JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

 

Tag Archives: MLADÝ TECHNIK

MLADÝ TECHNIK – 6.ročník – 1952

Dnes archivované číslo časopisu MLADÝ TECHNIK z roku 1952 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Martin Hu.. Veliký dík!

V tiráži časopisu se píše: MLADÝ TECHNIK, týdeník pro polytechnickou výchovu. Vydává Československý svaz mládeže v Mladé frontě. Tiskne Mladá fronta, tiskařské závody, n.p. Ved. red. Kamil Zoufalý. Redakční kolektiv: red. Oldřich Pěta, red. Svojmil Petránek, red. E.Rumlová, V.Procházka, A. Macháček. Red. sekret. A. Sadovníková. Redakce: Praha II, Krakovská 22. tet. 329-67, 300-62. Administrace: Praha II, Panská 8, tel.241-41. Mladý technik vychází každý pátek. Cena jednoho výtisku 5 Kčs, předplatné na rok 250 Kčs, na půl roku 125 Kčs.“

Silnou stránkou časopise MLADÝ TECHNIK bylo didaktické podání odbornějších témat, které bylo  podpořeno přehlednými a názornými ilustracemi – například článek ODLÉVÁME KOVY DO PÍSKU:

Podezírat časopis MLADÝ TECHNIK, že by v roce 1952 propagoval víru v Boha, by bylo samozřejmě dětinské ač na pokračování zveřejňoval povídku BOŽÍ POSEL. Její autor Vladimír Škutina pracuje se všeobecně známým faktem, že vynález tzv. bleskosvodu, přísluší českému farářovi Prokopu Divišovi a datujeme jej hluboko do 18. století. Méně známý je už fakt, že ve své době jej jeho autor přivedl na svět pod názvem „povětrnostní mašina“. Šlo tehdy ovšem o „nechtěné dítě“; a právě o některých okolnostech vzniku Prokopova vynálezu povídka je.

Na poslední straně vycházela oblíbená OBRAZOVÁ ŠKOLA, rubrika kterou dříve proslavil MLADÝ HLASATEL a později dovedlo k dokonalosti ABC.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLADÝ TECHNIK z roku 1948, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu MLADÝ TECHNIK – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla MLADÝ TECHNIK  zde >>>