PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: MLADÝ TECHNIK

Román VLÁDCOVÉ VESMÍRU psaný pro MLADÝ TECHNIK – 1.ročník – 1947

Dnes archivovaný román VLÁDCOVÉ VESMÍRU vycházel na pokračování v časopisu MLADÝ TECHNIK v roce 1947, a pro www.detske-casopisy.cz  jej digitalizoval zřejmě Onuca. Veliký dík!

MLADÝ TECHNIK byl v roce 1947 v titulu označen jako  populární technický MLADÝ TECHNIK. V tiráži byl označen jako POPULÁRNÍ TECHNICKÝ MĚSÍČNÍK PRO KAŽDÉHO, KDO SE ZAJÍMÁ O TECHNIKU TOHOTO STOLETÍ. Šéfredaktorem byl I. M. Jedlička. Odpovědný redaktor Vladimír Thiele. Redakční kolektiv MLADÉHO TECHNIKA byl pozoruhodně široký a neuvěřitelně pestrý –  tvořili jej: Doc. Dr· F. Běhounek, Ing. J. K. Cemus, Dr Ing . A. Cervín, Karel Cervínka (ÚRO), Ing. C. Hrdý , (Ústřední svaz průmyslu), nadpor. Janíček (Ministerstvo národní obrany), Zdeněk Kolda (Junák), Ing. J. Malický (Československý národní aeroklub), Ing. M. Pacák, T. A. Pánek, Rudolf Pavlovský, Dr Z. Pírko (Jednota čs . matematiků a fysiků), Ing. Postl, poslanec ÚNS, Zdeněk Půček (SČM), Břetislav Semrád (Ministerstvo dopravy), Adolf Schneider, H. J. Slípka, Dr Hubert Slouka, Ing. C. Jaromír Schindler, (Vysokoškolský let), František Šímáček (z min. školství), Václav Trnka (SČM) , Ing. Adolf Tůma (Autoklub republiky Československé).

MLADÉHO TECHNIKA vydával Svaz české mládeže (SČM) v Mladé frontě. První číslo 1.ročníku MLADÉHO TECHNIKA vyšlo v únoru 1947 a časopis vycházel podle kalendářního roku.

Román VLÁDCOVÉ VESMÍRU byl psán pro časopis MLADÝ TECHNIK je posledním publikovaným dílem J. M. Trosky – o prvním letu lidské posádky na Měsíc ( 3 Češi a 1 Slovák ), kde se setká s civilizací vyspělých Měsíčanů, kteří žijí pod povrchem tělesa …

Za pseudonymem J. M. Troska (nebo Jan Merfort) se skrývá  Jan Matzal (*1881 +1961). Na databazeknih.cz je k tomuto spisovateli uvedeno:

„Původním jménem Jan Matzal, od r. 1947 úředně přejmenován na Jan Troska. Mládí strávil ve Vyškově na Moravě a v Brně, kde absolvoval obchodní školu. Působil jako úředník v plzeňské Škodovce, později v Mladé Boleslavi. Během první světové války působil jako disponent továrny Suchý na stroje a slévárny v Peckách. V roce 1917 se zastal dělníků, kterým byly z moci úřední sníženy dávky potravin, a byl za to poslán na italskou frontu. V roce 1921 byl vyslán do Srbska, kde působil pět let v Smedrevu a v Bělehradě jako ředitel strojíren. Po návratu do Čech se stal účetním v továrně na izolátory v Lounech a později v továrně na elektrická zařízení Ježek v Hradci Králové. Koncem 20. let odešel do invalidního důchodu a od r. 1931 se začal věnovat psaní. Jedna z nejvýznamnějších osobností meziválečné české science fiction a jako jeden z mála dodnes čtený.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLADÝ TECHNIK z roku 1947, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaný román časopisu MLADÝ TECHNIK   – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu MLADÝ TECHNIK  zde >>>