčel. Sestry a bratři, máte v rukou první číslo šestého ročníku svého časopisu s novým názvem který snad lépe odpovídá jeho širšímu poslání ČINOVNÍK dvacátého SKAUTING, v současné době. Jeho základním úkolem bude opět vzdělávat a Informovat skautské pracovníky: rádce a rádkyně, vůdce a vůdkyně, rovery a jejich vůdce, oldskauty, členy Sdružení přátel JUNÁKA a všechny funkcionáře a vést je k tomu, aby ještě lépe, než v minulosti vychovávali českou a slovenskou mládež podle skautských výchovných metod, které směřují k formování zdravých a mravních osobností, které by se činně podílely na rozmachu naší vlasti Československé socialistické republiky. Nepochybujeme, že i naše Široká veřejnost, která bdělým okem a se značnými sympatiemi sleduje náš nástup k novému životu, a také ostatní organizace mládeže, najdou na našich stránkách hlubší poučení o našich snahách a cílech.
SKAUTING bude přinášet články teoretické, řešící základní výchovné a ideové otázky našeho hnutí, návody pro praxi ve výchovných jednotkách, náměty ke schůzkám, výletům, táboření, jakož i zprávy organizační, hospodářské a zprávy o činnosti ústředních sborů i nižších složek. Naší radostnou povinností bude informovat také o skautském hnutí ve světě.
SKAUTING není jen záležitostí několika jednotlivců. Je dílem kolektivním v tom nejkrásnějším slova smyslu, a proto si přejeme, aby okruh našich čtenářů a spolupracovníků rostl a mohutněl, a aby s námi byli v častém, úzkém a skutečně bratrském styku. Jen tak se SKAUTING stane stálým a nepostradatelným zdrojem poučení a přemýšlení na naší cestě za odvážnými zítřky …
Za redakci Dr. Karel Průcha

Vnútro časopisu bolo bez ilustrácií, s jedinou skromnou fotografiou.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SKAUTING z roku 1968, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu SKAUTING – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu SKAUTING zde >>>