PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: MLÁDEŽ A MISIE

5 čísiel zo 4.ročníka (1940-41) – MLÁDEŽ A MISIE

Dnešným príspevkom otvárame 4.ročník časopisu MLÁDEŽ A MISIE.

Vlastním bohužiaľ iba prvých 5 čísel ročníka. Snáď sa nájde niekto, kto ich doplní.

Ako vždy začnem tirážou: „Zodpovedný redaktor: František Valábek S. S. — Majiteľ a vydavateľ: Správa saleziánskeho diela v Bratislave, Miletičova ulica 597.

Časopis „Mládež a misie“ Redakcia i administrácia: Bratislava, Miletičova ulica. — Tlačí kníhtlačiareň „Únia“ v Bratislave. — Novinové výplatné povolené riaditeľstvom post a telegrafov v Bratislave, číslo 104.315/IIIa-1937 .Podací pôšt, úrad Bratislava 2.“

Budúcu existenciu a fungovanie časopisu v období 1. svetovej vojny popisuje redakcia v úvodníku 1.čísla:

„Chlapci!

Prichádza k vám aj na začiatku tohto školského roku Mládež a misie. Mnohí už viete, čo a aký časopis je to, čo chce od vás, a čo vám prináša. Len si prezrite prvé tri ročníky! Nie je ich veľká kopa, lebo je náš časopis len dvojmesačníkom. Ale smelo môžeme povedať, že sa nezahanbí pred nijakým

ani domácim, ani cudzojazyčným časopisom toho druhu. Nechceme sa sami chváliť, ale mal náš časopis pekný formát, vkusnú obálku, množstvo fotografií zo života a pôsobenia našich misionárov. Nájdete v tých ročníkoch pútavé rozprávky, napínavé životopisy, cestopisy, poučné články, v ktorých sa dozviete zaujímavosti z celého sveta.

Bolo by ochudobnením našej detskej, študentskej literatúry, keby sme ho nemali. Hovoríme to preto, lebo v okolitých krajoch časopisy takéto zanikajú, už i zanikli. Netreba vám spomínať príčinu. Je len jedna, strašná: vojna. Pravda aj náš časopis ju žalostne pocíti. S misiami a s misionármi v zámorských krajoch je nateraz pretrhnutý každý styk. Ťažko, ba často vôbec si nemožno s nimi dopisovať. Tým menej sa dá niečo očakávať od nich. Nielen preto, že majú zväčšené oni sami ťažkosti apoštolátu, keďže im Európania pomáhať nemôžu, ale jednoducho preto, že aj keby chceli niečo poslať, nemajú kade. Uvážiac všetky tieto okolnosti, predsa sa vydávame na ďalšiu cestu, pretože dúfame v pomoc Božiu a veríme, že ťažké časy sa skončia. Zatiaľ sa azda trochu uskromnime, použijeme články a obrázky, ktoré nebudú najnovšie, ale predsa môžu zaujímať a pritom si budeme všímať viac náš domáci život na Slovensku. Už v minulom ročníku sme uverejnili stanový Spolku miništrantov. Prišlo nám niekoľko dotazov, či má ten spolok ústredie u nás. Nemal ho u nás, ale sme boli ochotní uverejňovať správy jednotlivých skupín. Vyzývame toho roku všetky skupiny, či organizované, či nie, aby nám s času na čas poslali nejakú správu o sebe. Bude vítaná aj fotografia skupiny, opis nejakej cirk. slávnosti a najmä správy o horlivosti členov. Miništranti musia byť prví vo všetkom, čo je dobré. Tak vo vrúcnych modlitbách, v rozširovaní katolíckej tlače, v učení,, v práci, atď. Takto bude náš časopis vychovávať misionárov domácich, z ktorých jednúc môžu byť aj misionári medzi pohanmi.

Ale všetci, chlapci a dievčatá, všetci musíte spraviť svoju misionársku povinnosť. A tá nateraz je: vydržať verne pri časopise misijnom a nájsť mu nových odberateľov. Môžete mať predplatený aj iný študentský časopis, predplatné na Mládež a misie je také nepatrné, že to môže aj ten najchudobnejší chlapec zo svojich úspor zaplatiť. A v srdci sa vám ozve hlas: „dobre si spravil“. A bude to hlas tisícov pohanských detí, ktoré budú ďakovať, že na ne myslíte, modlíte sa za ne, a že im aj pomáhate.

Redakcia Mládež a misie.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLÁDEŽ A MISIE z roku 1940-41, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MLÁDEŽ A MISIE – kliknutím na náhled strany:

(Zdroj: totem)

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu MLÁDEŽ A MISIE zde >>>