JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

 

Tag Archives: TINTIN

TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ č.8 – ŽEZLO KRÁLE OTTOKARA

I dnešní „číslo“  TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Jang. Veliké díky!

Georges Prosper Remi (*1907  +1983), známější jako Hergé, skvěle kreslil už od mládí. První kresby mu otiskl skautský časopis BOY-SCOUT BELGE. Mezi lety 1929 a 1983 vzniklo celkem 23 velkých komiksových příběhů o Tintinovi. Ten poslední, dvacátý čtvrtý díl Tintin a alf-art nestihl Hergé dokončit, v této nedokončené podobě byl vydán až posmrtně.

Zdá se, že česky byly TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ publikovány ponejprv v časopise KVĚTY. TAJEMSTVÍ JEDNOROŽCE (vycházelo každý týden od 1.čísla 1995 do 11.čísla 1996), POKLAD RUDÉHO RAUBÍŘE (vycházel od 12.čísla 1996 do 21.čísla 1997), SEDM KŘIŠŤÁLOVÝCH KOULÍ (vycházelo od 22.čísla 1997 do ?.čísla 1998).

ŽEZLO KRÁLE OTTOKARA bylo poprvé vydáno jako černobílý komiks 4. srpna 1938 v časopise LE PETIT VINGTIÉME, barevná verze o 62 stranách byla vydána roku 1947. V České republice osmý příběh TINTINA vydal Albatros, v roce 2007. Z francouzského originálu Le sceptre ďOttokar, vydaného nakladatelstvím Casterman, Bruxelles do češtiny přeložila Kateřina Vinšová. Odpovědným redaktorem byl Ondřej Muller. Technickou redaktorkou Milada Hrachová.

 

V předmluvě albatroského vydání ŽEZLO KRÁLE OTTOKARA (2007) se píše:

Žezlo krále Ottokara je v pořadí osmým Tintinovým dobrodružstvím. Příběh má výrazný politický podtext a je poznamenán neklidnou dobou, která vzniku komiksu předcházela. V březnu 1938 obsadilo nacistické Německo sousední Rakousko a učinilo z něj součást Hitlerovy Třetí říše – jednalo se o tzv. Anschluss. Československo bylo obsazeno v březnu 1939 a další na řadě bylo Polsko; německé jednotky zinscenovaly pohraniční potyčku coby záminku pro invazi v září 1939. Vzápětí vypukla druhá světová válka. Sám Hergé považoval Žezlo krále Ottokara za vyprávění o „nepovedeném anšlusu“ . Pro tento účel vytvořil dvě ze svých nejznámějších a nejlépe vylíčených fantazijních zemí – Syldávii a Bordurii.
★ Bordurie je fašistický stát, který nápadně připomíná nacistické Německo. Jména osob. uniformy a v neposlední řadě i bojové letouny (německé messerschmitty!) jsou toho důkazem. A vůdce syldavské páté kolony se jmenuje Můsstler – vznikl sloučením slov Mussolini a Hitler. Popis bordurijské invaze (s. 53) jako by byl opsán z nacistických propa­gačních textů.V kontrastu k Bordurii stojí sympatická Syldávie, zranitelná idylická zemědělská zemička – „Belgie převlečená za slovanskou zemi“ , jak kdosi napsal – která vyváží zejména pšenici, minerálku, dřevo, koně a houslisty. Syldávie je kombinací Jugoslávie, Polska a Albánie (syldavský prapor s černým pelikánem na žlutém pozadí připomíná albánskou vlajku s černým orlem na rudém pozadí a vlámskou vlajku s černým Ivem na žlutém pozadí). Syldavština je v originále v podstatě bruselským dialektem prošpikovaným slovanskými koncovkami.
★ Žezlo je dalším předmětem v řadě hergéovských symbolů, na nichž je založena zápletka (srov. např. symbol faraóna Semtam-Chaose ve Faraónových doutnících nebo modla v Ulomeném uchu). Pokud jde o nové postavy, je profesor Halama předchůdcem sympatického popleteného vědce v dalších příbězích. Syldavský pobočník Jeho Veličenstva Boris se objevuje později jako nechutný padouch vTintinově cestě na Měsíc. Nejdůležitějším novým přírůstkem je však Bianca Castafiore, milánská pěvkyně. Tato primadona z La Scaly je zřejmě kopií belgické sopranistky Claire Clairbertové (1899-1970), která se ve své rodné zemi proslavila ve 30. letech.
Žezlo krále Ottokora (Le sceptre ďO ttokar) poprvé vycházelo na pokračování v časopise Le Petit Vingtiěme v letech 1938-1939, kdy mělo celkem 108 černobílých stran. Hergé komiks v roce 1947 upravil, zredigoval a obarvil. Tuto verzi o 62 stranách zde předkládáme.

