PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: DĚTSKÝ KOUTEK

DĚTSKÝ KOUTEK – 2. ročník – 1904

Dnes archivovaná čísla časopisu DĚTSKÝ KOUTEK z roku 1904 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Satok. Veliký dík!

Ze záhlaví titulní strany lze vyčíst, že úplně 1. číslo (sešit) bylo vydáno 1. ledna 1904 v Blatné vydavatelem Otou Havlem. DĚTSKÝ KOUTEK  vycházel v souhrnném vydání 1. dílku (pro naši potřebu označujeme1. ročník)  s podtitulem OBRÁZKOVÝ MĚSÍČNÍK PRO ŽÁKY ŠKOL NÁRODNÍCH. V zápatí poslední strany se ukrývá informace, že zodpovědným redaktorem sám vydavatel a jako hlavní spolupracovnici měl L. Grossmannovou-Brodskou. Časopis vycházel standardně v rozsahu 16 stran, černobíle, s perokresbami, číslován byl průběžně. V záhlaví titulní strany každého čísla se uvádí:DĚTSKÝ KOUTEK – MĚSÍČNÍK PRO DĚTI. Vychází vždy 5. a 20. každého měsíce. Předplatné na jeden dílek 6 kr u sběratele. Ročně vyjdou 2 dílky. Pošt. sp. 832.153″

Časopis DĚTSKÝ KOUTEK otiskoval poezii i prózu. Své místo tu měly pohádky i stránka s hádankami.

Dětské časopisy „z přelomu století“, vycházející za časů Rakouska-Uherska, byly nositeli  „národního duchu“ – viz. např. rubrika RŮZNÁ RČENÍ ČESKÉHO LIDU („Nejvyšší vůle jest vůle národa …“).

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu DĚTSKÝ KOUTEK z roku 1904, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu DĚTSKÝ KOUTEK – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu DĚTSKÝ KOUTEK zde >>>