PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: ČASOPIS PRO OBČANSKOU NAUKU A VÝCHOVU

ČASOPIS PRO OBČANSKOU NAUKU A VÝCHOVU – 2.ročník – 1925

ČASOPIS PRO OBČANSKOU NAUKU A VÝCHOVU2.ročník  z roku 1925 zajistil a pro archiv upravil Damro.

Státní nakladatelství v Praze tento odborný časopis vydávalo v letech 1924 – 1939. Šestnáctistránkový časopis vycházel 10x ročně – v měsících, kdy se chodilo do školy.

Tento časopis není klasickým dětským časopisem, ale časopisem pro pedagogy, kteří děti za první republiky zásadním způsobem formovali. Dětského světa se tedy výrazně dotýká a ukazuje jaké hodnoty se snažili učitelé v dětech pěstovat. Proto je ČASOPIS PRO OBČANSKOU NAUKU A VÝCHOVU na webu archivován.

Už z čánků na titulních stranách lze velmi přesně odhadnout obsah časopisu, který vytvářeli v drtivé většině čeští i slovenští pedagogové a školní inspektoři. Psali návody jak například s prvňáčky probírat aby byli soucitní, názorně vysvětlit co je zbabělost, proč si T.G.Masarych zasluhuje úctu, vedli je k pomoci chudým, na praktických příkladech z praxe ukazovali jak léčit dětskou náchylnost ke krádeži. informovali o konkrétních obětavých lidech ….

Duší tohoto časopisu byl Prof. PhDr. Jan Uher (+1891  +1942), pedagog, psycholog, sociolog, profesor FF MU v Brně i předseda České obce sokolské. Významně se zasloužil o vztahy s pedagogickými institucemi v USA. V letech 1919–1922 byl zaměstnán jako osobní knihovník T. G. Masaryka. Na podzim roku 1939 byl zatčen Gestapem za účast v odbojové organizaci Obrana národa. V den, kdy se v Berlíně konal pohřeb R. Heydricha, byl odsouzen k trestu smrti a popraven v předvečer státního svátku Československé republiky. Duchovní, který jej doprovázel na popravu, tvrdil, že nepoznal tak statečného a se smrtí vyrovnaného člověka.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu ČASOPIS PRO OBČANSKOU NAUKU A VÝCHOVU– kliknutím na náhled strany:

CASOPIS_PRO_OBCANSKOU_NAUKU_A_VYCHOVU_2.rocnik_(1925)_cislo_01

CASOPIS_PRO_OBCANSKOU_NAUKU_A_VYCHOVU_2.rocnik_(1925)_cislo_02

CASOPIS_PRO_OBCANSKOU_NAUKU_A_VYCHOVU_2.rocnik_(1925)_cislo_03

CASOPIS_PRO_OBCANSKOU_NAUKU_A_VYCHOVU_2.rocnik_(1925)_cislo_04

CASOPIS_PRO_OBCANSKOU_NAUKU_A_VYCHOVU_2.rocnik_(1925)_cislo_05

CASOPIS_PRO_OBCANSKOU_NAUKU_A_VYCHOVU_2.rocnik_(1925)_cislo_06

CASOPIS_PRO_OBCANSKOU_NAUKU_A_VYCHOVU_2.rocnik_(1925)_cislo_07

CASOPIS_PRO_OBCANSKOU_NAUKU_A_VYCHOVU_2.rocnik_(1925)_cislo_08

CASOPIS_PRO_OBCANSKOU_NAUKU_A_VYCHOVU_2.rocnik_(1925)_cislo_09

CASOPIS_PRO_OBCANSKOU_NAUKU_A_VYCHOVU_2.rocnik_(1925)_cislo_10