PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: SKAUTKA

SKAUTKA – 3.ročník – 1947-48

Dnes archivovaná čísla časopisu SKAUTKA z roku 1947-48 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Petr S. Veliký dík!

Čeští skauti už pár let po svém založení pochopili jak důležitý je pro jejich činnost vlastní časopis a tak už v druhém válečném roce, 15. ledna 1915, vyšlo první číslo časopisu JUNÁK. Od té doby se název rozšířil na SKAUT-JUNÁK a stal se nedílnou součástí skautingu v době jeho svobodného bytí. Se zákazem organizace v českých zemích vždy přišel i zákaz časopisu; v letech 1940, 1948, 1970. Vždy se však znovu obnovil a vychází dodnes. Po konci 2. světové války nastal nebývalý rozmach skautů v Československu, ve skautských oddílech je na čtvrt milionu členů! Vzniká tak potřeba samostatného časopisu pro skautky a tak v březnu či dubnu 1946 vychází první číslo, prvního ročníku, časopisu SKAUTKA.

V tiráži 1. čísla dnes archivované SKAUTKY se můžeme dočíst: Skautka, časopis pro Světlušky a Skautky. Majitel a vydavatel „Junák“, ústředí skautské výchovy v Praze. – Ročník 1947. – Vychází čtrnáctidenně. – Řídí redakční kruh. –  Odpovědná redaktorka H. Zárubová. – Grafický poradce H. Pátková –  Redakce a administrace Praha II., Štěpánská 61. Telefon 285-69. – Cena čísla 5 Kčs. Předplatné na 10 čísel 50 Kčs. – Za povolení novin. známek zažádáno. – Toto číslo vyšlo 1. XI. 1947. _ Tisk: Jan Kobes a synové, Praha II, Školská 12. Telefon 287·10.Časopis vycházel standardně v rozsahu 16 stran s jednotnou kreslenou obálkou v různých barevných variantách. 

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SKAUTKA z roku 1947-48, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu SKAUTKA  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla SKAUTKY zde >>>