PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: STOUPA HLÁSÍ

STOUPA HLÁSÍ – tak trochu jiný časopis

Dnes vám přináším jiný „příběh“ – vynořuje se z  cca 15-ti letého vydávání časopisu STOUPA HLÁSÍ. Tento časopis byl tištěn výhradně „pro vlastní potřebu“ a je téměř jisté, že jste na něj nikdy nenarazili.

Dětské časopisy mohou mít různou podobu, obsah, účel i způsob distribuce. Názorně jsme to mohli sledovat na osudu časopisu WAMPUM NESKENONU, který se ze „samizdatu“ propracoval na časopis tištěný pro širší (byť tématicky zaměřenou) veřejnost.

Typově je možno STOUPU HLÁSÍ zařadit k jinému časopisu, který je na tomto webu již archivován – foglarově oddílovém časopise (oběžníku) ČIGOLIGO.

Vsetínští skauti (respektive jejich členové cca 15+) si začali pro svoji vlastní potřebu v roce 1992  vydávat časopis s recesistním názvem STOUPA HLÁSÍ. V době vydání prvního čísla běžel v televizi kreslený seriál Gumídci, s hrdinou, který se jmenoval STOUPA.   Ústředí organizace Junák tehdy vydávalo časopis pro své dospělé činovníky s názvem JUNÁK HLÁSÍ. Spojením těchto jmen vznikl název svérázného časopisu, který vsetínští vydávali nákladem až cca 100 výtisků.

Zvláštní čísla (například v době konání 10. valného sněmu Junáka na Vsetíně) byla tištěna snad v pětistech exemplářích! V době největší slávy tohoto plátku se čísla STOUPA HLÁSÍ  měnila s brněnskými skauty za jejich OBR (občasník brněnských roverů), BANANA TIMES (časopis roverů z Prahy), …. – rozváželi je vysokoškoláci cestou na koleje.

A protože čísel STOUPA HLÁSÍ  bylo od roku 1992 do roku 2007 minimálně 137, zaslouží si být archivován na tomto webu – jako kronika zachycující 15 let velmi pestré činnosti a také jako svědectví o jednom společenství mladých lidí, kteří jsou dnes už  dávno plnoletí. Stali se z nich soudcové, učitelé, novináři, lékaři, kazatelé, vojáci, policisté, konstruktéři, ….. Pokud se dnes podívají na své zpravidla první literární pokusy zveřejňované ve STOUPA HLÁSÍ , asi potají zamáčknou slzu v oku 🙂

Grafika i její úroveň tohoto amatérského časopisu se měnila – nejdříve byla matrice před kopírováním psána v textovém editoru T602, fotogfarie se lepily a obrázky kreslily ručně.  Sázelo se i v programech Word, AmiPro a Publisher. Poslední čísla byla vytvářena v profesionálním sazečském programu InDesign.

Časopis již hezkou řádku let nevychází, ale byla by škoda jeho stopu nezachytit pro archiv na tomto webu – alespoň čísla, která se podařilo zachovat v elektronické podobě.

Se STOUPOU HLÁSÍ  souvisí i článeček z 26.6.2014, který je věnován EXPEDIČNÍM KNIHÁM, vycházejícím pro svoji obsažnost jako „samostatná edice“.

Stáhni časopis STOUPA HLÁSÍ (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého počítače či tabletu ve formátu PDF kliknutím na náhled titulní strany:

STOUPA_HLASI_cislo_005

STOUPA_HLASI_cislo_006

STOUPA_HLASI_cislo_007

STOUPA_HLASI_cislo_008

STOUPA_HLASI_cislo_009

STOUPA_HLASI_cislo_010

 

STOUPA_HLASI_cislo_011

 

 

STOUPA_HLASI_cislo_012

STOUPA_HLASI_cislo_013

STOUPA_HLASI_cislo_014

STOUPA_HLASI_cislo_015

STOUPA_HLASI_cislo_016

STOUPA_HLASI_cislo_017

STOUPA_HLASI_cislo_018

STOUPA_HLASI_cislo_019

STOUPA_HLASI_cislo_020

STOUPA_HLASI_cislo_021

STOUPA_HLASI_cislo_022

STOUPA_HLASI_cislo_023

STOUPA_HLASI_cislo_024

STOUPA_HLASI_cislo_025

STOUPA_HLASI_cislo_026

STOUPA_HLASI_cislo_027

STOUPA_HLASI_cislo_028

STOUPA_HLASI_cislo_029

STOUPA_HLASI_cislo_030

STOUPA_HLASI_cislo_031

STOUPA_HLASI_cislo_032

STOUPA_HLASI_cislo_033

STOUPA_HLASI_cislo_034

STOUPA_HLASI_cislo_035

STOUPA_HLASI_cislo_036

STOUPA_HLASI_cislo_037

STOUPA_HLASI_cislo_038

STOUPA_HLASI_cislo_039

STOUPA_HLASI_cislo_040

STOUPA_HLASI_cislo_041

STOUPA_HLASI_cislo_042

STOUPA_HLASI_cislo_043

STOUPA_HLASI_cislo_044

STOUPA_HLASI_cislo_045

STOUPA_HLASI_cislo_046

STOUPA_HLASI_cislo_047

STOUPA_HLASI_cislo_048

STOUPA_HLASI_cislo_049

STOUPA_HLASI_cislo_059

STOUPA_HLASI_cislo_064

STOUPA_HLASI_cislo_065

STOUPA_HLASI_cislo_066

STOUPA_HLASI_cislo_067

STOUPA_HLASI_cislo_077

STOUPA_HLASI_cislo_077-1

STOUPA_HLASI_cislo_077-2

STOUPA_HLASI_cislo_077-3

STOUPA_HLASI_cislo_078 STOUPA_HLASI_cislo_080

STOUPA_HLASI_cislo_081

STOUPA_HLASI_cislo_082

STOUPA_HLASI_cislo_083

STOUPA_HLASI_cislo_085

STOUPA_HLASI_cislo_086

STOUPA_HLASI_cislo_087

STOUPA_HLASI_cislo_088

STOUPA_HLASI_cislo_089

STOUPA_HLASI_cislo_090

STOUPA_HLASI_cislo_091

STOUPA_HLASI_cislo_092

STOUPA_HLASI_cislo_093

STOUPA_HLASI_cislo_094

STOUPA_HLASI_cislo_095

STOUPA_HLASI_cislo_096

STOUPA_HLASI_cislo_097

STOUPA_HLASI_cislo_098

STOUPA_HLASI_cislo_099

STOUPA_HLASI_cislo_100

STOUPA_HLASI_cislo_101

STOUPA_HLASI_cislo_107

STOUPA_HLASI_cislo_108 STOUPA_HLASI_cislo_122 STOUPA_HLASI_cislo_123

STOUPA_HLASI_cislo_124

STOUPA_HLASI_cislo_125

STOUPA_HLASI_cislo_126

STOUPA_HLASI_cislo_127

STOUPA_HLASI_cislo_128

STOUPA_HLASI_cislo_129

STOUPA_HLASI_cislo_130

STOUPA_HLASI_cislo_131

STOUPA_HLASI_cislo_132

STOUPA_HLASI_cislo_133 STOUPA_HLASI_cislo_speciál_narozeniny