PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: REGISTRACE

REGISTRACE – 2.díl – Skenování

V minulom príspevku tohto miniseriálu sme si uviedli niekoľko príkladov, kde zohnať časopis k publikovaniu. Nespomenul som tam ešte možnosť zapožičania a časopisov na spracovanie, prípadne ich nespracovaných skenov. Je to síce možné, ale kapacity nespracovaných podkladov sú obmedzené.

Dnes by sme vám v krátkosti chceli priblížiť, aké sú možnosti skenovania. Profesionálne, poloprofesionálne, ako aj drahé možnosti vynecháme. Takisto sa zdržím technických popisov a vysvetľovaní, prečo je ten vhodný a ten nie. Vychádzam z článkov z internetu a  vlastných skúseností.

Našou úlohou bude dostať papierový časopis do základnej digitálnej podoby vhodnej pre ďalšie spracovanie. Tou sú základné obrázkové formáty JPG, PNG, alebo TIFF, ktoré sú vhodné pre ďalšie spracovanie.

Pre naše účely sme si stanovili štandard – rozlíšenie 300 dpi. Menšie, ani väčšie rozlíšenie nie sú vhodné!

Na digitalizáciu potrebujeme nejaké technické snímacie zariadenie. Sú len dva bežne dostupné:

MOBIL – bez špeciálneho príslušenstva – nevhodný.

SKENER – vhodný.

Ako vidno, pre naše amatérske účely sú vhodné iba domáce skenery. Ich cena sa pohybuje od 60€ vyššie.

Skener by mal mať snímač CCD. Ďalšie parametre závisia od toho, ako veľmi a do akej miery sa chceme skenovaniu venovať. Sú to rýchlosť skenovania a zahriatia lampy, veľkosť A4 – A3 a spôsob skenovania. (tieto parametre si však budete musieť zistiť z internetu). V dnešnej dobe je kvôli prenosu dát od počítača nevyhnutné USB pripojenie. Najlepšie USB 3.

PRECHODOVÝ SKENER – nevhodný – kvôli formátu časopisu

PRENOSNÝ SKENER – nevhodný – vyžaduje dokonalý ťah a neúmernú následnú úpravu. Spájanie a vyrovnávanie strán.

STOLOVÝ SKENER A4 – A3 – vhodný – lepšia alternatíva je vkladanie časopisu z bočnej dlhšej strany.

MULTIFUNKČNÉ ZARIADENIE – vhodné – avšak podmienené snímačom CCD. Prenos dát pomocou wifi je pomalé. Vhodnejšie pripojenie je priamo cez USB.

ŠPECIÁLNY KNIŽNÝ SKENER A3 – A4 – vhodný. Výborný, rýchly, ideálny pre skenovanie zviazaných časopisov, avšak za cenu vyšších obstarávacích nákladov.

Pokiaľ nie ste majitelia žiadneho skenera a ani neuvažujete o jeho kúpe, je možné využiť komerčných služieb firiem, prípadne knižnice, kde vám časopis za symbolický poplatok určite oskenujú.

(Pokračovanie nabudúce.)