PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: JAS

ďalšie čísla časopisu JAS – 1.ročník – 1947-48

V príspevku z 20.11.2017, sme si po prvý krát predstavili jeden z náboženských časopisov s názvom JAS – časopis katolíckej mládeže. 

Podarilo sa mi zohnať ešte niekoľko jeho výtlačkov, ktoré publikujeme v dnešnom príspevku. Jedná sa o dve dvojčísla (po 36 strán), jedno číslo (24 strán) a záverečné dvojčíslo ročníka (48 strán).

Pri poslednom štúdiu a vyhľadávaní podkladov som zistil chybné označenie 1.ročníka, ako (1948-49). Správne označenie rokov vydávania je 1.ročník (1947-48). Omyl som sa snažil opraviť vo všetkých vizuálnych označeniach ročníka. Za chybu sa ospravedlňujem.

V knihe BIBLIOGRAFIA NOVÍN A ČASOPISOV VYCHÁDZAJÚCICH V ROKOCH 1945-1960 (str.106; str.338) o tomto periodiku píšu:

…pre mládež vychádzal JAS, časopis katolíckej mládeže. Vydávala ho Apoštolská administratúra v Trnave mesačne od decembra 1947. Zodpovedným redaktom bol J. Čemý. Usiloval sa riešiť problémy mladej generácie a pomáhal jej zapájať sa do kultúrneho života. Mal priestor pre mladých, začínajúcich literátov, uverejňoval ich poviedky a básne. Umožňoval mladým, aby sami tvorili tento časopis príspevkami i zverejňovaním svojich problémov, na ktoré im odpovedali odborníci (napr. otázky vzťahov mladých ľudí navzájom, k profesorom, rodičom a pod.). Úlohou
časopisu bolo vnášať radosť a jasný pohľad na svet do života mladých. Prinášal aj ponuky a recenzie kníh pre mládež, všímal si športové aktivity mladých a nenechával ich bez humoru a krížoviek.
Bol to vydarený časopis pre stredoškolskú mládež, jeho trvanie sa skončilo v decembri 1948

J A S – Časopis katolíckej mládeže.
V tiráži: Mesačník katolíckej mládeže. Vych. v Bratislave mesačne, okrem prázdnin, vo formáte 21×29 cm. Zodp. zást. Jozef Černý s red. kruhom. Zodp. red. Ambróz Lazík, výk. red. Ján Hudák. Vyd. a maj. Apoštolská administratúra v Trnave v zastúpení Ambróza Lazíka. Tlač. Lev, úč. spol. v Ružomberku.

Roč. I. 1947/1948 10 č. 216 s.
Roč. II. 1948/1949 5 č. 72 s.

Vych. od dec. 1947; posl. dvojčíslo 4-5/ II (dec. 1948-jan. 1949); čas. zrušený.

Od dvojčísla 04-05 začala v časopise pravidelne vychádzať rubrika „ŠTUDENTI, CHODIEVATE DO KINA?“, v ktorej boli uverejňované príspevky Vladimíra Buka,  riešiace otázky z estetiky a etiky filmového umenia, s ohľadom na kresťanské stanovisko, výsledkom ktorého malo byť úsilie určovať vkus vtedajšieho študentstva.

Jednou z úloh časopisu bolo aj poradenstvo pre mladých ľudí nájsť správnu cestu v živote. A to nie len z pohľadu viery a náboženstva, ale aj z praktických a psychologických rád, čo a ako ďalej.

Na dvoch, niekedy až piatich stranách vychádzal na pokračovanie krátky román Francisa Xaviera Weisera – SVETLO HÔR,  ktorý sa zaoberá priateľstvom viedenského a tirolského chlapca a popisuje tu krátku etapu, keď spolu kráčali životom, ako najlepší priatelia. Dôležitou úlohou v príbehu je konfrontácia katolíckych hodnôt a katolíckych zásad správneho života s nepriateľským sekularizovaným svetom. Kniha vyšla vo viac ako 40 jazykoch a jej celkový náklad všetkých vydaní prekročil milión výtlačkov.

Prebal rovnomennej knihy z roku 1941 v českom jazyku.

Popri všetkých témach sa časopis neustále niesol v náboženskom duchu a to aj v hodnotení výtvarného umenia,…

…v ktorom hodnotia napríklad Picassov obraz, ako „Picassova nemožná abstrakcia“.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu JAS z roku 1947-48, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu JAS – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla JAS zde >>>