PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: ARÉNA

Jak se rýmuje Aréna s Pavoukem Nephila?

Když se v roce 1990 objevil na pultech další komiksový magazín, znalci zejména „ohníčkovských“ příběhů určitě zpozorněli. Hned úvodní ARÉNA, shodou okolností nesoucí stejný název jako celý časopis, jim mohla být značně povědomá. Když pak sledovali hlavní postavy; profesora Yersina, jeho vnučku Noriku, doktora Fayena, padouchy Merguleho a Bruno de Vaka; okamžitě přiřadili tento komiks k alarmujícímu Pavouku Nephilovi. Jenže…

Nejspíš leckdo oba příběhy položil vedle sebe a začal porovnávat. Zpočátku se zdálo, že Aréna bude pouze rozšířenou verzí Pavouka Nephily, ale po úvodní kalamitě v Zoo park Linné se dějová linka začala rozbíhat. Úplatný Mergule sice zneužil svého postavení u profesora Yersina, ale jeho důvody byly odlišné – nešlo už o vojenskou akci, nýbrž ryzí zvrácenou show v podobě soubojů zmutovaných zvířat. Bruno de Vak rovněž neměl s armádou nic společného, jeho záměrem bylo zlikvidovat místní baseballový klub Bajaja Big Boy a na jeho pozemku provozovat novodobé gladiátorské hry. Protože Yersin odmítl spolupracovat, museli na scénu nastoupit Fayen, Norika a její matka, uznávaná klavírní virtuózka. V Aréně jsme se dočkali celkem 47 barevných stran (v 1., 2. a 5. jich bylo otištěno devět, ve dvou zbývajících deset) – a tím také všechno skončilo. Dílo Ivo Pechara (*1938), jehož jméno čtenáři mohli nalézt u původního Pavouka, ve spojení s Janem Pištěkem (*1961), synem pana Theodora Pištěka, tvůrčího otce „ohníčkovského“ zmutovaného pavouka, zůstalo kvůli krachu magazínu Aréna nedokončeno. Zůstává otázkou, zda byl komiks připravován pro vydávání průběžně, nebo jestli má svou finální podobu. V tomto směru je určitě třeba ještě propátrat některé zdroje a za sebe mohu slíbit, že určité kroky budou podniknuty.

Podařilo se zkontaktovat kreslíře Arény pana Jana Pištěka, jenž nám s nevšední ochotou poodhalil určité okolnosti. Společně s panem Pecharem měli v úmyslu vytvořit jakýsi volně navazující příběh a doplnit ho o různé odvíjející se příběhy jednotlivých postav – podle Janových vzpomínek měl pan Pechar velké množství dalších plánů, zčásti již připravených k publikování. Absence vydavatele magazínu Aréna však tuto snahu přerušila, ačkoliv se autor námětu ještě nějakou dobu snažil najít způsob, jak příběh znovu prosadit do tisku. Nakonec, jak známo, se reprízy dočkal pouze Pavouk Nephila ve Velké knize komiksů časopisu Ohníček (2002). Komiks Aréna se tak řadí ke zvláštní skupině nedokončených příběhů.

RoBertino