PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: VANDR

VANDR – 03. ročník (1993)

Dnešní 1. číslo časopisu VANDR z roku 1993 pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Petr D. Děkujeme!

V tiráži časopisu je uvedeno: VANDR – trampský časopis. Č. registrace MK ČR 5233, MIČ 47714, Vydává Vandr – nadace pro pobyt v přírodě. Adresa redakce: Vandr, Lažany 16, 539 73 Předhradí. Toto číslo připravili: Iva Tapi Synáková (šéfredaktorka), Teta Vera Malátková (redaktorka), Bolek Studzinski (sekretář), Sazba: Miloš Pilný a HITBOX 486 s r.o., BRNO. Tisk RVZ Seč, Uzávěrka 21.12.1992.
Rozšiřuje PNS. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá každá administrace PNS, doručovatel tisku a Administrace centralizovaného tisku, Kafkova 19, 160 00 Praha 6. Objednávky do zahraničí vyřizuje PNS, administrace vývozu tisku, V celnici 4, 110 01 Praha 1. Dále rozšiřují soukromé distribuční firmy. Předplatné lze objednat na adrese redakce. Novinové výplatné – podávání novinových zásilek povoleno ObSP Pardubice, čj. PP/1 – 3654/92 ze dne 10. 11.1992.“

Ti, jenž se trochu orientují v časopisech, které začaly znovu vycházet „po revoluci“, ví že začátkem roku 1990 Zdeněk Vašíček – Ďáblík tak trochu předběhl trampské psavce a začal vydávat „svého“ TRAMPA. O obsahu trampského časopisu měla jinou představu renesanční osobnost Iva Synáková – Tapi, která (spolu s ostatními psavci) s cca půlročním zpožděním rozjela trampský časopis podle svých představ a na jiné úrovni. VANDR se sice dočkal vydání jen několika čísel, přesto patří k tomu lepšímu. Proto jsem neskutečně rád, že se na www.detske-casopisy.cz podařilo archivovat zatím alespoň tato tři čísla z let 1990 (1991) a 1992.

VANDR – TRAMPSKÝ ČASOPIS začal vycházet v půli roku 1990. Do konce téhož roku byla naplánována další 2 čísla, ale vyšlo jen jedno. Šéfredaktorka Tapi o tom píše: „Vandr se po vydání dvou čísel (O a 1) musel odmlčet. Jak by to dříve za časů totality znělo hrdě a jaké uznání, obdiv a sympatie by to vyvolalo! Dnešní doba je přízemně prozaická: bylo to pro peníze. Ne že bych očekávala, že na VANDRU vydělám, ale to, že jsem najednou dlužila víc peněz než jsem kdy předtím viděla pohromadě, mi prostě zabránilo pokračovat. Vracení předplatného se nekonalo, nebylo z čeho. Nemohla jsem si dovolit ani pár stovek na vysvětlující dopisy. Vlastně až teď se předplatitelé dočkali protihodnoty za své deseti- a dvacetikoruny v podobě nových čísel.
Jak to, že tedy Vandr znovu vychází? Řekněme, že mi otrnulo. Dluhy byly víceméně zaplacené …“

Okolnosti vzniku „nultého“ čísla z roku 1990 hezky popsala Tapi v úvodníku:

VANDR_uvod

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k dokreslení souvislostí kolem vydávání časopisu VANDR v roce 1993, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE dolů pod náhledem titulní stránky.

Kliknutím na obálku si stáhneš (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) všechny strany časopisu VANDR uložené do jednoho souboru PDF:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu VANDR zde >>>