PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: TECHNICKÝ MAGAZÍN

TECHNICKÝ MAGAZÍN – 06.ročník – 1963

Dnes archivované číslo časopisu TECHNICKÝ MAGAZÍN z roku 1963 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Zdenek. Veliký dík!

V tiráži časopisu je uvedeno: „MAGAZÍN VYDÁVÁ ČESKOSLOVENSKÁ SPOLEČNOST PRO ŠÍŘENÍ POLITICKÝCH A VĚDECKÝCH ZNALOSTÍ V SNTL PRAHA. VI. ROČNÍK. Státní nakladatelství technické literatury, n. p., 1963. Řídí redakční rada: Inž. Petr Beckmann, dr. Sc., dr. inž. Jiří Beneš, inž. J. Hausman, inž. Imrich Hudec, CSc., Frant. Chvojka, Oldřich Jendrůlek (vedoucí redaktor). dr. inž. L. Jeníček, doc. inž. Václav Jeřábek, inž. B. Jungmann, prof. dr. inž. Ferd. Kuba, dr. Josef Kuba, CSc., laureát st.ceny KG (předseda), inž. Milan Ledvina, dr. Zdeněk Rádl, inž. Jindřich Sucharda, inž. Jar. Šlecha, nositel Řádu práce, inž. M. Šuška, inž. Jan Tůma, MUDr. B. Vavrejn, prof. dr. inž. L. Votruba.  Redaktoři: Jiří Blahovec, Miloslava Smolíková, inž. Juraj Zajíček. Grafická úprava Jan Kubíček a Lumír Ševčík.“

Přiznám se, že jsem existenci „Téčka“ zaznamenal až v srpnu 1989, kdy tehdy neznámý pětačtyřicetiletý ekonom Miloš Zeman psal ve svém na tehdejší dobu odvážném článku PROGNOSTIKA A PŘESTAVBA cosi o tom, že vedení země není schopno vidět do budoucnosti, a pokud se nic nezmění, vede naše cesta ke katastrofě. Budoucí prezident Zeman tehdy proslavil nejen sebe, ale i časopis TECHNICKÝ MAGAZÍN, v němž článek vyšel (na rozdíl od časopisu VESMÍR, který článek odmítl).

TECHNICKÝ MAGAZÍN vycházel v nákladu několika desítek tisíc kusů, jeho rozsah se blížil malé brožuře a byl tištěn barevně na kvalitním papíře.

Redaktor ČRo Jan Fingerland v roce 2014 připravil v rámci pořadu „Názory a argumenty“ díl s názvem „Miloš Zeman na ostrově deviace aneb ohlédnutí za Téčkem“, ze kterého si dovolujicitovat:

„Název TECHNICKÝ MAGAZÍN vyvolává představu časopisu určeného sektě zvláštních jedinců, které vzrušuje pohled na vyrobenou turbínu a nebo tak nanejvýš tištěný spoj. Možná, že tak magazín vypadal v době svého vzniku. V 80. letech už byl něčím jiným, mnohem větším. Turbíny se v něm skoro neobjevovaly a tranzistory nahradily mikročipy. Ani o ty však nešlo v první řadě.

Technický magazín, navzdory svému nenápadnému jménu suploval časopisy, které u nás neexistovaly. V Téčku vycházely články o astronomii, archeologii, architektuře, urbanismu, designu, grafologii, etologii, ale také o společenských fenoménech, jako bylo nenápadné, ale programové vytlačování tělesně postižených lidí z veřejného života v Československu. Téčko se nezaleklo ani článku o „antropickém principu“, tedy o teorii, která do přírodních věd vrátila Boha jako důležitého hráče.

…. Je vlastně charakteristické, že Téčko v 90. letech zaniklo, protože ve svobodných podmínkách už nemohlo sehrát svou dosavadní roli. Nepotřebovali ho nároční čtenáři a ovšem ani nároční autoři – ti už měli mnoho jiných příležitostí, kde publikovat.  …“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu TECHNICKÝ MAGAZÍN z roku 1963, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu TECHNICKÝ MAGAZÍN – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla TECHNICKÝ MAGAZÍN zde >>>