Wikipedie o TINTINOVĚ příběhu ŽEZLO KRÁLE OTTOKARA uvádí:

Tintin hledá člověka, který si zapomněl aktovku, a nachází profesora Nestora Halamu, který je sfragistou, odborník na pečeti. Ukazuje Tintinovi svoji sbírku pečetí, včetně jedné, která patří syldavskému králi Ottokaru IV. Tintin pak objeví, že on a profesor Halama jsou pod dohledem podezřelých mužů. Ti dokonce pošlou bombu do Tintinova bytu ve snaze zabít ho. Tintin podezřívaje Syldávské lidi, přijímá Halamovu nabídku doprovázet ho do Syldávie.

V letadle začne Tintin podezřívat svého společníka. Profesor Halama při cestování letadlem nekouří a nezdá se, že by potřeboval brýle, které nosí, zatímco před tím Halama hodně kouřil a měl velmi slabý zrak. Během mezipřistání Tintin předstírá pád a chytá se Halamových vousů, usuzuje, že Halama je podvodník. Nicméně je to (pro Halamu) bolestně reálné. Tintin se rozhodne o věci nepřemýšlet, když však letí nad Syldávií, pilot letadla otevře dveře pod Tintinovým sedadlem a ten padá dolů, do vozu se slámou.

Tintin si myslí, že někdo chce ukrást žezlo krále Ottakara IV. V Syldávii musí mít stávající král vždy žezlo, jinak musí odstoupit, neboť tradice jsou založené v minulosti, kdy král žezlem porazil úkladného vraha. Proto každý rok král jezdí v průvodu v den sv. Wladimira ukazovat žezlo lidu, který zpívá státní hymnu spojenou s ním. Tintinovi se podaří, navzdory spiklencům, vládnoucího krále Muskara XII. varovat. Král spěchá do královské klenotnice, kde nachází Halamu, královského fotografa, stráže v bezvědomí a zjistí, že žezlo bylo ukradeno.

Tintinovi přátelé, detektivové Kadlec a Tkadlec, jsou povoláni, aby celou záležitost prošetřili, ale jejich teorie jak bylo žezlo ukradeno – zloděj hází žezlo mezi železnými tyčemi – se ukáže jako špatná a pro nešikovné detektivy jako bolestivá. Později Tintin zahlédne v hračkářství dělo na pružinu, které mu dá vodítko – profesor Halama požádal o fotografie královských listin a žezla a fotoaparát posloužil jako maskování „děla“, což umožnilo „vystřelit“ žezlo z hradu přes okenní mříže. Při prohledávání lesa, Tintin zjistí, že žezlo našli špióni z nepřátelské sousední země, Bordurie. Tintin je pronásleduje až k hranicím Syldávie, kde se mu podaří žezlo získat. V peněžence jednoho z agentů objeví doklady, které prokazují, že krádež žezla byla součástí velkého plánu na obsazení Syldávie jejich dlouhodobě politickým nepřítelem- Bordurií.

Tintin ukradne Messerschmitt Bf 109 z Bordurijského vojenského letiště (na kterém je připraven letecká eskorta připravená pro část „Anschlussu“, připojení Syldávie), aby přiletěl s žezlem ke králi včas. Je sestřelen Syldavskými vojáky, kteří přirozeně zahájili palbu jako na nepřítele, který narušil vzdušný prostor Syldávie. Zbytek cesty dokáže ujít pěšky. Mezitím ministr vnitra informuje krále, že se šíří zvěsti, že žezlo bylo odcizeno a že Bordurští agenti napadli své vlastní lidi, aby se cítili utlačováni a měli důvod k zabrání Syldávie. Král se právě chystá abdikovat, když náhle přibíhá Filuta s žezlem v tlamě (před tím vypadlo Tintinovi z kapsy).

Tintin předává králi dokumenty, které vzal muži, který ukradl žezlo. Ty prokážou, že povstáním stojí mimo jiné také Müsstler, šéf strany Ocelová garda. Král jako opatření zatýká Müsstlera a jeho lidi a mobilizuje jednotky podél hranic s Bordurií. Bordurie stáhne své jednotky 20 km za hranice, a zdůrazňuje, že si vždy „přála jen mír“ a kritizuje Syldávii za „podezřelé“ chování (v té samé místnosti visí plán a podrobnosti o připravované invazi do Syldávie). Druhý den je Den svatého Wladimira a Tintin získává jako první cizinec rytířský řád Zlatého Pelikána. Další šetření v plánovaném povstání odkryje, že profesor Halama je jeden z páru identických jednovaječných dvojčat: Hector Halama je unesen a nahrazen svým bratrem Alfredem, který odletěl do Syldávie místo něj.

Tintin a Filuta se vracejí domů hydroplánem s Kadlecem a Tkadlecem, kteří utrpí chvilkový šok, když se zdá, že letadlo na konci padá do moře. Oba se smějí své hlouposti a vystupují… do moře…

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k dokreslení souvislostí kolem vydávání časopisu TINTIN, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE dolů pod náhled titulní strany.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) TINTINOVO DOBRODRUŽSTVÍ do svého počítače či tabletu ve formátu PDF kliknutím na náhled titulní strany:

Samostatná stránka s přímými odkaz na všechna čísla a tituly časopisů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná po přihlášení – v horním menu „STÁHNOUT„