VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

 

Tag Archives: SKAUTKA

SKAUTKA – 2.ročník – 1946-47

Dnes archivovaná čísla časopisu SKAUTKA z roku 1946-47 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Petr S. Veliký dík!

V tiráži SKAUTKY se můžeme dočíst: Skautka, časopis pro Světlušky a Skautky. Majitel a vydavatel „Junák“, ústředí skautské výchovy v Praze. – Ročník 1947. – Vychází čtrnáctidenně. – Redaktorka S. Červenková. Odpovědná redaktorka H. Zárubová. – Redakce a administrace Praha II., Štěpánská 61. Telefon 285-69. – Cena čísla 3,50 Kčs. Předplatné na 10 čísel 35 Kčs. – Za povolení novin. známek zažádáno. – Tisk: Pospíšil, Zižkov, tel. 376-10“ Časopis vycházel v rozsahu 16 stran.

Rok 1946 patřil navenek k těm demokratickým v dějinách naší republiky. Sověti patřili mezi naše osvoboditele a přátelské delegace i mezi mládežnickými organizacemi byly běžné i poválečnou dobou žádané. I ve SKAUTCE bylo o takovýchto událostech diplomaticky referováno (na druhé straně 1. čísla):

VEDOUCÍ PIONÝREK V PRAZE  Členem delegace sovětské mládeže, která k nám přijela koncem června, byla vůdkyně pionýrek, L. Budanova. Při svých návštěvách v pražském ústředí, na táborech a v lesních školách v Černošicích, Vlašimi a v Krkonoších seznámila se s organisací skautské výchovy a informovala nás o ruských pionýrech (průkopnících). Dozvěděly jsme se, že obě organisace jsou si v mnohém podobné: družinová soustava  na př. heslo „Buď připraven” slib (při kterém dostávají pionýrky šátek místo našeho slibového odznaku) jsou úplně shodné. Účast v pionýrském hnutí je však povinná pro všechny děti od 6-18 let, právě tak jako škola, na kterou je organisace navázána. Učitel je zároveň vedoucím pionýrského oddílu. Můžeme vám prozradit. že náš host L.Budanova, našla ve skautingu mnohé prvky, které by ráda použila v ruské organisací mládeže a že ocenila zejména v jakém počtu naše mládež dobrovolně vstupuje do řad junáků. …”

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SKAUTKA z roku 1946-47, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu SKAUTKA  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla SKAUTKY zde >>>