PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: DOMOV A SVĚT

Novinka – DOMOV A SVĚT, měsíčník pro žactvo středních škol

V dnešnom príspevku otvárame nový titul časopisu s názvom DOMOV A SVĚT. Zdigitalizované súbory nám zaslal David S. Ďakujeme krásne!

Časopis DOMOV A SVĚT s podtitulom „měsíčník pro žactvo středních škol“ vychádzal v rokoch 1949 -1952. Z tiráže sa dozvieme:

DOMOV A SVĚT, měsíčník pro žactvo středních škol. Vychází vždy první středu v měsíci mimo červenec a srpen. Majitel a vydatel Státní nakladatelství v Praze. Tiskne tiskárna Svoboda, v Praze. Na Florenci 13. Řídí Sylva Krejčová se spolupracovníky. Graficky upravuje G. R. Holeček. Odp. zást. listu Anton Popek. Předplatné 30 Kčs ročně, jednotlivá čísla po 3 Kčs. Redakce, administrace a expedice v Státním nakladatelství v Praze II, Ostrovní 30.“

Podľa úvodníka na titulke 1.čísla časopis nebol nový, ale vznikol premenovaním vlastivedného mesačníka o živote na zemi KARAVANA. V rokoch 1947 – 1949 bol vydaný v dvoch ročníkoch po 10 čísel. Údajne nadväzoval na časopis SVĚT (1942 – 1945).

Ilustrovaný mesačník pre žiactvo stredných škôl podchytáva a usmerňuje záujem čitateľov o zemepisné diaľky aj o dejiny ľudstva. Prinášal zaujímavé články, pútavé reportáže a poviedky z domova i sveta. Bol pomocníkom najmä záujmovým krúžkom zemepisným a dejepisným. Všímal si život detí v iných štátoch, kultúru rôznych národov, súčasné udalosti a zaujímavosti z celého sveta. Každý článok je doplnený obrazovým materiálom. Vychádzal mesačne (10 čísel ročne) v rozsahu 16 strán veľkého formátu.

Premenovanie a novú štruktúru časopisu ovplyvnil podobne ako to bolo aj u mnohých iných detských časopisov tzv. „Víťazný február“  z roku 1948. Redakcia v úvodníku píše predstavu nového časopisu, z ktorého vyberám: „Domov a svět vám bude přinášet zeměpisné a dějepisné články k tomu, co se budete v těchto · předmětech učit. Bude si všímat současných politických, událostí na celém světě a bude vám ukazovat, co pěkného i špatného se kde děje. Zatím co Karavana se dívala jen po cizích zemích, bude Domov a svět ukazovat souvislosti událostí u nás i v cizině, popisovat zajímavé jevy našeho domova i v jiných zemích; bude přinášet zábavnou četbu pro vaše volné chvilky ve škole, kroužcích, i doma, bude…“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu DOMOV A SVĚT z roku 1949-50, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu DOMOV A SVĚT – kliknutím na náhled strany:

(Zdroj: David S.)

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu DOMOV A SVĚT zde >>>