VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

 

Tag Archives: OHNÍK

Jedno číslo časopisu OHNÍK – 1.ročník – 1948-49

V dnešnom príspevku by som chcel predstaviť a zaradiť do archívu jedno číslo z prvého ročníka časopisu OHNÍK. Bohužiaľ mám iba tento výtlačok. Snáď sa nájde niekto, kto by pomohol doplniť ďalšie čísla.

Tiráž: OHNÍK časopis pre žiakov 4. a 5. ročníka národných škôl Vychádza vždy 5 a 20. v mesiaci okrem prázdnin. Majiteľ a vydavateľ Štátne nakladateľstvo v Bratislave. Redakcia a administrácia Bratislava Zodpovedný zástupca Dr. Štefan Palúch. Rediguje Ján Domasta s redakčným kruhom — Tlačí kníhtlačiareň Rovnosť. Brno. Ul. 9. května č. 7. Predplatné na celý ročník 40 Kčs, jednotlive po 2 Kčs.

V článku napísaného príležitosti 30. výročia vzniku vydavateľstva SÚV SZM SMENA uverejneného v časopise ELEKTRÓN píšu:

Časopis pre deti od 9 rokov. Jeho čitateľmi sú teda žiaci štvrtých a piatych tried. Vychádza dvakrát mesačne okrem prázdnin. Svojich čitateľov vychováva v duchu vedeckého svetového názoru, vedie ich k socialistickému vlastenectvu, k socialistickému proletárskemu internacionalizmu, úprimnému vzťahu k robotníckej triede, komunistickej strane Československa, Sovietskemu zväzu a ďalším krajinám socialistického spoločenstva. Pestuje v nich priateľské vzťahy ku všetkým deťom sveta. Medzi čitateľmi živým a zaujímavým obsahom prebúdza záujem o učebnú látku, zrozumiteľne a pútavo informuje o dôležitých udalostiach nášho života. Píše o najlepších pionieroch a ich práci. Upozorňuje na neustály rozvoj vedy a techniky prinášaním vedeckých a technických novostí z celého sveta.

Význačné miesto v Ohníku majú rozprávky, poviedky a básne. Po niekoľkých rokoch vychádzania sa k nim pridružili aj novinárske žánre, a to reportáže, cestopisy, črty a podobne. Spestrujú profil časopisu a sú prostriedkom priamej reakcie na každodenný život. Reportáže sa zameriavajú tak, aby deti nielen pobavili, ale zároveň aj zoznámili s každodenným životom, kultúrou a technickými novosťami u nás i v zahraničí. Uverejňovaním pestrých námetov pre pioniersku činnosť v rubrike „Radíme pionierskym družinám” zvyšuje Ohník záujem detí o prácu v Pionierskej organizácii.

Okrem toho časopis propaguje verejno-prospešné práce; poukazuje na veľký význam zberu železného šrotu a starého papiera, výsadbu parkov, skrášľovanie miest a dedín a pod. Teda vedie deti k poznatku, že raz práca ich rúk bude slúžiť k zveľaďovaniu nášho socialistického štátu.”

Na rozdiel od bežných OHNÍKOV, ako ich poznáme, bol tento ročník novinového formátu s 8 stranami o rozmeroch 23 x 32 cm .

Veľa sa o tomto výtlačku napísať nedá. Časopis bol veľmi jednoduchý. Poézia a próza sa dopĺňala skromnými kreslenými ilustráciami. Obsahoval nenázorné návody na kreatívnu tvorbu. V tomto prípade puzdro na okuliare pre mami.

Číslo ilustroval Ferdinand Hložník a graficky upravil Ján Pivovarník.

Záverečná strana obsahovala vtip, krížovku, slovné hádanky a pesničku aj s notami.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu OHNÍK z roku 1948-49, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu OHNÍK – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu OHNÍK zde >>>