PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: MATEŘÍDOUŠKA

MATEŘÍDOUŠKA – 49.ročník – 1992-93

Dnes archivované číslo časopisu MATEŘÍDOUŠKA z roku 1992-93 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Ofce. Veliký dík!

Z tiráže časopisu lze vyčíst: Mateřídouška – literární měsíčník pro nejmenší čtenáře. Vydává Mladá fronta. Redakce: Radlická 61 , 150 02 Praha 5, tel.
54 49 41-8, fax: 53 63 18. Šéfredaktor Josef Brukner, redaktoři Jiří Černý, Magdalena Propperová, výtvarný redaktor a grafická úprava Jiří Fixl. Sekretariát Dagmar Merrellová. Tiskne Polygrafia, Svobodova 1 , Praha 2. Předplatné: Mladá fronta, distribuční středisko, Radlická 61 , 150 02 Praha 5. Objednávky také přijímá každá administrace PNS, pošta, doručovatel a předplatní střediska . Objednávky ze zahraničí vyřizuje PNS – ústřední expedice a vývoz tisku, H. Píky 26, 160 00 Praha 6. Podávání novinových zásilek povoleno Reditelstvím poštovní přepravy Praha č. j. 2602/92 ze dne 29. září 1992. Neobjednané
rukopisy se nevracejí. Zadáno k výrobě 29. 10. 1992, vyšlo 10. 12. 1992. Registrační číslo RS-391 . © Mladá fronta.“
Časopis vycházel v rozsahu 24 stran a prodával se za 7  Kčs.

Ve 4. čísle 49. ročníku (vyšlo v prosinci 1992) redakce píše: „Časopis Mateřídouška bude také v příštím roce vycházet ve stejném rozsahu a formátu jako dnes. Najdete v něm opět pohádky, básničky, seriály, hravé čtení a rozmanité soutěže, ale jak je to v této zemi zvykem, bohužel ne za stejnou cenu. Od ledna, ne naší vinou, bude stát Mateřídouška 8,50 Kčs. Dobře udělal i ti, co si ji předplatili, neboť ti ji mají stále za 7 Kčs. Věříme, že i za 8,50 Kčs se vám Mateřídouška vyplatí, protože stále zůstává nejlacinějším celobarevným časopisem pro děti.“

Ilustrovaný seriál Jiřího Černého a Ivany Lomové BIBLICKÉ PŘÍBĚHY, který vycházel od září 1990 do června 1995 měl 56 dílů:

Jiří Černý a Ervín Urban vytvořili pro MATEŘÍDOUŠKU přepis klasického díla ROBINSON CRUSOE do komiksové podoby:

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MATEŘÍDOUŠKA v letech 1992-93, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MATEŘÍDOUŠKA – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla MATEŘÍDOUŠKA  zde >>>